Annonse
For Svein Ludvigsen, mannen som alltid har vært kjent som omgjengelig, raus, omtenksom og med hjerte for de sårbare og svake, er dommen knusende. Arkivfoto: Scanpix

Nådeløst

Dommen er knusende. Tilbake står bildet av en kynisk, manipulerende, utnyttende overgriper. Det er et rent karakterdrap.

Når en av de fornærmede var en ung innvandrer med en oppvekst i barnevernsinstitusjoner, sammenholdt med at øverste leder på statsnivå i fylket opptrer på nevnte måte, må dette anses som misbruk av stillingen, mener retten.

Dommen må være usedvanlig tøff lesing for Svein Ludvigsen. Hans troverdighet kvernes sønder og sammen i løpet av de 44 sidene fra Nord-Troms tingrett. Retten har overhode ikke festet lit til hans forklaringer. Det faktum at han løy om seksuell omgang med en av de fornærmede, både til politiet og til retten under fengslingsmøtene, for senere å innrømme forholdet, møter ham som en boomerang.

Retten skriver i sin forklaring at den har forståelse for at det har vært krevende for Ludvigsen å snakke om sine intime hemmeligheter, men mener at viljen til å unndra seg sannheten blir meget tydelig da Ludvigsen fortsatte å nekte for å ha hatt sex med denne mannen, selv etter at politiet la fram bildebevis. Og når han til slutt kommer med en innrømmelse, forteller han om kun tre tilfeller av seksuell omgang. Da var fornærmede voksen og i en annen livssituasjon enn tidligere. Og sex mellom voksne er som kjent ikke straffbart.

For retten framstår dette som beregnende. «Det er ingen ting som tyder på at tiltalte ville ha erkjent seksuell omgang uten at bildematerialet hadde foreligget», heter det. Det er en nådeløs dom over Svein Ludvigsens troverdighet, og hans forsøk på å manipulere retten. For «seksuell omgang med en mindreårig asylsøkende gutt, hentet for å få en kjærkommen avveksling fra asylmottaket, fremstår som betydelig mer moralsk fordømmende og straffverdig, enn den seksuelle omgang tiltalte har forklart seg om», skriver retten.

Og som om ikke det er nok, når Ludvigsen omsider erkjente sin legning og innrømmet seksuell omgang, bidro det til å styrke de fornærmedes forklaringer, mener retten.

Nord-Troms tingrett har trodd på de tre unge mennenes forklaringer. Og dess lenger man leser i rettens forklaring, dess verre blir det for Ludvigsen. Han står bokstavelig talt avkledt tilbake.

Også filantropen Ludvigsen får gjennomgå. For selv om retten mener det er uomtvistet at den tidligere statsråden og fylkesmannen hadde et stort sosialt engasjement, synes den det er påfallende at det skal være nødvendig med biltur og hotellrom bare for at Ludvigsen skulle gi en av de fornærmede mat, slik han selv har forklart.

Ludvigsens forklaring om at han ikke husker den ene av de fornærmede, blir revet i fillebiter. Mannen er beskrevet som lett utviklingshemmet, og omtalte ofte Ludvigsen som «onkel Svein». Han var «onkelen» som bestemte om den unge mannen skulle få bli i Norge, ifølge vitneutsagn i retten. Det er også dokumentert at de to hadde kommunikasjon via nettet, og avtalte å møtes på et hotell i Oslo. Der fikk den unge mannen mat og penger, og de hadde sex, ifølge mannens egen forklaring. Som retten fester lit til.

Retten mener Ludvigsens adferd og framgangsmåte overfor alle tre fornærmede, er gjenkjennbart. Han blir kjent med dem i kraft av sin stilling som fylkesmann, hvor han har oppsøkt asylmottak i tilsynsærend, eller som en offentlig person med særlig omtanke for de svakeste i samfunnet.

Og han har, overfor alle tre, bevisst utnyttet sin stilling for å oppnå seksuell omgang. Det er, etter rettens oppfatning, ingen ting som tyder på at disse tre unge mennene var interessert i å ha sex med en mann som var 40-50 år eldre enn dem. Når de gikk med på det, var det fordi Ludvigsen med viten og vilje fikk dem til å tro at han hadde makt til å frata dem statsborgerskapet, få dem sendt ut av landet, sørge for at de fikk bli i Norge, samt at han hjalp dem med mat og penger.

Når en av de fornærmede var en ung innvandrer med en oppvekst i barnevernsinstitusjoner, sammenholdt med at øverste leder på statsnivå i fylket opptrer på nevnte måte, må dette anses som misbruk av stillingen, mener retten.

For Svein Ludvigsen, mannen som alltid har vært kjent som omgjengelig, raus, omtenksom og med hjerte for de sårbare og svake, er dommen knusende. Tilbake står et bilde av en kynisk, manipulerende, utnyttende overgriper. Det er et rent karakterdrap.  

 

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse