Annonse

En uholdbar situasjon

Den 20. mars inngikk myndighetene en avtale med Norwegian, SAS og Widerøe for å sikre et nødvendig minimumsnivå på flytilbud, da det kommersielle grunnlaget ble borte etter at myndighetenes Koronatiltak trådte i kraft.

Det betyr at flytilbudet mellom Oslo og Bodø og Tromsø er kraftig redusert, i Tromsøs tilfelle fra 18 daglige avganger til tre. Fra Alta og Kirkenes er det nå ingen direktefly til Oslo. I tillegg har Avinor stengt flere småflyplasser i nord, og vurderer å stoppe den planlagte utbyggingen av Tromsø lufthavn. I sum setter dette hele Nord-Norge sjakk matt.

NHOs to regiondirektører i Nord-Norge, Daniel Bjarmann Simonsen og Målfrid Baik, har slått alarm om konsekvensene av det som mer eller mindre er en fullstendig og langvarig stopp i både flyvninger og investeringer.

De peker på at det nordnorske næringslivet er helt avhengige av flytilbudet. Alternativ transport som jernbane finnes som kjent ikke nord for Fauske. NHO viser til at arbeidsplasser og verdiskaping står på spill, både på kort og lang sikt.  De frykter et ras av konkurser, – med de  konsekvensene det får for bedriftene, lokalsamfunnene og menneskene.

Bygg- og anleggsnæringen, industrien, sjømatnæringen er avhengige av flyruter for å kunne levere varene og tjenester. Særlig for reiselivet får nedgangen i flytrafikken dramatiske konsekvenser. NHO har et viktig poeng når de argumenterer med at Nord-Norge og Svalbard trenger ekstra oppmerksomhet, fordi vi ligger langt unna volummarkeder i Sør-Norge og utlandet. Og at gode flyforbindelser derfor er en vesentlig forutsetning for å få reiselivet opp og gå. Skriften på veggen er at uten et robust flytilbud, har man heller ikke noe reiseliv.

NHO har satt en viktig sak på dagsorden, og nå håper vi de nordnorske politikerne følger opp i felleskap. Her trengs det samling, på tvers av fylkesgrenser og politiske partier. Det må legges press på regjeringen for å få på plass løsninger. Vi trenger en aktiv stat som ser behovene i Nord-Norge. Vi er enige med NHO i at krisepakker må på bordet som kan få flyene i lufta mellom Nord-Norge og resten av landet.

Innholdet i disse pakkene bør det være mulig å skape bred politisk oppslutning om. Det gjelder både kompensasjonsordninger til flyselskapene, og midlertidige fritak fra avgifter. Flyene må på vingene i igjen, og Avinor må igangsette utbyggingen av  lufthavnen i landsdelen med flest reisende, i Tromsø. Det er bra at NHO løfter disse kravene i fellesskap, på vegne av Nord-Norge. 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse