Annonse
Ifølge forsvarssjefen er vedlikeholdet av NH90-maskinene "mer komplekst og tidkrevende enn forventet". Realiteten er jo at man ikke hadde noen kunnskap om noe så elementært. Hvordan er det mulig? undrer Tor Nymo. Foto: Forsvaret

Når skal riksrevisjonen granske den skandaløse NH90-historien?

Det neste sjokket blir etter all sansynelighet oppbyggingen av en ”fredsbase” på Evenes, som allerede nå, før spaden er satt i jorda har en estimert overskridelse på flere hundre millioner kroner.

Når skal riksrevisjonen granske den skandaløse historien om NH-90 fra bestillingen av 14 helikopter fra  i 2001 og frem til i dag?

Helikopterskandalen ser ut til bare å  rulle videre. I årsrapporten for  forsvaret for 2017 sier forsvarsjef Bruun Hansen følgene:

NH-90-helikoptrene er ytterligere forsinket. Driftserfaringene så langt viser at vedlikeholdet er mer komplekst og tidkrevende enn forutsatt, og det reduserer tilgjengeligheten på helikoptrene betydelig. En analyse fra 2017 viser at vi ikke kan forvente å dekke behovet for flytimer i Sjøforsvaret, og kompenserende tiltak er til vurdering”.

Slik kan det altså sies.  Dette er et klart forsøk på retorisk tåkelegging av skandaleomfanget når det gjelder innkjøpet av NH-90 helikoptrene. Kjensgjerningen og realiteten er jo at leveransen av NH-90 helikoptrene nå har vært forsinket i 10 år og forsinkelsene bare fortsetter. Frem til nå har forsvaret mottatt 6 av 14 maskiner. Ingen av disse maskinene som er blitt levert har forsvaret klart å sette i operativ tjeneste. Og ikke nok med det, de første 5 maskinene skal nå tilbake til fabrikken i Italia for å oppgrades.

Interessant  er det også å lese det forsvarsjefen sier om driftserfaringene om at vedlikeholdet av maskinene er  mer komplekst og tidkrevende enn forventet. Realiteten er jo at man ikke hadde noen kunnskap om hvor mye vedlikehold NH-90 helikoptrene trengte. Derfor var man ikke i nærheten av å ha de vedlikeholdsressursene som skulle til for at NH-90 skulle gjøre jobben de var tiltenkt. Spørsmålet er jo hvordan går det an ikke å ha kunnskap om noe så elementært som hvor mye vedlikehold maskinene ville trenge for å kunne være operative.

Vi har altså i en lang periode  ikke hatt et operativt fungerende robust forsvar og manglende relevant beredskap til å møte kriser og krig.

Så er spørsmålet. Hvem skal stilles til ansvar for denne situasjonen? Skrellet bort all retorisk tåkeprat, så er det helt klart at ansvaret har de politiske myndigheter og Forsvarets ledelse.

Investeringskostnadene ved kjøp de 14 NH-90- maskinene var i utgangspunktet 5,7 milliarder kroner. Prosjektets prisjusterte kostnadsramme var i 2014, jfr statsbudsjettet, 6,8 milliarder kroner, og er i dag, så vidt jeg kjenner, til 7,2 milliarder kroner.

Dette føyer seg inn i rekken av, slik folk oppfatter det, vanvittige kostnadsoverskridelser når det gjelder prosjekter som forsvaret har hatt ansvaret for gjennom flere år og under ulike regjeringer. Det mest graverende tilfellet er kampflybasen på Ørland. Det neste sjokket blir etter all sansynelighet oppbyggingen av en ”fredsbase” på Evenes, som allerede nå, før spaden er satt i jorda har en estimert overskridelse på flere hundre millioner kroner. Når denne basen skal ”rigges” for en krigssituasjon vil det bli andre summer vi snakker om. Det folk flest/velgerne er opptatt av er at ingen politikere blir noen gang stilt til ansvar for denne enorme pengesløsingen.

Riksrevisjonen har stor troverdighet og autoritet. De har med sin kompetanse gått inn i saker der ulike departement har forsømt seg og kommet med kraftig og velbegrunnet kritikk.

Senest i februar 2017 leverte riksrevisjonen en flengende kritikk av tilstanden i fregattvåpenet.

Jeg tror det er mange som gjerne skulle ha sett at riksrevisjonen gransket hva som har skjedd rundt anskaffelsen av NH-90 helikoptrene.

     

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse