Annonse

Når folket stiller spørsmål går media i forsvar!

Medias oppgave er vel ikke å springe maktens ærend, men stille spørsmål til de som sitter med makt og myndighet til å gjøre store inngrep i vanlige folks hverdag?

«For det er vanskelig å forstå hvorfor Arbeiderpartiet lar seg slepe til skafottet av en gjeng aktivister som bare har én sak på agendaen. Og det blir helt umulig å begripe hvordan partiet åpner for å la en liten aktivistgruppe påvirke framtida til 250.000 mennesker.»

Det skriver Avisa Nordlys´ kommentator Tone Jensen og prøver å sette oss i ForFinnmark og ForTroms skikkelig på plass. Kaller oss «en gjeng aktivister» som om vi nærmest har tvunget politikerne i Finnmark og Troms til å flagge om de står for reversering av tvangssammenslåingen eller ikke. Som om de ikke burde svare. Som om det ikke er tillatt og stille kritiske spørsmål til maktpersoner i politikken! 

Tone Jensen, vi stilte spørsmål om reversering til alle toppkandidatene i Troms og Finnmark, også Arbeiderpartiet, som lenge ble oppfattet som utydelig i saken om reversering av tvangssammenslåinga. Bjørn Inge Moe måtte poengtere overfor deg at Ap har programfestet reversering, de er ikke slept til skafottet av «aktivister».

Det skulle da bare mangle om ikke velgerne skulle bli minnet om hvem som mente hva før de gikk til stemmeurnene.

Der media sviktet i å få en avklaring måtte vi trå til og vise velgerne om politikerne våre står fast ved reversering eller ikke. For vi er folkets stemme og vi en liten og redelig organisasjon som i et sunt demokrati har all rett og plikt til å stille spørsmål ved politikernes standpunkt særlig i denne saken. Og la oss i samme slengen minne om at 87 % av Finnmarkingene, folket selv, sa nei til tvangssammenslåing i en lovlig folkeavstemming i fjor.  

Angrepet på ForFinnmark og ForTroms utføres altså fra en maktperson i et dominerende mediehus i Nord-Norge som i kraft av sin rolle selv skulle stilt spørsmål til andre maktpersoner i samfunnet.

Medias oppgave er vel ikke å springe maktens ærend, men stille spørsmål til de som sitter med makt og myndighet til å gjøre store inngrep i vanlige folks hverdag? At ForFinnmark og ForTroms stiller spørsmål til politikerne i Nord-Norges viktigste sak er altså ikke forenelig med Tone Jensens oppfatning av hva et demokrati er. Hvorfor skulle vi sitte stille og ikke si noe?

Det er mulig at Jensen ikke lenger er en talsperson for «smaafolket» i egen avis, men da må også leserne få vite hvilket ærend Tone Jensen løper når hun angriper en folkelig organisasjon som uten lønn og posisjoner å hegne om, reiser seg opp og stiller spørsmål på vegne av folket. At et slikt syn fra en maktperson i media også kan påvirke dekning av andre mediesaker hun initierer og produserer skal vi la ligge her.

Til slutt vil vi påpeke den problematiske bruken av språklige hersketeknikker Tone Jensen bruker i dette innlegget: «En gjeng aktivister», anførselstegn på våre organisasjoners navn, «radikale grupperinger» og påstand om at vi sloss for å beholde gårsdagens løsninger på fremtidens utfordringer. Det er ikke riktig. Vi er en tverrpolitisk gruppe som gir stemme til den folkelige protesten mot den største omkalfatring Nord-Norge står overfor i moderne tid. 

Det som hadde vært noe å kommentere var hvis folket satt musestille. 

Skrevet av styret i ForTroms v/Per Oskar Kjølås, Nils Aarsæther, Sofie Osland, Bjørn Willumsen, Elin Jørgensen og Ingrid Evertsen og styret i ForFinnmark v/Randi Karlstrøm, Geir Iversen, Leif Birger Mækinen, Arne Pedersen, Hermann Kitti Hansen og Torill Olsen

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse