Annonse
Svenske politikere er mer fornuftige enn norske: dersom de mener det er samfunnsmessig fornuftig med nye jernbaner, lar de seg ikke binde opp av prognoser, skriver Vidar Eng – og henviser til bl.a. denne ferske artikkelen i Dagens Nyheter.

Når skal norske politikere bli like framsynte som svenskene?

I Jernbanedirektoratets utredning om Nord-Norgebanen påsto de at det ikke ville være samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge en ny jernbane fra Fauske til Harstad og Tromsø.

Beregningene har vært kritisert av mange. Til forskjell fra Norge har vårt naboland Sverige bygd mye ny jernbane. Botniabanan i Nord-Sverige er ferdigbygd, og de holder nå på med Norrbotniabanan mellom Umeå og Luleå. Det er også planer om nye jernbanespor mellom de største byene fra Stockholm til Malmø og fra Stockholm til Gøteborg til en kostnad av til sammen 230 milliarder svenske kroner. Reisetiden fra Stockholm til Malmø vil da gå ned fra 4,5 timer til 2,5 timer. Det vil kunne få overført det meste av flytrafikken til toget. 

Men også i Sverige sliter de med prognoser som påstår at nye jernbaner ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Avisa Dagens Nyheter 16. og 17. januar i år har gått gjennom tidligere trafikkprognoser fra det svenske Trafikverket og funnet et mønster: Prognosene spår altfor stor økning i biltrafikk og flytrafikk og altfor liten økning i togtrafikk. Det antall togpassasjerer de i 2010 spådde Sverige ville få i 2030, fikk man allerede i 2019, så det må sies å ha vært en elendig prognose. Og dette er bare ett eksempel.

Dagens Nyheter forteller også om gjennomførte jernbaneprosjekt som var sagt å være ulønnsomme, men som viser seg å være lønnsomme når de står ferdige, f.eks. Citytunneln i Malmø.

Dårlige prognoser har vi i begge landene, men svenske politikere er mer fornuftige enn norske: dersom de mener det er samfunnsmessig fornuftig med nye jernbaner, lar de seg ikke binde opp av prognoser. Det er nemlig umulig å spå langt inn i framtiden, i alle fall ikke lenger fram enn fem år, sier en ekspert til Dagens Nyheter.

Når skal norske politikere bli like framsynte?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse