Annonse
Illustrasjonsfoto: Berit Keilen, Scanpix

De «mystiske» internasjonale prosessene med firebokstavsforkortelse

18. april arrangeres en internasjonal aksjonsdag mot noe som heter TTIP og TISA. Jeg forventer ikke at folk i Varanger skal droppe lørdagsgrøten og protestere mot noe som ved første øyekast kan se ut som forkortelser for eksotiske dyresykdommer. Det kan derfor være greit å belyse litt om hva som skjer.

Med TTIP og TISA kan selskaper saksøke land som vedtar lover de er uenige i. Land som stiller strengere krav om helse, miljø og personvern, kan måtte betale erstatning til multinasjonale selskaper.

TTIP og TISA er de to viktigste avtalene du aldri har hørt om. Bak lukkete dører, med fullt hemmelighold, forhandler EU, USA og en rekke andre land fram store avtaler som vil forandre Norge. Skal vi ha ny miljølovgivning? Skal vi privatisere skolene våre? Skal vi styrke forbrukerlovene? TTIP og TISA vil gjøre det vanskeligere for oss alle å påvirke dette.

TTIP  (Transatlantic Trade and Investment Partnership) er en frihandelsavtale mellom EU og USA, men den vil bli en del av norsk hverdag gjennom EØS. Den sikter å samkjøre lover og regler i EU og USA, der de bestemmelsene som medfører minst reguleringer blir gjeldende. De vil tillate store, multinasjonale aktører å gå inn i utformingen av viktige områder som politikk, mat og miljø.

Finnmark er ekstremt ressursrik både på fornybare ressurser som fisk og elektrisitet, samt mineralressurser. SV mener at naturressursene tilhører folket og skal kontrolleres igjennom demokratiske prosesser. Høstingen av disse ressursene må bygge på bærekraftige prinsipp med minst mulig skadevirkning på miljøet og omgivelsene.  Med TTIP risikerer vi at multinasjonale selskap kan saksøke staten som følge av f.eks miljøreguleringer.

TISA  (Trade in Services Agreement) kommer til å bane vei for dereguleringer, privatisering og konkurranseutsetting av offentlig sektor. Den vil også innebære at privatiseringer ikke kan omgjøres. Om den blåblå regjeringen gjennomfører en omstridt privatisering, vil dette ikke kunne endres på.  Avtalen vil regulere sykehjem, barnehager og skoler. Med avtalen risikerer vi at disse tjenestene blir fullt ut konkurranseutsatt. Vi risikerer også svekkelse av rettighetene i arbeidslivet.

Det er også slik at dersom en kommunal tjeneste først er konkurranseutsatt, vil ikke et kommunestyre ha mulighet til å stoppe konkurranseutsettinga. Dersom kommunestyret velger «å ta tilbake» en tjeneste, vil kommunen kunne saksøkes med hjemmel i TISA.

Den vil også innebære at privatiseringer ikke kan omgjøres. Begge avtalene vil gi mer makt til store selskaper. Med TTIP og TISA kan selskaper saksøke land som vedtar lover de er uenige i. Land som stiller strengere krav om helse, miljø og personvern, kan måtte betale erstatning til multinasjonale selskaper.

Til tross for at både TTIP og TISA vil få store konsekvenser for Norge, har avtalene ennå ikke vært utsatt for offentlige debatt slik omfattende endringer av norsk politikk bør. Det eneste vi vet om disse avtalene, er det som har lekket ut. Regjeringens forsikringer om at avtalene vil være bra for norske interesser, er i dag ikke mulig å kontrollere.

Dette spørsmålet er viktig også i neste valg, ikke fordi kommunepolitikere har direkte innflytelse, men fordi forhandlingene begrenser folkets mulighet til å bestemme sin egen politikk til det beste for folk, utvikling og miljø. Derfor trenger vi lokalpolitikere og ordførere som setter demokrati, miljø og arbeidstakernes interesser foran markedsmakt.

Disse avtalene utfordrer viktige demokratiske prinsipper og. Vi kan ikke la det skje.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse