Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / SCANPIX

Når maktens menn snakker om voldtekt

Problemet er ikke at det er synd på voldtektsmenn.

Jeg er rystet. Jeg er sjokkert over en voldtektsdebatt som er tatt helt ut av sin faktabaserte sammenheng. Som kommenteres av kjente advokater  med uttalelser som at straffene for voldtektsmenn er for strenge eller at kvinner dikter opp voldtekt når de angrer på en sex-opplevelse.

Det er på tide å ta bladet fra munnen og sette ting i perspektiv. På sosiale medier ser jeg at jeg ikke er alene om å mene det.

Frifinnelsen av de tre mennene som gjengvoldtok ei 17 årig jente i Hemsedal har skapt furore. Og det med rette. Så – i dette klimaet klarer advokater å kaste bensin på bålet.

(Denne kommentaren ble først publisert på Sett Nordfra og er gjengitt her med Torill Olsens tillatelse.)

Først ute er den kjente advokaten Harald Stabell som sier til Klassekampen at han mener straffene for voldtekt er altfor strenge. Til NRK sier han at det er mange unge menn som får hele livet sitt ødelagt på grunn av de lange straffene. Dette sitatet er hentet fra ABC-nyheter

«I saker der det er snakk om unge mennesker, rus og hvorvidt man har motsatt seg handlingen, kan meddommerne tenke at det blir veldig ille for det unge mennesket å starte voksenlivet med fire år i fengsel for voldtekt. Straffen kan bli et moment i vurderingen av skyld».

Om ikke det er nok finner advokat Henrik Bliksrud det betimelig å komme med denne uttalelsen i Ytring (sitat):

«En uheldig seksuell erfaring man i og for seg kan ha all grunn til å angre på, blir plutselig et alvorlig og altoverskyggende overgrep, hvor ansvaret for det hele tillegges en påstått overgriper. At det inngis uriktige anmeldelser, særlig om voldtekt og overgrep, er utvilsomt. Det avsies hvert år dommer for falske anklager. Denne omstendigheten – at ikke alle anklager og påstander om overgrep er sanne – synes ignorert i debatten om voldtektssaker».

Og for å gni det inn. I juni i år klarer advokat Odd Rune Torstrup å uttale seg til NRK om at han mener at altfor mange menn blir anmeldt for festvoldtekter fordi kvinner angrer seg etterpå:

«Kvinner må skille mellom voldtekt og klein sex. Jeg tror problemet er at veldig mange kvinner gjør seg selv til offer for sex som de i realiteten angrer på».

Det er etter mitt skjønn svært betenkelig at advokater, med den makten de har i samfunnet, ikke tenker seg om to ganger før de uttaler seg i slike saker. At de ikke sjekker hele bildet av voldtektssituasjonen og voldsstatistikken mot kvinner i landet og i verden før de uttaler seg.

Ser vi på fakta er hele voldtektsdebatten snudd fullstendig på hodet. Det handler ikke om gutter og menn som få for strenge straffer, og det handler heller ikke om at bistandsadvokatordningen er en trussel mot rettssikkerheten.

Det handler om dette:

  • Nesten 80 prosent av alle voldtektssaker som etterforskes blir henlagt.
  • Politiet henlegger saker selv om de tror på offeret og vet hvem gjerningsmannen er.
  • De fleste kvinner som blir voldtatt anmelder ikke.
  • Da den første store volds- og voldtektundersøkelsen i Norge lagt fram i 2014 kom det frem rystende tall.
  • 9,4 prosent av norske kvinner har opplevd å bli voldtatt. Bare 11 prosent anmelder voldtekten og 1 av 3 har holdt den hemmelig. Seksuelle overgrep mot både kvinner og menn blir stort sett utført av menn.Vil du lese deg enda mer opp på fakta og tall om vold er det et tastetrykk unna: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Når maktens menn får førstesideoppslag i media for sine meninger om at det er synd på voldtektsmenn eller stiller spørsmål til om kvinner lyver om voldtekt er det svært alvorlig. Ikke bare fordi det er usant og ikke bygd på de faktiske samfunnsforhold om temaet, men også fordi det kan gi feile signaler til menn som allerede tror at det ikke er så farlig å være «litt røff» mot kvinner.

Det kan i verste fall gi flere voldtekter, flere offer og færre kvinner som anmelder. Og det kan føre vår rettsforståelse i feil retning, for å bruke juridiske termer som er blitt så populært.

Konklusjonen er enkel: Dette kan vi ikke være stille om. Dette kan vi ikke overlate til forskere og kvinnesaksforkjempere å ordne opp i. Vi må selv på banen med fakta og andre historier. Fordi: Problemet er at kvinner ikke anmelder voldtekter eller vold, når de gjør det blir de ofte ikke trodd. Problemet er ikke at det er synd på voldtektsmenn.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse