SUKSESS: Fra Arctic Frontiers 2019, bildet er fra en sesjon som tok opp fremtidens logistikk og infrastruktur i Arktis. På bildet ser vi Kjell Stokvik fra Nord Universitet. Foto: Terje Mortensen/Arctic Frontiers 2019

Når verden kommer til Tromsø

Årets Arctic Frontiers viser at Norge står bak Tromsø som den nasjonale spydspiss i nordområdepolitikken. Det stadfester Tromsø som en av Norges aller viktigste byer.

Regjeringen prioriterte tilstedeværelse med en rekke statsråder, blant andre utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide, selv om konferansen løp parallelt med dannelse av ny firepartiregjering.

Med 3000 deltakere fra 33 land var Arctic Frontiers preget av tunge delegasjoner fra arktiske nasjoner som blant andre Canada og Russland. I Tromsø møttes politikere, arktiske toppdiplomater og kommentatorer fra London, Paris, Brussel, Moskva, Washington. Alle som er opptatt av Arktis hadde denne uken øynene rettet mot Nord-Norge og Tromsø.

Likevel har mange merket seg at statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen i næringsdepartementet uteble fra et viktig panel. Det er en merkelig prioritering fra bodøværingen. Bjarmann-Simonsen gikk glipp av en mulighet til å fortelle verden hva som er viktig for Norge og vårt næringsliv i nord. Det til tross for at hans eget departement er bragt inn i nordområdepolitikken for å styrke næringslivsperspektivet og business i nord.  

Konferansen har de siste år gjort en snuoperasjon for å fornye seg - mer interaktiv dialog, politikerne må snakke med forskere i alle panel. Vi ser også flere vellykkede kveldsarrangementer på norsk, de har gått for fulle hus og involverer både studenter og byens befolkning. Forrige uke hørte man derfor mange lovord om en arena som har vokst til å bli en internasjonal gigant.

Arctic Frontiers har blitt en viktig arena for formidling av kritisk forskning og fakta. Med fulle saler gjennom uken. Kanskje bør Tromsø nå gripe muligheten og utvikle dette videre til vinterens svar på Arendalsuka?

At så mange kommer til Tromsø og Nord-Norge og ser at vi bor her, er viktig for alle samfunn i nord. At de ser at Arktis ikke er et snødekket museum av is, og at alt ikke kan fredes og vernes.

Et offentlig finansiert nordområde-nettsted i Bodø har fokusert på seigt elgkjøtt og en kommune som betaler for å få internasjonal presse til Tromsø. Istedenfor smålig og subtil kritikk burde man fokusere på de større problemstillingene. Som at Arctic Frontiers nå samler alle de sterke nasjonale aktørene som er opptatt av Arktis.

Dette er ikke et Tromsø-prosjekt, men en nasjonal satsing. Og det er et forsøk på å få oss i nord til å stå sammen. Derfor er det viktig at Nord Universitet er invitert inn som en partner, sammen med Kirkeneskonferansen, High North Dialogue og Agenda Nord-Norge.

På samme måte som regjeringen har ansett det som viktig at sekretariatene for Arktisk råd, Arktisk økonomisk råd, Arktisk Råds urfolksekretariat og miljøarbeidsgruppen under Arktisk Råd skal ligge i Nord-Norge/Tromsø, har det vært satset tungt på Arctic Frontiers som en arena som fremmer norske interesser.

Men Tromsø har fått en konkurrent på Island. Den heter Arctic Circle. Visjonen synes å være å tilby et alternativ til Arktisk råd, altså en utvidet krets som snakker om våre nærområder.

For Norge er det avgjørende viktig at kyststatene og Arktisk råd er vårt hovedforum. Den sterke kinesiske tilstedeværelsen på den siste Arctic Circle på Island demonstrerer også hvorfor vi kanskje skal vokte oss for å støtte ukritisk opp om møtestedet.

Som utenriksminister Eriksen Søreide har uttalt, er det ikke alt Kina gjør i nord som er heldig for Norge. Utenriksministeren varslet i Tromsø at den nye stortingsmeldingen om nordområdene skal komme inn på dette. Det er enda en grunn til at vi i nord bør stå sammen om de møtestedene vi har.

For ordens skyld gjør Nordlys oppmerksom på at artikkelforfatteren ledet to møter i regi av Arctic Frontiers på årets konferanse.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse