Annonse
Når 18 stortingsrepresentanter fra Nord-Norge med forskjellig politisk ståsted, går ut med et felles opprop om økt petroleumsaktivitet i nord og en argumentasjon som er identisk med det oljelobbyen ønsker, dreier det seg ikke bare om Veidnes (illustrasjonen). Oppropet forsterker usikkerheta i forhold til LoVeSe, det mest konfliktfylte området, skriver Wenche Cumming. (Illustrasjon: Multiconsult)

Næringsutvikling i nord?

I disse dager kan du både på nett og i aviser lese et opprop til petroleumsnæringa underskrevet av 18 nordnorske politikere fra Høyre, FrP, Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Stortingsrepresentantene gleder seg over nytt oljefunn i Barentshavet og har forventninger om ilandføring og terminal på Veidnes i Finnmark.

Oppropet har Veidnes som utgangspunkt, men dreier seg i all hovedsak om petroleumsnæringas rolle i Nord-Norge og at de er positive til at næringa får tilgang til nye areal. Argumentasjonen for dette kunne vært tatt direkte fra oljenæringas frontkjempere og er velkjent; lokale arbeidsplasser og ringvirkninger - argumenter som stadig færre tror på.

Nordland Arbeiderpartis nesten enstemmige vedtak om å legge bort kravet om å konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja ble gjort fordi de ikke lenger har tro på at petroleumsnæringa kan gi den utviklinga landsdelen trenger. Dette vakte stort oppstyr i oljekretser og Fellesforbundet lovet kamp mot vedtaket. Dette og økt klimafokus i energidebatten, har ført til at oljeforkjemperne nå har satt fullt trykk på markedsføring av norsk oljes velsignelse; for Nord-Norge, Norge og verden for øvrig.

For oss som i årevis har kjempet for å holde Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt, er oppropet urovekkende.

Høyre og FrP vil fortsatt gi oljeselskapene det de vil ha, Senterpartiet sier nei til å konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja. Arbeiderpartiet har hittil sagt ja, men er i skvis mellom mektige oljekrefter og en stadig klarere og økende motstand hos et flertall av medlemmer, lokal/fylkeslag og velgere. Arbeiderpartiets landsmøte til våren vil avgjøre om Lofoten, Vesterålen og Senja skal forbli oljefritt.

Når 18 stortingsrepresentanter fra Nord-Norge med forskjellig politisk ståsted, går ut med et felles opprop om økt petroleumsaktivitet i nord og en argumentasjon som er identisk med det oljelobbyen ønsker, dreier det seg ikke bare om Veidnes. Oppropet forsterker usikkerheta i forhold til LoVeSe, det mest konfliktfylte området. Da blir det avgjørende at de underskrivende arbeiderpartipolitikerne som sier de støtter et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, bekrefter dette på partiets kommende landsmøte.

Til slutt et tankekors fra et noe større perspektiv:

Mens ny klimarapport varsler om katastrofale følger for livet på jorda av å fortsette dagens CO2 utslipp, finner 18 nordnorske politikere det nødvendig å oppfordre oljenæringa til å ta i bruk nye areal og øke aktiviteten i nord.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse