Annonse
Foto: Vy / Tore Bjørback Amblie

Nå er det nok, Arbeiderpartiet!

Dere kan ta unnskyldningene deres om manglende ditt og datt og putte dem opp en viss plass! Dere har sviktet det mandatet vi i nord har gitt dere! Og det blir vanskelig å tilgi!

En vet ikke om en skal le eller gråte når det gjelder Arbeiderpartiets gjøren og laden i nord. Og i særdeleshet hva deres representanter fra landsdelen bedriver. Det siste «sprellet» var å si nei til Nord-Norgebanen under behandlingen i Stortinget 26.05.20. Grunn; Forslaget manglet «konseptutredning». Konseptet (eller folkelig sagt; ideen) mangler altså utredning (eller folkelig sagt; kartlegging). Med andre ord er ikke ideen kartlagt.

Kjære Arbeiderparti og i særdeleshet dere representanter fra nord; Jeg må be dere sette dere inn i saken. Ideen er nemlig ikke ny. Den stammer fra slutten av 1800-tallet. Og den er kartlagt. Dog med mange forbehold om traseer og pris. Senest i 2019 av Jernbanedirektoratet som, etter flere analyser, visste at en fullt utbygd Nord-Norgebane ville koste pluss/minus 100 milliarder kroner. Med fullt utbygd menes da fra Fauske til Tromsø med forgreininger i «alle himmelretninger». Og DET vil ifølge samme direktorat ikke være samfunnsøkonomisk lønnsomt. At miljøet blir bedre, at trafikkulykkene blir færre, at frakt av mennesker og gods blir lettere osv. har visst her ingen betydning. Det er visst for dyrt å bruke så mange samferdselskroner på oss i nord.

Kjære Arbeiderparti og i særdeleshet dere representanter fra nord; Før krigen ble gode kommunikasjonsforhold sett på som avgjørende for næringsutvikling og økonomisk vekst. Det glemte Arbeiderpartiet etter krigen. Veibygging, vedlikehold og jernbaneutbygging ble forsømt. I tillegg ble det innført begrensninger på bilimport samt bensin- og kjørerasjoneringer. Dette rammet særlig folk i distriktene hvor veiene var dårligst og følgelig minst trafikkert. Og i enda større grad enn sør i landet ble vi i nord satt lengst ned på prioriteringslisten. Dette til tross for at det er her i nord mye av verdiskapingen i landet skjedde og skjer.

Kjære Arbeiderparti og i særdeleshet dere representanter fra nord; Nord-Norgebanen er ikke bare en mulighet, den er en nødvendighet. Dere fra nord er ikke valgt inn for å være ansvarlige i forhold til folk på det sentrale Østlandet. Dere er valgt inn for å ivareta behovene og ønskene fra oss i nord. Dessverre ser det ut til at dere lar egne politiske ambisjoner gå foran det dere har lovet egne velgere. Vi i nord har ingen glede av milliardsprekkene på Østlandet. Det være seg i Stortings-garasjen, E 18, Operahuset, Ringene rundt Oslo osv., osv.. Prosjekter som alle er overskredet med milliarder med eller uten «konseptutredninger». Det er liksom bare satt en pris. Der er det visst greit at det går ad undas. Men i nord? Nei! Her skal visst alt utredes og utsettes helt til en glemmer hva som skulle utredes.

Kjære Arbeiderparti og i særdeleshet dere representanter fra nord; Dere har glemt hvilket verdigrunnlag dere er valgt på! Og dere har glemt hvem som har valgt dere! Dere er blitt så «ansvarlige» og «konstruktive» at dere har glemt at dere er i opposisjon! Dere støtter Høyre-regjeringen i alt og ett av reformer de trer ned over hodene på distriktene i dette landet. Enten det nå gjelder samferdsel, forsvar, politi eller hva det nå måtte være. Dere har glemt partilagene ute i kommunene der de ekte sosialdemokratene er. De som på beste vis må prøve å finne gode grunner til hvorfor dere handler som dere gjør. De som arbeider for at dere skal få de posisjonene dere har. I (fåfengt) håp om at dere skal tørre å heve stemmen mot partihierarkiet på Youngstorget.

Kjære Arbeiderparti og i særdeleshet dere representanter fra nord; Har dere glemt hvordan det ser ut her nord? Har dere glemt hva som skapes av verdier her nord? Skjønner dere ikke at samferdsel er nøkkelen til å få ut og omsatt disse verdiene? 

Kjære Arbeiderparti og i særdeleshet dere representanter fra nord; Dere kan ta unnskyldningene deres om manglende ditt og datt og putte dem opp en viss plass! Dere har sviktet det mandatet vi i nord har gitt dere! Og det blir vanskelig å tilgi!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse