Annonse
Samlet sett vil den nye fylkeskommunen bli en ruvende maktfaktor og talerør for den nordlige befolkningen i møte med sentrale myndigheter og en helt sentral aktør i utvikling av nordområdene, mener Troms og Finnmark KrF.

Nå handler det om å innta et positivt fokus på det nye fylket og nordområdene

Den nye fylkeskommunen kan med større tyngde enn tidligere utfordre nasjonale myndigheter i saker som jernbanebygging, fiskeripolitikk og offentlig infrastruktur i Nord.

Troms og Finnmark KrF går til valg med et sterkt engasjement for å utvikle den nye fylkeskommunen til et enda bedre redskap for vekst og utvikling i nordområdene. De ulike fagområdene i fylkeskommunen vil komme styrket ut av sammenslåingen med mulighet for en bredere og spissere fagkompetanse. Med færre, større og mer kompetente fylkeskommuner vil det bli lettere å få overført oppgaver og virkemidler som i dag ivaretas av statlige institusjoner.

Med flere virkemidler på næringsområdet vil fylkeskommunen kunne yte enda bedre service til næringslivet, spesielt i små kommuner uten egen kommunal næringsetat. 

På utdanningssektoren vil flere fagfolk gjøre det mulig å ta enda sterkere del i nasjonale satsinger og utviklingsprosjekt. Samordning av utdanningstilbudet i videregående opplæring kan gjøre at færre elever må reise ut av Finnmark for å få innfridd sine utdanningsønsker.

På samferdsel kommer det ca 130 stillinger fra statens vegvesen som vil styrke fylkeskommunens arbeid med 4400 km fylkesvei, tunneler og bruer.

Den samme positive effekten vil vi oppnå på øvrige fagområder.

Samlet sett vil den nye fylkeskommunen bli en ruvende maktfaktor og talerør for den nordlige befolkningen i møte med sentrale myndigheter og en helt sentral aktør i utvikling av nordområdene. Den nye fylkeskommunen kan med større tyngde enn tidligere utfordre nasjonale myndigheter i saker som jernbanebygging, fiskeripolitikk og offentlig infrastruktur i Nord.

Troms og Finnmark blir landets største fylke i areal, men det blir ikke mer krevende å drifte fylkeskommunale oppgaver her enn det som er tilfellet i Nordland i dag.

KrF vil stemme mot ethvert forsøk på å dele opp det nye fylket og vil heller bruke penger og energi på framtidsrettet arbeid for folk og næringsliv i nord.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse