Annonse
I krisetider er det viktig å ta vare på hverandre, at de som rammes får hjelp og ikke minst - at vi avbøter situasjonen for de aller mest sårbare barna våre. (Foto: Colourbox)

Nå må vi ta vare de aller mest sårbare blant oss

Vi står i en krevende tid og særlig barna trenger vår oppmerksomhet og omsorg. I krevende situasjoner som dette kan det være barn som ikke har det så godt hjemme. Da er det viktig at de aller mest sårbare blant oss får hjelp av kommunen og barnevernet om det trengs. Helsedirektoratets vedtak med å stenge alle skoler og barnehager for å unngå smittespredning fører til økt risiko for utsatte barn.

For barn i utsatte familier er barnehage, skole og skolefritidsordning helt nødvendig. Det gir gode strukturer og voksenpersoner som ved siden av å være pedagoger også gir omsorg, trygghet og et fast holdepunkt i tilværelsen. Mange barn har nytte av tilbud etter skoletiden som er i regi av Kirken Bymisjon eller Røde Kors. Når institusjoner og tilbud stenges fører også dette til at sårbare familier mister gode rutiner og taper fotfeste i en til tider utrygg hverdag. Det øker risiko for utsatte barn.

Mange i utsatte grupper bor trangt og det å være tett på hverandre over tid fører til ytterligere press på familier. Vi vet at usikre tider med permitteringer og arbeidsledighet fører til stress hos den enkelte og i familien. Økonomisk usikkerhet gir en merbelastning hos oss alle. Økt bruk av alkohol kan i slike situasjoner oppstå og dette igjen fører til mer uro i hjemmene og i verste fall bli til utagering og vold.

Det er besluttet av myndighetene at barnevernansatte er personell som har en kritisk samfunnsfunksjon. Nøkkelpersonell må få alle muligheter til å ivareta sin sentrale jobb for sårbare og utsatte barn. Det må sikres at minimumskapasitet i kommunalt og statlig barnevern opprettholdes. Eksempler på hvem som omfattes er personell som arbeider med akuttplasseringer av barn, eller som har kritisk kompetanse for å ivareta særlig utsatte barn. Det er gitt melding om at nøkkelpersonell i barnevernet inngår i gruppen som kan benytte barnehage- og skoleplass.

Det er nå opprettet en telefonlinje for barn og unge som er usikker på koronavirus og smitten. Statsministeren har gjennomført egen pressekonferanse for barn- og ungdom, og hatt egne sendinger i NRK Super hvor man svarer på spørsmål og forsøker å gi svar. Hjelpetelefonene er oppe - de er til å brukes. Tiltak for å sikre økonomi til næringslivet og den enkelte og familier har vi allerede tatt de første grepene rundt på Stortinget mandag og vi vil følge opp løpende denne uken. Regjeringen har allerede signalisert flere hjelpepakker. I krisetider er det viktig å ta vare på hverandre, at de som rammes får hjelp og ikke minst - at vi avbøter situasjonen for de aller mest sårbare barna våre.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse