Annonse
Troms står uten direkte vegnett mellom byene på kysten og videre til Nord-Troms. Det utgjør en enorm mangel ved fylkets veinett. Vi ber fylkets politikere ha dette beklagelige faktum klart i minne under neste ukes debatt, skriver Viktor Sørensen. Foto: Tove Myhre

Det er NÅ det må investeres i vei!

Det nye storfylket skal bindes sammen. Det er NÅ det må investeres i vei!

Neste uke skal Fylkestinget drøfte de overordnede mål og strategier for samferdsel og veier i Troms for perioden 2018-2029. I 2010 ble fylkenes ansvar for vegsektoren i eget fylke vesentlig utvidet. Fylkets veipolitikk etter 2010 er således av meget stor betydning. Innenfor rammene av opptrukne mål nasjonalt og regionalt bør likebehandling og rettferdighet mellom prosjekt og regioner være en viktig del av politikken.

Etter 2010 har de to store investeringsprosjektene i Troms vært Torskenpakken og Bjarkøyforbindelsen. Torskenpakken har pågått i mange år nå og har passerer vel 1 MRD kroner snart? Dette er et rassikringsprosjekt, men fylket har også gått inn med investeringsmidler.

Bjarkøyforbindelsen vil stå ferdig om ca ett år. Det vil sikre Bjarkøy/Sandsøy fergefri forbindelse til Grytøya, men  fra Grytøya til Hinnøya og Harstad blir det fortsatt ferge. Foreløpige kostnadsanslag er vel 1,2 MRD kroner. Det bor vel 400 mennesker på Sandsøy/Bjarkøy. Også dette prosjektet har fått investeringsmidler fra Fylket. Veiprosjekter veies økonomisk og strategisk. Et veiprosjekt med få innbyggere og liten trafikk gir liten «verdi» økonomisk og strategisk. Når det er sagt unner vi alle på Bjarkøy/Sandsøy- og alle andre øyboere i Troms, fastlandsforbindelse. Virkemidlet med 40 års tilbakebetaling av fergeavløsningsmidler er opprettet av staten NETTOPP for å knytte øyene til fastlandet. Ordningen er som skapt for Troms og nå får Bjarkøy nyte godt av det. Flott! Det er bare å fortsette med Reinøya og Arnøya.

Konsekvensen bør være at nye investeringsprosjekter i Troms behandles på samme måte (økonomisk og strategisk) så lenge rammebetingelsene er noenlunde de samme. Fraværet av midler til investering har vært der helt fra 2010. Det er ingen nyhet for denne planperioden.

Langsundforbindelsen koster ca 7-800 mill kroner. Den kan finansieres av fergedriftsmidler og bompenger. Fra Reinøya får knapt 300 mennesker fergefri adkomst til Tromsø. I tillegg får ca 900 på Vannøya/Karlsøy halvert fergetur! På Reinøya ligger en fiskeindustribedrift som forsyner bl.a. Tromsø-området m.m. med ferskpakket fisk. På Vannøya ligger to store fiskeindustribedrifter som eksporterer så og si alt. Både antall mennesker og bedrifter tilsier at Langsundforbindelsen økonomisk og strategisk er et vesentlig bedre prosjekt enn Bjarkøy. La meg anslå at det er et vel dobbelt så godt veiprosjekt. I tillegg er det et billigere prosjekt, og det vil kunne fullfinansieres uten at Fylket nødvendigvis trenger å sette inn investeringsmidler. De nye fergedriftsmidlene over 40 år er blitt et meget godt virkemiddel. Kommunesammenslåing var et argument for Bjarkøyforbindelsen. Det samme gjelder Langsundforbindelsen-

Ullsfjordforbindelsen (UFB) er ennå ikke vedtatt, men for tre år siden vedtok Fylkestinget å iverksette planlegging. Denne er kommet langt og det gjenstår bare ett år før regional plan foreligger. Forbindelsen vil gi fergefri adkomst til Tromsø for ca 3000 personer.  Den vil innkorte veien (en ferge) med ca en time/110 km for ytterligere 10.000 personer i Nord-Troms, og tar man med Alta blir det enda 20.000 til! Det kan bli en fremtidsrettet sammenbinding av det mulige nye storfylket i nord. Et grovt anslag om prosjektets godhet tilsier at UFB kan være minst ti ganger så strategisk og samfunnsøkonomisk lønnsom som Bjarkøyforbindelsen. Med likebehandling ville altså UFB kunne koste 12 MRD kroner! Slik det ser ut nå vil den reelle prisen ligge på mellom 2-3 MRD kroner. UFB kan bidra til at tre rassikringer blir overflødige og en ferge nedlegges! Potensialet for bompenger er stort. Hvis politikerne bruker de tilgjengelige finansieringskildene maksimalt, kan UFB bli «selvfinansierende». I tillegg kan Fylket spare vel 60 mill kroner på å samordne den nye traséen over Breivikeidet med UFB. Hvis Fylket skulle frykte lånerammene kan også det finne sin løsning.

Troms står uten direkte vegnett mellom byene på kysten og videre til Nord-Troms. Det utgjør en enorm mangel ved fylkets veinett. Vi ber fylkets politikere ha dette beklagelige faktum klart i minne under neste ukes debatt. Dessuten er regionen i vekst og turismen i Tromsø og omegn i eksplosiv utvikling. Det nye storfylket skal bindes sammen. Det er det må investeres i vei! Samtidig må man ha likebehandling av prosjekter og regioner med seg når Fylkets politikere skal utforme strategisk samferdselsplan for de neste ti år.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse