Annonse
Med utenriksminister Mike Pompeos opptreden i Arktisk Råd har USA klart å flytte alle globale, sikkerhetspolitiske konfliktlinjer inn i det presumptivt fredelige Arktis. Det er svært dårlig nytt for utviklingen i nordområdene, skriver Oddvar Nygård. Foto: Jouni Porsanger / Ministry for Foreign Affairs of Finland

Nå skyter Onkel Sam fra hofta

Skal Solberg-regjeringen fortsatt beholde skylappene når det gjelder amerikanernes alenegang i våre nordområder? Er det virkelig sikkert at amerikanske interesser og norske interesser er sammenfallende på alle områder?

Han la ingenting imellom da han ankom Rovaniemi og ministermøtet i Arktisk Råd. Donald Trumps utenriksminister Mike Pompeo svingte den politiske seksløperen og prøvde å skyte det skjøre arktiske fellesskapet i fillebiter. Han langet ut mot både Russland og Kina og sørget for at møtet for første gang i historien til Arktisk Råd ikke fikk vedtatt en felleserklæring ved møtets slutt. USA nektet å skrive under på en erklæring som omtalte klimatrusselen som menneskeskapt.

Når det gjaldt Kina, som har observatør-status i Arktisk Råd, benyttet Pompeo anledningen til å erklære at kineserne ikke har noe å gjøre på møtene i Arktisk Råd. «Beijing påstår å være en nær-Arktisk stat. (-) Det finnes arktiske stater, og ikke-arktiske stater. Det eksisterer ingen tredje kategori. At Kina mener noe annet berettiger dem til nøyaktig ingenting», var salven den amerikanske utenriksministeren fyrte av foran en sjokkert forsamling. (Sitatet er hentet fra Barents Observers dekning av møtet, med min oversettelse).

Han langet også ut mot Russland vedrørende krigen i Ukraina og russernes voksende militarisering av Arktis. Også den uttalelsen rystet forsamlingen, da det i hele Arktisk Råds levetid har vært en felles forståelse at rådet ikke skulle befatte seg med militære og sikkerhetspolitiske spørsmål. Det gir nå USA tydeligvis blaffen i. Pompeos opptreden kunne ikke vært mer egnet til å skape splittelse i det arktiske fellesskapet. Han klarte på kort tid å tråkke effektivt rundt i den arktiske porselensbutikken.

Dermed har USA klart å flytte alle globale, sikkerhetspolitiske konfliktlinjer inn i det presumptivt fredelige Arktis. Det er svært dårlig nytt for utviklingen i nordområdene. Men det viser også tydelig at Trumps USA tar seg mer og mer til rette i nord, skyter fra hofta og tramper på interessene til bl.a. Norge. For Trumps USA er det bare en ting som gjelder: America First! Einar Sørensen sammenfatter situasjonen presist i sitt innlegg i Nordnorsk Debatt om sjokket i Rovaniemi: «Vi må dessverre anta at amerikanerne regner med norsk støtte til sine arktiske strategier, selv om disse innebærer enorme konsekvenser for klima og naturvern, fred og samarbeid».

Stadig flere stiller nå spørsmålet om hva slags strategier den norske regjeringen vil møte denne bekymringsverdige situasjonen med. Skal Solberg-regjeringen fortsatt beholde skylappene når det gjelder amerikanernes alenegang i våre nordområder? Er det virkelig sikkert at amerikanske interesser og norske interesser er sammenfallende på alle områder?

Brigader Eldar Berli var sjef for Brigade Nord i knappe fire år da han gikk av i mars 2018. I et debattinnlegg i Aftenposten 7. mai i år, med tittelen «Vår nasjonale selvstendighet svekkes», adresserer Berli noen av disse spørsmålene. Han peker på Solberg-regjeringens uvilje til å realisere to prosent-målet for forsvarssektoren og den vaklende helheten som preger dagens forsvarsprioriteringer, med en landmakt som har blitt nedprioritert til fordel for tunge investeringer i kampfly og nye ubåter. Dette fører til en ubalanse i våre forsvarskapasiteter.

Berli skriver følgende om forsvarets langtidsplan: «Gjennomføres planen, blir det flere amerikanere, engelskmenn og nederlendere i Nord-Norge enn norske soldater. Brudd på basepolitikken eller ikke – den utenlandske militære evnen er der, og vi blir mer avhengig av den. I hvor stor grad er USAs sikkerhetsinteresser i nordområdene våre egne? Ønsker vi å kunne si nei til noe USA ber oss om? Gjør vi oss for avhengig av permanent integrasjon i vårt nasjonale forsvar, blir det svært vanskelig».

Ubalansen og hullene i våre forsvarskapasiteter får som konsekvens at amerikanerne rykker inn i det tomrommet som skapes. I skrivende stund ryktes det at Onkel Sam har signalisert til Norge at de vil beholde Andøya som militær base. Hvis dette medfører riktighet er regjeringens plan om nedleggelse på Andøya og flytting til Evenes forkastet av vår store allierte. I så fall sitter regjeringen i klisteret og risikerer å måtte drifte to baser, med voldsomme kostnader som resultat. Eller tør regjeringen å si nei til USA?

USA, Russland og Kina er nå i gang med et kappløp for å militarisere og industrialisere Arktis. Konsekvensene for de små, arktiske statene kan bli dramatiske. Har den norske regjeringen en strategi for å unngå at Norge blir klemt sikkerhetspolitisk flat av stormakter som tar seg til rette, både i lufta, på havet og på landjorda? Det hadde vært svært interessant å få statsministeren eller forsvarsministerens syn på denne situasjonen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse