Annonse
BETYDELIGE PROBLEMER: Når skal forsvarsminister Frank Bakke-Jensen innrømme at det er betydelige problemer med planen om nedlegging av Andøya og i stedet erstatte flystasjonen der med en på Evenes som vil koste flere milliarder skattekroner, spør Oddvar Nygård. Foto: NTB Scanpix

Når skal du innrømme problemene på Evenes, forsvarsminister?

Da, godeste forsvarsminister, har du etter min oppfatning et forklaringsproblem.

Det skulle være en historisk dag på Evenes flystasjon 2. september, da forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, sammen med flere av toppene i forsvarssektoren, bl.a. Sjef Luftforsvaret, Tonje Skinnarland, skulle legge ned grunnsteinen for et bygg til de nye kampflyene, skriver Stein-Håkon Eilertsen i et innlegg i Nordnorsk Debatt. Han er leder for Norges offisers- og spesialistforbund (NOF), avdeling Andøya. Han har, som mange andre, pekt på de store utfordringene på Evenes, både for Luftforsvarets fly og for «samboerskapet» mellom militær og sivil luftfart på den omstridte flybasen.

Dette er ikke nye problemstillinger. I 2011 ble jeg fortalt av en høytstående politiker i Forsvarsdepartementet (FD)at Evenes var helt uegnet både for Forsvarets kampfly og de maritime overvåkningsflyene (MPA) våre. Grunnen var alle problemene knyttet til turbulens.

Noen få år senere – nå under en ny regjering – har så det samme FD funnet ut at det slett ikke finnes noen utfordringer når det gjelder turbulens, verken for sivil eller militær luftfart. Man får det inntrykk at det i løpet av få år må ha skjedd en forbløffende topografisk eller klimatisk endring på Evenes. Eller så må de styrende makter i FD ha kommet med feilaktige – i verste fall usanne – opplysninger om hva som er fakta om forholdene på Evenes. Begge fortellingene kan umulig være sanne.

I ettertid er det så mange kvalifiserte røster, bl.a. piloter som har erfaring med å fly til og fra Evenes, som har gitt klar beskjed om at turbulens-problematikken på Evenes er svært reell. Det er derfor ganske oppsiktsvekkende at dagens militære og politiske lederskap avfeier dette som en ikke-sak. På tross av alle kvalifiserte innspill og advarsler som har kommet fra de faglige miljøene.

Eilertsen skriver i sitt innlegg, som har tittelen «På tide å kalle en spade for en spade», at han er overrasket over retorikken som forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fremfører når det gjelder hva som er tilstanden på Evenes. «Han avfeier kontant at det kan komme endringer hva gjelder MPA i Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) i oktober, og i Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) neste år. Jeg trodde hensikten med FMR var at det skulle være politisk uavhengig, for å sikre at forsvarssektoren og fagmiljøenes innspill ble vurdert». Godt poeng! Det burde vel være naturlig å lytte til den faglige ekspertisen, for eksempel Forsvarssjefen, men det ser ut som om Bakke-Jensen mener allerede å sitte på den fulle og hele sannhet, og har konkludert i god tid før FMR kommer. Det er intet mer å diskutere!

Forsvarsministeren er dessverre pinlig alene om dette standpunktet. En av dem som høylytt har sørget for å holde debatten i gang, er pensjonert flaggkommandør Jacob Børresen, som i Aftenposten 10. september leverer en drepende kritikk av Evenes som MPA-base. Han peker på plassmangelen, og en turbulensproblematikk som har fått Luftfartstilsynet til å sette ned foten med hensyn til planen om hvor MPA-hangaren var ment å ligge, nemlig vest for rullebanen. Børresen skriver: «Om Forsvaret likevel skulle trumfe gjennom et bygg her, vil Luftfartstilsynet i perioder med sterk sørvestlig vind måtte stenge av halve rullebanen. Da har SAS og Norwegian signalisert at de vil trekke seg ut av Evenes. I så fall har ikke lenger Ofoten-regionen, Harstad og Narvik, noen stamruteflyplass».

Børresen peker også på det faktum at om allierte MPA-operasjoner og større øvelser skal foregå i fremtiden, må Andøya flystasjon opprettholdes. «Det er uansett ikke plass til å huse flere allierte MPA på Evenes i tillegg til de norske», skriver han. Det kan tilføyes at dagens situasjon er jo den at amerikanske maritime overvåkningsfly, P-8 Poseidon, som har operert hyppig i nordlige farvann det siste året, nærmest demonstrativt bruker Andøya som base.

Da, godeste forsvarsminister, har du etter min oppfatning et forklaringsproblem. Hele begrunnelsen for å nedlegge Andøya flystasjon handlet jo om at det ikke var økonomisk ansvarlig å drifte to like flystasjoner bare en håndfull kilometer fra hverandre. Men nå er det åpenbart at det er nettopp det scenariet som ser ut til å bli realitetene. Og da faller jo hele argumentasjonen din om pengebruken i grus.

Jeg vet ikke hvilket forhold forsvarsministeren har til fjellvettreglene. Men noen av dem gjelder også i politikken. For eksempel denne: Det er ingen skam å snu! Derimot advarer jeg mot implementering av følgende regel i forsvarspolitikken: Grav deg ned i tide! Kom heller ut i dagslyset og forklar oss alle hvordan du kan være så bekymringsløs når det gjelder Evenes/Andøya-problematikken. Når skal du innrømme at det er betydelige problemer med planen om nedlegging av Andøya og i stedet erstatte flystasjonen der med en på Evenes som vil koste flere milliarder skattekroner. Og i tillegg sliter med plass-, miljø- og turbulensproblemer. Den oppgraderingen av Andøya flystasjon som trengs for å huse både norske og allierte MPA-kapasiteter, er estimert til å koste noen få millioner kroner. Er ikke det en atskillig bedre deal?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse