Annonse
Regjeringen i statsrådsmøte med kong Haakon i London i september 1940. Foto: Ukjent

Myter om regjeringen Nygaardsvold?

Kort etter krigen ble det oppnevnt en kommisjon som skulle undersøke forhold rundt det norske forsvaret, før tyskerne kom.

Kritikken mot regjeringen Nygaardsvold for at det norske forsvaret 9. april 1940 var i en elendig tilstand, kan dermed opprettholdes til tross for regjeringen etter hvert hadde bevilget 275 millioner kroner ekstraordinært til Norges forsvar.
I Nordlys 27.08. referer Asbjørn Jaklin til at nytilsatt “krigsprofessor” Tom Kristiansen, som skal lede arbeidet med et forskningsprosjekt om andre verdenskrig i Nord-Norge, i en forelesning i Tromsø slo fast at “myten om det sulteforede norske forsvaret før 9. april 1940 er en av de mest seiglivede.” Så vidt jeg forstår, vil professor Kristiansen avlive denne myten.
 
I statsråd 03.08.45 oppnevnte regjeringen en kommisjon som skulle ha til mandat å undersøke myndighetenes forhold “før og etter 9. april 1940.” Dvs. at undersøkelsen først og fremst skulle dreie seg om regjeringen Nygaardsvolds virksomhet, som hadde tiltrådt 20.03.35 med støtte fra Bondepartiet.
 
Kommisjonens undersøkelser bekrefter at Nygaardsvoldregjeringen fra budsjett-terminen 1936-37  hadde gitt ekstraordinære bevilgninger til forsvaret. Den stadig mer alvorligere situasjonen mellom stormaktene i Europa gjorde at regjeringen, eller rettere sagt, deler av regjeringen, kom mer og mer til den oppfatningen at forsvaret var nødvendig og at det forsvaret vi hadde var utilstrekkelig, og måtte styrkes. De som hadde vanskeligst med å skifte mening, var statsministeren selv og utenriksminister Halvdan Koht.
 
Skiftet i regjeringens politikk blir beskrevet på følgende måte av kommisjonen: “Feilen var, at den nye oppfatning slo igjennom for sent, at Regjeringen bare meget motstrebene trakk de nødvendige konsekvenser av den alvorlige internasjonale situasjon, og den var meget tilbakeholden i sine budsjettforslag. … De bevilgninger som ble gitt Regjeringens første år, var i hvert fall utilstrekkelige til i vesentlig grad å endre forsvarets stilling, da de endog var utilstrekkelige til å dekke minimumskravene i forsvarsordningen av 1933 som forutsatte fredelige tider. Og de store bevilgninger umiddelbart før krigen kom for sent.”
 
Kritikken mot regjeringen Nygaardsvold for at det norske forsvaret 9. april 1940 var i en elendig tilstand, kan dermed opprettholdes til tross for regjeringen etter hvert hadde bevilget 275 millioner kroner ekstraordinært til Norges forsvar.
 
Til forsvar for regjeringen, som var en mindretallsregjering, kan det legges til at statsminister Nygaardsvold hadde støtte fra et flertall på Stortinget når det gjaldt forsvaret. Under trontaledebattene i 1938 og 1939 fremmet Høyres leder, Carl J. Hambro, forslag  om to uttalelser, som i realiteten var mistillitsforslag til regjeringen. De to uttalelsene var “en beklagelse over Regjeringens utilstrekkelige forslag om bevilgninger til forsvaret” og “en beklagelse over at Regjeringen hadde avslått å forhandle om en nødvendig styrking av forsvaret.” De to forslagene fikk bare Høyres stemmer.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse