Annonse

Næringsutvikling i den arktiske hovedstaden

Tromsø har en lang historie som fiskerikommune. Tromsø havn er en av landets største fiskerihavner målt i omsetning, skriver byråd Vanja Terentieff.

Vi skal være ledende innen næringsutvikling, grønn vekst og innovasjon.

Tromsø har fantastiske forutsetninger for næringsutvikling og vekst. Vi er godt plassert i en region full av ressurser og nydelig natur.

At Tromsø kalles for den arktiske hovedstaden er helt på sin plass. Vi er den største og raskest voksende byen i nord, men vi har fortsatt en vei å gå om vi skal kunne møte morgendagens utfordringer.  

I Tromsø er svært mange sysselsatt innen offentlig sektor. Totalt jobber rundt 43 prosent av vår arbeidsføre befolkning i det offentlige, noe som er langt over landsgjennomsnittet. I perioden 2008 til 2013 var hele 78 prosent av sysselsettingsveksten vår i offentlig sektor.

Universitetssykehuset i Nord-Norge og universitetet i Tromsø er blant de største arbeidsgiverne i kommunen. Vi må benytte oss av den kompetansen disse institusjonene, og mange andre, kan bidra med når vi planlegger fremtidig utvikling i næringslivet. I årene som kommer er vi avhengige av å få flere sysselsatte i privat sektor.  

Tromsø kommer til å få en betydelig befolkningsvekst i de kommende tiårene. Vi tror på å gå fra rundt 72.000 innbyggere til nærmere 120.000 i 2044. For å kunne møte befolkningsveksten må vi ha et kraftfullt næringsliv bygget på kunnskap, innovasjon og kompetanse.

Det er også nødvendig at vi har tilstrekkelig med areal til å utvikle næring, infrastruktur og samferdsel. Med dette fundamentet vil det være mulig å øke bosetningen og bolysten, spesielt i distriktene.

Tromsø har en lang historie som fiskerikommune. Tromsø havn er en av landets største fiskerihavner målt i omsetning, og Norges Råfisklag og Norges sjømatråd har sine hovedkontorer i Tromsø. Ny kystsoneplan skal vedtas av kommunestyret etter sommeren, den vil få betydning for mange av lokalsamfunnene i kommunen vår som er avhengige av fiskeri- og havbruksnæringen.

Byrådet har gjennom ny strategisk næringsplan, petromaritim næringsstrategi og kommuneplanens samfunn- og arealdel utviklet en helhetlig næringspolitisk plan for kommunen som skal realisere ambisjonen om bærekraftig vekst og en styrking av sysselsettingen i privat sektor. Vi skal være ledende innen næringsutvikling, grønn vekst og innovasjon. Samarbeid mellom næringsliv, akademia og offentlig sektor gir oss spesielt gode muligheter til å nå disse målene.

Det viktigste vi kan gjøre for næringslivet er å sette vekstfremmende rammevilkår for bedriftene i kommunen vår. Stabilitet og forutsigbarhet er avgjørende for å få flere nyetableringer og for at allerede eksisterende bedrifter skal tørre å utvide sin virksomhet. Mot til å tenke annerledes og skape nye konsepter for kommunen skal belønnes, ikke straffes. Kommunen skal være en positiv medspiller i denne sammenheng.

Tromsø har mye å tjene på å fortsette sin satsning på arrangementsturisme. Gjennom arrangementer som Sjakk-OL, Midnight Sun Marathon, TIFF og Buktafestivalen klarer Tromsø å trekke til seg turister gjennom hele året.

I dag skjer mesteparten av turismen på vinterstid, blant annet med opplevelsespakker i tilknytning til skiaktiviteter og nordlyssafarier. Reiselivet i Tromsø kan ikke overleve på vinterturisme alene. 

Vi er nødt til å jobbe for å gjøre Tromsø til en helårsdestinasjon. Kommunen er i en aktiv dialog med NHO Reiseliv og Visit Tromsø for å komme fram til en helhetlig strategi for hvordan Tromsø kan selges som sommerdestinasjon. Turisme skaper økonomiske ringvirkninger for byen, og blir dermed en viktig del av vår satsning på et levende sentrum.

Jeg har merket meg at SVs ordførerkandidat, Ingrid M. Kielland, i et innlegg fra 8. juni i Nordlys påstår at petroleumsnæringen har «gravd sin egen grav», og at vi dermed ikke bør kaste bort tiden vår på petroleumsvirksomhet. Jeg deler ikke Kiellands negative syn på næringen.

Jeg mener det er viktigere at vi har et konstruktivt og godt samarbeid med petroleumsnæringen slik at vi kan være det foretrukne alternativet for fremtidige etableringer innenfor olje- og gassnæringen.

Det er ønskelig for oss at bedrifter som jobber tett opp mot petroleumsnæringen ønsker å etablere seg i Tromsø. Samtidig mener jeg det er viktig at vi fortsetter arbeidet med å utvikle teknologien innenfor fornybar energi, slik at vi på lang sikt er forberedt på å være mindre avhengige av olje og gass.

Med Høyre i byråd skal Tromsø kommune fortsette arbeidet for å være et tyngdepunkt i nord for næringsutvikling og verdiskapning.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse