Annonse
Ane-Marthe Sani, fylkesråd for plan og økonomi (KrF), konkludere med at statsbudsjettet totalt sett lander på plussiden for Troms og Finnmark. Foto: Troms fylkeskommune

Mye positivt for Troms og Finnmark i statsbudsjettet

Det framlagte statsbudsjettet inneholder mye positivt for Troms og Finnmark. Foreløpige beregninger viser at de frie inntektene øker med om lag 40 mill. kroner i 2020 i forhold til det som ble lagt til grunn i økonomiplan 2019-2022 for Troms og Finnmark fylkeskommune. Nytt inntektssystem gir en gevinst på hele 101 mill. kroner. Dette er svært positivt når den nye fylkeskommunen skal videreutvikle roller som samfunnsutvikler i nord, slik det er forventet.

Det framlagte statsbudsjettet inneholder mye positivt for Troms og Finnmark. Foreløpige beregninger viser at de frie inntektene øker med om lag 40 mill. kroner i 2020 i forhold til det som ble lagt til grunn i økonomiplan 2019-2022 for Troms og Finnmark fylkeskommune. Nytt inntektssystem gir en gevinst på hele 101 mill. kroner. Dette er svært positivt når den nye fylkeskommunen skal videreutvikle roller som samfunnsutvikler i nord, slik det er forventet.

Det er imidlertid urovekkende at fylkeskommunen vet for lite om finansieringen av de oppgavene som blir overført fra regional stat til fylkeskommunen. Fylkeskommunen kan ikke forberede eller iverksette tilsettinger før det faktisk skulle ha vært gjort. Her må det komme avklaringer fra regjeringen i løpet av kort tid.

Troms og Finnmark fylkeskommune skal ha en ledende posisjon i utformingen av nordområdepolitikken. Her vil Regjeringen bevilge 192,9 millioner kroner til Troms og Finnmark fylkeskommune. I beløpet er det inkludert 12,8 millioner kroner til å dekke Troms og Finnmarks deltakelse i det europeiske territorielle samarbeidet (Interreg). I rammen inngår også 45,5 millioner kroner til Arktis 2030 og 1,5 millioner kroner til sekretariat for Regionalt nordområdeforum i Vadsø.

Troms og Finnmark fylkeskommune får ansvaret for å forvalte tilskuddsordningen til styrking av kvensk språk og kultur: 10,5 millioner kroner.

Fra 2020 foreslås det at Jobbsjansen del B styrkes og innlemmes i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til at innvandrerungdom med rett til videregående opplæring, som per nå ikke har godt nok faglig grunnlag, får bedre forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring. Om lag 3,6 millioner kroner av midlene tilfaller Troms og Finnmark.

Regjeringen har fått med seg at det går godt i nord og at infrastrukturen må styrkes, men det er fortsatt altfor lite midler til skredsikring og vedlikehold av fylkesveier der etterslepet er størst og næringstrafikken bare øker. Regjeringen melder nå igangsetting av en KVU for utvikling av transportløsninger i Nord-Norge. Dette inkluderer også Nordnorgebanen. Så vil bompengeforliket sikre oss en bompengefri E8 inn til Tromsø, og det kommer ekstra midler til å gjøre kollektivtilbudet rimeligere og mer tilgjengelig. Det skal forskes mer på nordområdene og på klima ved de nordnorske forskningsinstitusjonene. Klimasats videreføres og styrkes med 80 millioner kroner i 2020. Formålet er å utløse økt bruk av null- og lavutslippsløsninger i fylkeskommunale hurtigbåtsamband. Med ny redningshelikopterbase i Troms styrkes også beredskapen fra 2022.

Ønskelisten er enda lengre, men jeg kan likevel konkludere med at statsbudsjettet totalt sett lander på plussiden for Troms og Finnmark.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse