Annonse
Det grønne skiftet må ikke bli bare ord. Det er viktig for innbyggerne våre, det er viktig for de som besøker oss og det er viktig for generasjonene etter oss, skriver ordførene i Vestvågøy, Bodø og Meløy. Foto: Norled

Nå må regjeringen ta klimaansvar!

Hydrogenferger i Vestfjordsambandet er viktige for Norges mulighet i det grønne skiftet.

Norsk industri har en unik mulighet til å ta ledelse i det grønne skiftet. Lykkes vi med dette vil det gi verdiskaping, arbeidsplasser og bedre klima. Norge har satt ambisiøse mål for 2030 gjennom internasjonale klimaavtaler.  Disse målene kan kun nås når alle drar i samme retning. Da må kommuner og næringsliv lokalt ta ansvar, og nasjonale myndigheter må følge opp.

I Lofoten har de seks kommunene et felles mål om å være et lavutslipps bosted og en attraktiv grønn reiselivsdestinasjon. I Bodø har vi mål om å være et nullutslippssamfunn, og i Meløy ønsker vi å utnytte naturresurser og industrikompetanse til å produsere grønn Hydrogen til fremtidens nullutslippsløsninger innen samferdsel og transport. Dette forplikter, og i kommunene er vi allerede godt i gang med en rekke konkrete tiltak for å nå disse målene. Mellom Bodø og Lofoten ligger Vestfjorden med riksvei 80 Vestfjordsambandet.

Staten hadde fram til nylig store ambisjoner for å ta sitt nullutslippsansvar på fergesambandet over Vestfjorden. I april sendte Statens vegvesen sin anbefaling for neste kontraktsperiode for Riksvegfergesambandet rv. 80, det vil si ferga som går strekningen Bodø – Røst – Værøy – Moskenes. Vegvesenet ønsker å legge sambandet ut på anbud høsten 2020 med forespørsel om hydrogenferge på denne strekningen fra 2023. Det skjer etter å ha fått klare signaler fra tre rederier og deres teknologipartnere om at de kan tilby hydrogenferge. For oss som ordførere og politikere som jobber hardt med det grønne skiftet lokalt, og for det som kunne bli en viktig satsning for det unike industrisamfunnet i Glomfjord – hvor en gang verdens største hydrogenfabrikk lå, og hvor man fortsatt har masse kompetanse på feltet. Kortreist fornybar hydrogen kunne bli virkelighet hos oss!

Glomfjord Hydrogen har gjennom partnerskap med de beste kompetansemiljøene i Norge og Europa på Hydrogenteknologi, muliggjort produksjon og leveranse til nullutslippsferger på Vestfjordsambandet. Etablering av en ny fabrikk i Meløy vil skape flere nye grønne industriarbeidsplasser i Nordland.

Internasjonalt har hydrogen stor oppmerksomhet, og EU vedtatt en svært konkret plan for satsing på hydrogen. I juni la også regjeringen fram en handlingsplan for hydrogen, men denne ble imidlertid og med rette kritisert for å være tannløs og uten konkrete mål. Vi er mange som en stund kanskje trodde at regjeringen ville bruke muligheten på noen av de få statlige ferjeforbindelsene til å satse på hydrogen slik det står i handlingsplanen.

Nå kan det se ut til at regjeringen har endra standpunkt og i stedet satser på LNG/Biodrivstoff. Dermed senker de ambisjonsnivået og spenner også bein for viktige muligheter til å være med å legge et grunnlag for ei større hydrogensatsing. Det å få fergene på hydrogen er også er viktig for å utvikle et distribusjonsnettverk for hydrogen som kan brukes av både tungtransport og kanskje også etterhvert fly.

Norge er fortsatt et hestehode foran i teknologiutviklinga rundt hydrogen, men dette svinner fort hen med manglende vilje og ambisjoner. Det å tørre å satse på framtidsretta løsninger må følges opp med politikk og handling. Som ordførere vet vi at dette kan være krevende noen ganger, men i dette tilfellet burde det være enkelt å satse på gode løsninger for det som er vår største utfordring – klima. Regjeringen må rett og slett ta i bruk den politiske verktøykassa de har!

Det er uforståelig at den sittende regjeringen ikke opprettholder sine tidligere lovnader om satsing på hydrogen. Vi hadde håpet at man over Vestfjorden og i vår region ville satse på en mer fremtidsretta teknologi som kan bidra til både nye og viktige industriarbeidsplasser i nord OG være en solid innsats for å bekjempe klimagassutslippene. Ny teknologi på disse fergene er avgjørende for at vi får et grunnlag for et marked for hydrogen og dermed også mulighet og vilje til å investere i god infrastruktur. Hydrogendrevne ferger vil gjøre Lofoten og Salten til et utstillingsvindu for ny grønn maritim skipsfart. Dette vil forsterke arbeidet vi gjør for Lofoten og Salten som et av verdens mest spennende grønne reisemål og samtidig bidra til viktig verdiskaping i nord.

Det grønne skiftet må ikke bli bare ord. Det er viktig for innbyggerne våre, det er viktig for de som besøker oss og det er viktig for generasjonene etter oss. I Lofoten, Bodø og Meløy er vi klare for å ta vår del av ansvaret, og vi ønsker regjeringen velkommen på laget.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse