Annonse

Når oppdrett får skylda for alt

Men det forteller om en politiker som ikke skyr noe middel i forsøkene på å diskreditere kunnskap som ikke harmonerer med skurkerolla han har tildelt oppdrettsnæringa

Kverulant. Nettroll. Med motiver som ikke tåler dagens lys.

Rødts fylkestingskandidat Frode Bygdnes legger ikke fingrene imellom i sin beskrivelse av min person i sitt innlegg på Nordnorsk debatt 2. september (Avsporing i oppdrettsdebatten).

For jeg har begått den dødssynd å ha gitt en kritisk kommentar til et tidligere innlegg fra Bygdnes.

I min kommentar imøteså jeg hvilke beregninger Bygdnes hadde for sin påstand om at Nordlaks sine havfarmer ville medføre langt større luftforurensning enn fra turistskip.

Slike beregninger gjør han i sitt siste innlegg ingen forsøk på å legge fram. I stedet får vi ei tåredryppende historie om ei arva laksenot som ikke har kommet i sjøen på grunn av lakselus. Påstander om at oppdrett har tatt livet av artsmangfoldet og fjordfisket. Og til slutt det som ser ut til å ha blitt selve yndlingsøvelsen for Rødt og andre oppdrettsmotstandere; at mine synspunkter er diktert av hensynet til å skaffe meg advokatoppdrag fra oppdrettsnæringa.

Under algeoppblomstringa i Nordland og Troms tidligere i sommer, var det to politikere som prøvde å slå politisk mynt på tragedien. MDGs fiskeripolitiske talsperson Toine Sannes var den eine. Den andre var Bygdnes. De påsto begge at oppdrettsnæringa sjøl hadde skylda for dødsalgens herjinger i merdene.

Da Havforskningsinstituttet slo fast at oppdretterne umulig kunne klandres, var Bygdnes straks ute med følgende påstander, jfr. oppslag i NRK Troms 29. mai:

«Jeg reagerer på at havforskerne lar seg bestikke og at fiskeriministeren bestiller rapporten.»

Rapporten var ikke bestilt av fiskeriministeren. At Havforskningsinstituttet skulle være «bestukket», har Bygdnes sjølsagt ikke kunne framlegge noe bevis for. Men det forteller om en politiker som ikke skyr noe middel i forsøkene på å diskreditere kunnskap som ikke harmonerer med skurkerolla han har tildelt oppdrettsnæringa.

Det er en lang rekke årsaker til at fangsten av villaks i sjøen over tid har gått ned. Lakselus i oppdrettsmerdene er knapt den viktigste. Det vil Bygdnes fort kunne få bekrefta om han tar seg tid til å undersøke ting nærmere før han slenger ut påstander.

Han kan starte med «NOU 1999:9 Til laks åt alle kan ingen gjera? – Om årsaker til nedgangen i de norske villaksbestandene og forslag til strategier og tiltak for å bedre situasjonen.»

At det er mange andre faktorer enn lakselus som kan påvirke bestanden av villaks, framgår også av Havforskningsinstituttets siste risikorapport for oppdrettt (2018):

«Det er likevel ingen lett oppgave å tallfeste dødeligheten hos vill laksefisk på grunn av lakselus fra oppdrettsanlegg nøyaktig, fordi flere andre faktorer kan påvirke fisken samtidig. Påvirkning fra lakselus kommer i tillegg til blant annet vannkraftregulering, forurensing, fysiske inngrep i elver og bekker, klimaendringer og genetisk innblanding fra rømt oppdrettslaks som gyter i elvene.

Effektene av de forskjellige påvirkningsfaktorene vil variere over tid og fra sted til sted, og de ulike faktorene vil trolig samvirke på mange og ulike måter.»

I samme rapport omtales også geografiske forskjeller basert på opplysninger fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning:

«Beregnet årlig tap av villaks på grunn av lakselus var ca.50 000 laks per år for årene 2010-2014, det vil si et tap av 10 % av villaksen grunnet lakselus» (VRL 2017). De fant også at effektene av lakselus i perioden (smoltårene 2007-2013) trolig var store i Hordaland og moderate videre nordover til Sør-Helgeland og generelt små eller fraværende i resten av landet.»

Når effektene av lakselus er funnet å være «generelt små eller fraværende» nord for Helgeland, skal Bygdnes virkelig måtte slite med å sannsynliggjøre at det er lakselusa som er årsaken til hans arva laksenot ikke har fått kjenne på smaken av saltvatn utenfor Maurnes eller andre steder i Sortland.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse