Annonse
Slik kan deler av det planlagte test- og treningsanlegg for oljevern og marin forsøpling på Fiskebøl i Hadsel bli seende ut.

Nærmere realisering av et nasjonalt testsenter i Vesterålen

Utredningen fra Kystverket og Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) er gode nyheter for både Hadsel og Norge! Rapporten konkluderer med at et stort, fullskala test- og treningsanlegg for oljevern og marin forsøpling lokalisert på Fiskebøl er det beste alternativet for å tilfredsstille de effektmålene som myndighetene har satt. Dermed har regjeringen fått faglig grønt lys for å etablere SOMMs nye, nasjonale testsenter. Vi fra Hadsel Kommune og LoVe Miljøbase har mottatt nyheten med glede, og forventer at arbeidet nå går inn i en ny fase med konkret planlegging og prosjektering. Hadsel kommune og LoVe Miljøbase fortsetter ufortrødent tilretteleggingen av arealer og infrastruktur. Arbeidet med å få frem nye arbeidsplasser og ny aktivitet på Fiskebøl, samt et nasjonalt løft innen havmiljø, er et viktig skritt nærmere realisering!

Spørsmålet om bygging av en innendørs testhall med frysekapasitet («ishall») for å simulere arktiske forhold synes å være mer uavklart. DNV-GL har vurdert at bygging av ishall i Horten antagelig vil bli billigere fordi den kan knyttes til Kystverkets eksisterende fagmiljø og testfasiliteter. På den annen side peker utredningen på flere fordeler ved å legge ishallen til Fiskebøl: Fysisk nærhet til det kommende utendørs test- og treningsanlegget og til SOMMs hovedkontor i Svolvær, større muligheter for samdriftsfordeler, og antagelig mer fokus på marin forsøpling – noe som er en svært viktig del av senterets oppgaver. Vår innstilling er at en innendørs testhall bør lokaliseres til Fiskebøl. Å teste arktisk oljevern passer bedre på Fiskebøl enn i Horten, enten det er ute eller inne. En innendørs testhall hører dessuten naturlig med i et komplett, fullskala test- og øvingssenter som man ønsker skal få internasjonal betydning. Å samle alle fasiliteter på ett sted vil være avgjørende for å kunne gjøre senteret attraktivt i et globalt marked. Slik Andenes har klart å skape et attraktivt internasjonalt miljø innen atmosfæreforskning og romfart på Oksebåsen, så bør Fiskebøl og Svolvær kunne bruke sine fortrinn til å skape et attraktivt fagmiljø innenfor temaet havets helse og marint miljøvern. Et fullverdig testsenter i nord vil også passe godt inn i øvrig nordområde-satsning, det vil bli et viktig bidrag i opprustningen av den arktiske beredskapen. Norges stilling som en fremoverlent havnasjon vil bli styrket. En todelt lokalisering mellom Horten og Svolvær/ Fiskebøl blir for fragmentert og vil derimot kunne svekke senterets betydning og attraktivitet.

Utredningen sier relativt lite om arbeidet med marin forsøpling. Fagområdet representerer ganske nytt farvann rent kunnskapsmessig, men det utvikler seg raskt. Kompetansemiljøer på plastforsøpling bygges opp i flere land og i stort tempo. Norge må ikke sakke akterut, men bruke momentet som et nytt testsenter vil gi til å ta en internasjonalt ledende rolle. Temaer som forskning på og testing av metoder for opptak av flytende plast som ikke skader organismer i havet, filtrering av mikroplast fra spillvann, sortering av plastbiter fra strender, bearbeiding av innsamlet marint avfall som fiskeutstyr, etc. er eksempler på praktisk forskning som Fiskebøl-senteret kan engasjeres i. Nye produkter og metoder utvikles, og kan prøves ut og verifiseres før de går ut på markedet. Et av landets fremste fagmiljø på marin plastforsøpling, Salt AS, drives fra Svolvær, og landets eneste etablerte bedriftsnettverk som jobber konsentrert med marin forsøpling i et globalt perspektiv (Marine Recycling Network) har sin administrasjon på Stokmarknes. Vi ser kimen til noe som kan bli et nytt industrieventyr for Norge. Både når det gjelder disponible arealer og logistikk (dypvannskai, lite konflikter med øvrig skipstrafikk, nærhet til flyplasser og hovedveier) ligger forholdene svært godt til rette for dannelsen av et attraktivt næringsmiljø omkring testsenteret på Fiskebøl. Eksempler på tilstøtende næringer er havbruk og havvind som i økende grad går offshore, og her er det flere synergimuligheter. Bransjemessige klyngedannelser vil virke som en magnet på nye industri- og kompetansearbeidsplasser, og er noe alle kommuner og regioner ønsker seg. Dette er en sjanse vi ikke må forspille!

Samordning av aktivitetene både på Fiskebøl, i Svolvær og i Horten i ett, nasjonalt senter under SOMMs ledelse er ett av forslagene som trekkes frem. Dette er et forslag vi støtter. Samordnet ledelse vil gjøre det enklere å utnytte synergieffekter, sikre bedre kompetanseoverføring og hindre unødvendige overlappinger. SOMM vil, som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, kunne ha en friere stilling enn Kystverkets beredskapsavdeling, og kanskje lettere ta en rolle som drivkraft for utvikling og innovasjon. Dette vil også komme Kystverkets beredskapsarbeid til gode.

Vi ser fram til regjeringens realisering av det nye testsenteret på Fiskebøl, og har hele 1000 mål parat til utvikling av testsenteret med tilhørende næringsklynge!

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse