Annonse
Kommer dette innlegget fra en mann som tidligere har mottatt pris for sin journalistikk? Gud bedre. Se og Hør blir høyverdig litteratur i forhold, skriver Jorun Thørring om Arne O. Holms innlegg om avgått UNN-direktør Tor Ingebrigtsens i Nordnorsk debatt.

Arne O. Holms tapte ære

Se og Hør blir høyverdig litteratur i forhold til Arne O. Holms innlegg om etterlønna til tidligere UNN-direktør Tor Ingebrigtsen, skriver Jorun Thørring.

Hva var hensikten med innlegget? Det kunne vært tatt rett ut av Heinrich Bölls berømte roman «Katarina Blums tapte ære,» der hovedpersonens liv fullstendig ødelegges av tabloidjournalisten i avisa Bild Zeitung, som forfølger henne.

Sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen har latt sinnet løpet av med seg. Og har fått svi for det, kanskje mer enn han fortjener.

I kjølvannet av at Helse Nord sparker ham på dagen, kommer en jevn strøm av innlegg i media. Man får av og til inntrykk av at målet er å ta mannen, ikke saken.

Et av de mer oppsiktsvekkende innleggene er Bodø-redaktøren Arne O. Holms kronikk i Nordlys 12.2, der han spør om det er riktig at det offentlige skal betale full etterlønn i millionklassen for «at den tidligere sykehusdirektøren ikke gjør annet enn å sitte hjemme og mekker veteranbiler.» Et langt og grundig regnestykke følger, med prosentvis vekst av de to millionene Ingebrigtsen skal motta fram til han går av med pensjon om 15 år.

Og hvordan kan helseminister Høie, spør Holm, for ikke å si samfunnet, godta at mannen skal bruke 2 millioner av skattebetalernes penger på denne måten i 15 år?

Overskriften er uventet tabloid fra en med såpass tung journalistbakgrunn som Holm.  Det er imidlertid ikke det verste. Innholdet er fullstendig uten rot i virkeligheten. Et rent sammensurium av ville antagelser og gjetninger, framsatt som sannheter. Delt på facebook ørten ganger, og nettrollene har allerede gått amok i to døgn.

Kommer dette innlegget fra en mann som tidligere har mottatt pris for sin journalistikk? Gud bedre. Se og Hør blir høyverdig litteratur i forhold.

Og la meg bare med en gang si, jeg kjenner ikke Ingebrigtsen, har aldri møt ham, men som et vanlig medmenneske kan man ikke sitte og se på at en journalist misbruker sin posisjon i pressen på denne måten.

Var det ikke for at innlegget har null rot i virkeligheten, kunne det i beste fall vært lest som overfladisk og flåsete. Men da måtte man lukke øynene for alle tallene og regnestykkene, og beskrivelsen av en mann som ikke gjør det skapte grann mens vi andre sliter og betaler for det.

Hva var hensikten med innlegget? Det kunne vært tatt rett ut av Heinrich Bölls berømte roman «Katarina Blums tapte ære,» der hovedpersonens liv fullstendig ødelegges av tabloidjournalisten i avisa Bild Zeitung, som forfølger henne.

Var hensikten med innlegget å sette fingeren på en ukultur som florerer over alt?

Hvorfor ikke ta ondet ved rota, og nevne hvor mange økonomiske særavtaler i det offentlige som fins? Ikke bare i form av etterlønninger, men ved at personer som sparkes, flyttes et annet sted i systemet, med samme lønn. Her kan man nevne sykehusdirektører ved andre sykehus, eller kjøkkensjefer ved sykehus som sparkes og flyttes over i avdeling for ernæring, der det allerede sitter flere andre sparkede og degraderte kjøkkensjefer, fortsatt på sjefslønn.

Dette var en anledning til å ta tak i gyllne paraplyer og «omplasseringer» av udugelige ansatte. Det er skuffende at en erfaren journalist som Holm skusler bort en så god anledning, og bare retter skytset mot en person. Det virker lettvint og tabloid. Og han bommer totalt!

Hvorfor skriver han, som om Ingebrigtsen bare skal «sitte hjemme og mekke veteranbiler?» Er det «Katarina Blum» vi ser på nytt?

Arne O. Holm, la oss se hva som er fakta i saken:

Tor Ingebrigtsen var fast ansatt som avdelingsleder og avdelingsoverlege ved nevrokirurgisk avdeling, da han gikk over i jobben som direktør på UNN i 2007. Han hadde da hatt to års permisjon fra UNN for å være fagdirektør i Helse Nord. Han var også fast ansatt i 10% stilling som professor ved universitetet gjennom hele direktørperioden, og veiledet doktorgradsstudenter og deltok på 40 vitenskapelige artikler. Jeg bare nevner det slik at det er klart at han ikke bare mekker veteranbiler.                    

Da han sa opp avdelingslederjobben på UNN og ble direktør, ble hans faste ansettelse som lege likevel videreført. Dette er praksis ved UNN, både som en del av lederrekrutteringen, og for å sikre jobbtrygghet for de ansatte. Derfor er det vanlig praksis å inngå arbeidsavtaler som sikrer ledere overgang til tidligere helsefaglig stilling, eller annen omforent stilling, når oppdraget som leder avsluttes.

Så var det veteranbil-mekkingen på det offentliges regning, Holm. Hva med den?

Det er avtalt at Ingebrigtsen etter nærmere avtale med universitetet, kan tiltre en UNN-finansiert stilling som professor I ved det Helsevitenskapelige fakultet. Så vidt jeg vet, ønsker Ingebrigtsen å benytte seg av dette alternativet. 

Det er altså IKKE helse nord, Men sykehuset UNN, som lønner ham

Arbeidsavtalen regulerer lønnen til 85 % av lønnen som administrerende direktør på fratredelsestidspunktet. Tja, hvor mye blir det da Holm, du som kan regne? Mindre enn Kommunikasjonsdirektøren de nylig ansatte i Helse Nord, tror jeg?

Jeg har forhørt meg. Jobben medfører normal arbeidsplikt frem til pensjonsalder, og det foreligger ingen pensjonsavtale utover vanlig offentlig tjenestepensjon.

 Ingebrigtsen skal altså over i vanlig lønnet jobb ved universitetet.

Arne O. Holm, dette blir stryk i undersøkende journalistikk, slik jeg ser det.  Det er blodig urettferdig overfor mannen også, enten man liker ham eller ikke. Og bare så det er klart, jeg har aldri møtt ham.

Holms kronikk er like tendensiøst som om jeg skulle finne på å skrive at Holms nettavis High North News, med sine 3 millioner offentlige DA-midler årlig i tre år fra 2014, altså 9 millioner kroner, og deretter sannsynligvis offentlige tilskudd, var penger som måtte være skuslet bort, siden Holm selv oppgir 5000 daglige lesere, og jeg selv aldri har hørt om nettavisen. Jeg klarer heller ikke å finne den på TNS-listen, som viser offisielle tall for alle norske nettaviser.

Eller at jeg skulle påstå at Holm mottar ufortjent mye penger fordi han også lønnes av Nord universitet i Bodø som seniorrådgiver, og samtidig er redaktør, i mitt hode en sammenblanding av stillinger.

Men - det ville ikke falle meg inn å komme med slike utsagn. De er urimelige, og usaklige, like usaklig som å spørre om dette er vel anvendte offentlige penger pr leser, når jeg ikke har bedre innsyn i hans High North News enn jeg har. Og ikke engang kan finne lesertallene, slik alle andre redaktører kan og er pliktig til å oppgi.

Men slik tenker åpenbart ikke Holm i Ingebrigtsen- saken.

Holm er redaktør, og derved antagelig underlagt vær varsom-plakaten, likevel har han åpenbart ikke satt seg godt nok inn i denne saken.      

Dette var i mine øyne faktisk Arne O. Holms tapte ære.

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse