Annonse
Artikkelforfatter Marit Karlsen er fastlege i Kautokeino, styremedlem Allmennlegeforeningen og medlem i Legeforeningens sentralstyre.

Når tid må få bety mer enn penger

Noe av det viktigste er å gi tid tid der tiden trengs - enten det gjelder å gipse en brukket ankel eller å trøste en «brukket» sjel.

Hvor lang er en legetime?

Jeg svarer som følger; tiden som trengs.

Tiden som trengs kan være fra et par minutter for en rask vurdering av et blodprøvesvar, til flere timer med en dårlig pasient for behandling og stabilisering i påvente av transport til sykehus.

Dette er ytterpunktene - og mer vanlig er vel en tidsramme på rundt 20 minutter.

Bruker legen mer enn 20 minutter så skal legen fakturere HELFO for medgått tid med en takst som heter 2cd.

Enkelt forklart koster legetimen det samme for deg enten du er inne i 3 minutter eller i 73 minutter, og når du har passert frikortgrensen dekker HELFO utgiftene ved legebesøket.

Dette er velferdsstaten - norsk offentlig fastlegeordning.

Nylig sendte HELFO brev til 450 fastleger fordi de hadde brukt takst 2cd betydelig mer enn gjennomsnittet. Dette vakte sterke reaksjoner, både blant leger og pasienter.

Helseminister Bent Høie svarte ut kritikken med at dette er en kampanje som skal bidra til at fastlegene reflekterer over tidsbruken.

Er det noe fastleger i 2019 skulle reflektere over av tidsbruk - så er det kanskje at en gjennomsnittlig arbeidsuke på 56 timer må til for å rekke en god nok oppfølging av pasientene - og at dette gjør at erfarne leger slutter og rekrutteringen svikter. Denne tidsbruken skulle også helseministeren i stor grad reflektere rundt i arbeidet med opptrappingsplanen for fastlegeordningen.

Stadig flere er i behov av ekstra tid hos fastlegen pga samhandlingsreformen. Pasienter lever lengre med flere sykdommer og flere medisiner. Pasienter bor ikke på sykehus, men i kommunene, og fastlegene håndterer 80-90% av pasientene selv.

Fastlegen skal gi deg time når du trenger det, diagnostisere og behandle, koordinere helsetjenestene og gi støtte og veiledning. Fastlegen skal fordele ressurser slik at de som har størst behov skal få mest. Dette er fastlegens samfunnsoppdrag.

Ting tar den tiden det tar - også et legebesøk.

Noe av det viktigste er å gi tid tid der tiden trengs - enten det gjelder å gipse en brukket ankel eller å trøste en «brukket» sjel.

Et samisk ordtak sier; Áigi ii mana - dat boahtá, som direkte oversatt betyr; Tiden går ikke - den kommer.

I dette ordtaket ligger mulighetsrommet - også i konsultasjonsrommet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse