Annonse
Etter de opplysninger som foreligger, er det ei riktig beslutning styret i Nordnorsk Kunstmuseum har tatt, skrive Odmund Enoksen. Foto: Yngve Olsen

Når styret idiotforklares og direktøren genierklæres

At også det forrige styret fatta vedtak om ikke å fornye åremålet, for så å endre dette til en fornyelse for bare to år, vitner om at det ikke er inkompetanse hos det nye styret som ligger til grunn for at direktørens arbeidsforhold nå er brakt til opphør.

Jérémie McGowan ved Nord-Norsk Kunstmuseum i Tromsø har måttet forlate si direktørstilling. Det har museets styre høsta storm for. Styrets leder Grete Ellingsen og resten av styreflertallet er i en strøm av avisinnlegg hengt ut som idioter samtidig som McGowan er blitt genierklært.

Det ropes høgt om at departementet må kaste styret og gjeninnsette direktøren. For i motsatt fall er det angivelig ikke liv laga for kunsten i vår landsdel. I alle fall ikke for samisk kunst.

Etter de opplysninger som foreligger, er det ei riktig beslutning styret har tatt. Styret har vist seg sitt ansvar verdig. Det har avslutta arbeidsforholdet til en direktør som over tid ikke har ivaretatt sine lederfunksjoner på en tilfredsstillende måte. Som ikke har etterkommet de krav som så vel nåværende som forrige styre har stilt.

At også det forrige styret fatta vedtak om ikke å fornye åremålet, for så å endre dette til en fornyelse for bare to år, vitner om at det ikke er inkompetanse hos det nye styret som ligger til grunn for at direktørens arbeidsforhold nå er brakt til opphør.

Det er skremmende å registrere hvor mange innenfor og utenfor kunstsfæren som på strak arm har tatt for god fisk historia om en genial direktør og det slemme styret. Som ikke har reflektert over at ei sak i det minste kan ha to sider. Som uttaler seg som om de skulle være eksperter på arbeidsrett. Og som i ramme alvor prøver å få oss til å tro at dette handler om en politisk vendetta mot en såkalt «radikal» direktør hvis genialitet styrets flertall ikke evner å forstå.

En direktør er underlagt styret og må evne å utføre de oppgaver styret pålegger ham. Han må også opptre på en slik måte at styret har den nødvendige tillit til at han er rette mann for alle de funksjoner som tilligger ei lederstilling. Hvis lederen ikke makter dette, er det i praksis bare en utgang. McGowan er verken den første ellers siste lederen som vil høste den erfaringa.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse