Annonse
VELKJENT: Problemstillingen med offentlig saksbehandling i små kommuner, der alle kjenner alle og familieforhold gjør at spørsmål om habilitet dukker opp, er gammel og velkjent. Foto: Nordlys

Når alle kjenner alle

Tvil om habilitet og upartisk saksbehandling i det offentlige, ikke minst i kommunene, er et demokratisk problem.

Dersom innbyggerne tenker og tror at politikere eller byråkrater ikke opptrer uhildet, rakner tilliten.

KomRevNord er klokkeklar i sin konklusjon om inhabilitet for to sentrale kommunalt ansatte i Karlsøy, på grunn av aksjeselskap, samboerforhold og slektskap. Karlsøy kommune har, etter revisjonsselskapets vurdering, brutt reglene for offentlige anskaffelser. Rådmannen i Karlsøy sier seg uenig i konklusjonen. KomRevNord, som er et revisjonsselskap med meget høy kompetanse på offentlig sektor, får imidlertid støtte fra lederen i Kommunenes Sentralforbund i Troms, Marianne Bremnes. Hun betegner revisjonsrappporten som svært alvorlig.

Vi tar ikke stilling til om Karlsøy kommune har brutt reglene for offentlige anskaffelser. Men problemstillingen med offentlig saksbehandling i små kommuner, der alle kjenner alle og familieforhold gjør at spørsmål om habilitet dukker opp, er gammel og velkjent.

Dette er bygde-Norges demokratiske bakside. De minste kommunene, med stagnerende folketall og liten administrasjon, er mest sårbare. Fagmiljøene er ofte små, og det kan være vanskelig å rekruttere kompetanse. I spesielt krevende saker er dette en utfordring. Det er mange år siden Barneombudet slo alarm om barnevernet i en del små kommuner. Det skjedde etter flere eksempler på at barnevernstjenesten kviet seg for å gripe inn på grunn av bekjentskaper og små forhold. Barnevernssaker er i utgangspunktet kompliserte, og saksbehandlingen blir ikke mindre problematisk når det er naboer, venner eller bekjente som er involvert.  

I løpet av kort tid har Nordlys skrevet om KomRevNords knusende rapport om anbud og habilitet i Karlsøy, og om anbudsbråk i Skjervøy. I sistnevnte tilfelle må saksbehandlingen av brøytekontrakter i kommunen beskrives som underlig. Kommunen måtte avlyse anbudsrunden etter det man beskrev som formelle feil i administrasjonen. Det skjedde etter merkelige anbudskriterier som utelukket sentrale aktører fra å legge inn bud, hemmeligstempling av dokumenter og et vagt begrunnet lukket kommunestyremøte.

Opp gjennom årene har Nordlys skrevet mange saker om inhabilitet i kommunesektoren. Problemstillingen gjelder derfor langt flere kommuner enn Karlsøy og Skjervøy. Tvil om habilitet og upartisk saksbehandling i det offentlige, ikke minst i kommunene, er et demokratisk problem. Dersom innbyggerne tenker og tror at politikere eller byråkrater ikke opptrer uhildet, rakner tilliten. Og tillit er selve grunnlaget for vårt demokratiske system. Hvis vi ikke lenger tror på likebehandling i kommunen, svekkes lokaldemokratiet. Når KomRevNord skriver i sin rapport om Karlsøy at forholdet er «egnet til å svekke publikums tillit til at saksbehandlingen er fullt ut upåvirket», er det alvorlig.

Men om mange må erklæres inhabile i behandlingen av viktige saker, kan det også bli et demokratisk problem. Kommunereformen, med større kommuner og vesentlig større fagmiljøer, vil bøte på de verste svakhetene. For i noen tilfeller er det faktisk en fordel med distanse til både problemstilling og involverte personer. Men til syvende og sist er det den enkelte saksbehandlers bevissthet om og vilje til å vurdere egen habilitet som er avgjørende.

 

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse