Annonse
INNLYSENDE: De som fortsatt ikke er istand til å se hva jernbane innebærer for norsk transport og eksport i forholdsvis nær framtid, og spesielt for den fjerdedelen av landet som fortsatt ikke har klimariktige transportsystemer, ja - disse bør få sitt syn sjekket. Dette er nemlig skriften på veggen for Nord-Norge, og Norge som helhet, skriver Eivind Sivertsen. Foto: Colourbox

Nå ringer klokkene for den fossildrevne transporten

Hva om vi - i stedet for den begredelige 2019-utredninga, tilsynelatende skreddersydd for en negativ avgjørelse - heller gjør følgende:  Bygger opp ei mer reell utredning basert på Metier OECs klare utsagn om at det gis andre måter å løse problemer på enn den nåværende mosegrodde.

“Menneskeheten står overfor en eksistensiell trussel - noe hele verden begynner å se.  Fra Amerika til Australia brenner skogene.  Ørknene utvides over hele Afrika og Asia.  Stigende havnivå truer våre europeiske byer, såvel som stillehavsøyene.  Menneskeheten har sett slike fenomener før, men aldri med denne hastigheten”.

Dette er et sitat fra kronikken “En europeisk Green Deal” i VG, som refereres til senere.

Det har vært stille på jernbanefronten ei stund nå, men her om dagen glimtet Einar Sørensen til på nytt i Nordlys/Nordnorsk Debatt.  Denne gangen bl a med ei oppsummering av høringsresultatene ifm 2019-utredninga.  Han viser også optimisme mht framtida for prosjektet.  Hans og mitt syn på betydningen av strekningen Narvik-Fauske divergerer, men  ingen av oss skal avgjøre dette.  Det ville også være merkelig om det ikke skulle finnes avvikende syn i en så omfattende sak.  Vi jobber uansett for det samme, jernbane i nord.

Etter å ha lastet ned hele bunten med uttalelser, og med noen gløtt på innholdet, ser jeg at Sørensen har rett.  Det hele er overveiende positivt.  Selvsagt er det generelt her som ellers, de som har minst å bidra med, trenger flest ark til å formidle dette.  Men vi har også flere omfattende innsiktsfulle innlegg, og innlegg som egentlig bare sier at dette er ønsket, delvis fra ganske overraskende hold.

Lesningen av høringsuttalelsene er på mange måter en gladsak, fordi positiviteten for banen i nord er så framtredende.  Fortsatt graving i stoffet bringer også fram gullklumper av innsikt, profesjonalitet og framsyn, delvis i form av private innspill.  Stor takk også til alle andre som viser entusiasme og evne til å tenke framover.  (Menneskets svakeste egenskap).

Hva om vi - i stedet for den begredelige 2019-utredninga, tilsynelatende skreddersydd for en negativ avgjørelse - heller gjør følgende:  Bygger opp ei mer reell utredning basert på Metier OECs klare utsagn om at det gis andre måter å løse problemer på enn den nåværende mosegrodde.  Vi henter inn Eivin Kantun med sin høringsuttalelse med bl a “Stetind-traseen, 5 broer - veg og jernbane.”  Vi engasjerer videre den svenske regjeringsrådgiveren i jernbanespørsmål, Per Corshammar med sine modul-brubaner, sammen med kinesiske eksperter på samme område.  Og vi har mange andre.  Til slutt tar vi på alvor det vi ser i innledningen, og som tenkende mennesker ikke lenger kan lukke øynene for; klimaet!

Glem størrelsen på banens klimamessige totalvirkning, den blir stor nok. Tenk heller på at uten jernbanens klimaprofil vil vi etter hvert sitte igjen nesten UTEN transportmidler i nord!  Omlegging til utslippsfri veitransport vil høyst sannsynlig ikke være den plankekjøringa mange tror, og det vil trolig ta flere tiår før den er oppe og går, så noenlunde.

Folk fra vegvesen og jernbaneetat, sammen med folk som de som er nevnt, pluss konsulentfirmaer, må nå foreta en alvorlig ment utredning og planlegging av Norges viktigste samferdselsstruktur:  Koordinert framføring av stambane og E6 Fauske-Kirkenes.

Vi vil få en utbygging (finansiert fra oljefondet) som vil gi ørten innsparte milliarder, samtidig som vi får en ypperlig langsgående transportstruktur som vil vare i 100 år, og som samferdselsmessig er vårt eneste vettige svar på klimasituasjonen. 

Veimessig må det satses mer på tilførselsveiene, men det kan i framtida vise seg at enkelte sidespor til jernbanen vil utkrystallisere seg.  Noe annet er at for å redusere verdens totale transportmengde, (transportprisene vil utvilsomt øke), må vi trolig gå tilbake til mer lokal foredling av råvarene, f eks på sjømatsida, noe som slett ikke kan være negativt for Norge.

Hvis noen fortsatt er i tvil om at jernbaneutbyggingen er nødvendig, bes de lese kronikken “En europeisk Green Deal” av presidenten i Europakommisjonen, Ursula von der Leyen, i VG 11-12-19, og videre følgende notis fra NRK tekst-TV 13. des. i år: 

EU-visepresident: Slutt med olje

09.29  EU ble natt til fredag enige om å bli klimanøytrale innen 2050, og skal kutte nesten all bruk av kull, olje og gass.  EUs visepresident Frans Timmermans er klar på at det også vil få konsekvenser for EUs import fra Norge, skriver Teknisk Ukeblad.”

Skal vi kanskje likevel få se at vårt Storting består av flere modige og vidsynte folk enn herrene Torgeir Knag Fylkesnes og Per Willy Amundsen?  Det kan bremse betydelig på den mistilliten til politikere, som brer seg.  De som fortsatt ikke er istand til å se hva dette innebærer for norsk transport og eksport i forholdsvis nær framtid, og spesielt for den fjerdedelen av landet som fortsatt ikke har klimariktige transportsystemer, ja - disse bør få sitt syn sjekket.  Dette er nemlig skriften på veggen for Nord-Norge, og Norge som helhet.

La meg også - som en kommentar til dagens mest betente sak, flyambulansen - få peke på en av mange mulige fordeler stambanen kan gi.  Med topp moderne signal- og kommunikasjons­systemer bør det finnes - eller bygges inn - mulighet til å tråkle fram en skinnebuss på banen i nødsituasjoner, uten risiko og med minimal forstyrrelse av regulær trafikk.  Med noen få slike ambulanseinnredede motorvogner, kan vi få en vesentlig bedre ambulansesituasjon under værforhold der fly er ubrukbare.  Dette kan komme i tillegg til det som er påpekt tidligere om banen som ferje for viktig veitrafikk når E6 er langtidsblokkert, i tillegg til andre fordeler.

Vil forøvrig få ønske god jul, også for jernbanemotstanderne, men spesielt for alle de som entusiastisk arbeider for jernbanesaken i nord.  Støtt arbeidet for Nord-Norgebanen/­Stambanen så godt dere kan.

Vi fortsetter i 2020 med nye støttespillere og nye krefter. Dette er avgjørende for Nord-Norges og Norges framtid. Godt nytt år!

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse