Annonse
KRITISK: Hovedtillitsvalgt i Fellesorganisasjonen, Julia C.O. Johnsen, er bekymret over at omsorgsboligen på Sommereng må stenge, og hun er kritisk til kommunens standard og vedlikehold av disse boligene. Foto: Inger Præsteng Thuen

Når verdier råtner på rot

Dette rammer sårbare beboere og brukere, samt deres pårørende. De opplever utrygghet og uforutsigbarhet, og ender ofte opp i en uverdig situasjon, som kasteballer i det kommunale systemet.

Kommunal bygningsmasse blir alt for ofte stående og «råtne på rot». Manglende vedlikehold er årsaken, og Tromsø kommune er i en særstilling når det gjelder å bevilge minst mulig penger til vedlikehold. Det får store konsekvenser for brukere og beboere, når omsorgs- eller avlastningsboliger må stenge. I tillegg er manglende vedlikehold dårlig økonomi.

Statsviter og tidligere kommunestyrerepresentant for Venstre i Tromsø, Jonas Stein, skriver i en kronikk i Nordnorsk Debatt, at kommunene trenger vedlikeholds-politikere. På samme måte som vi har helsepolitikere, samferdselspolitikere  eller miljøpolitikere, bør det også være folkevalgte som jobber spesielt for å få økt vedlikeholdsbudsjettene i kommunene.

Stein viser til Tromsø kommune, som bare bevilger 47 kroner per kvadratmeter til vedlikehold av bygningsmassen. Gjennomsnittet blant ASSS-kommunene (de 10 største kommunene i Norge), hvor altså Tromsø hører hjemme, er 108 kroner per kvadratmeter. Det betyr forfall og at kommunale bygg faller i verdi. Til slutt er tilstanden så ille at bygningene ikke kan reddes. Vi har mange erfaringer i så måte, både med skoler, omsorgsboliger og andre bygg i kommunal eie.

Jonas Stein har et meget godt poeng når han etterlyser større politisk interesse for forvaltning og vedlikehold. Dessverre har han nok også rett når han skriver at det ligger svært liten politisk gevinst i å være «best på vedlikehold». Det er adskillig mer oppmerksomhet å hente på å love investeringer i helt nye skoler, sykehjem etc.

Men forfall og manglende oppgradering av bygg, innhenter raskt kommuneøkonomien. Nye forskrifter setter større krav til omsorgs- og avlastningsboliger, blant annet. Nå har brannvesenet kommet med umiddelbar bruksnekt for en omsorgsbolig på Sommereng. Tidligere i år har også avlastningsboliger blitt stengt fordi de ikke oppfyller sikkerhetskravene.

Dette rammer sårbare beboere og brukere, samt deres pårørende. De opplever utrygghet og uforutsigbarhet, og ender ofte opp i en uverdig situasjon, som kasteballer i det kommunale systemet. Nå er det fem beboere med psykisk og/eller fysisk funksjonsnedsettelse som går en usikker framtid i møte, med hensyn til hvor de skal bo. Kommunen strever etter å finne løsninger, men det sier seg selv at det ikke er enkelt.

Alle ansvarlige, både politikerne og forvaltningen i kommunen, vet om den generelle tilstanden på kommunale bygg som har vært i drift i en årrekke. Alle vet at det bare er et spørsmål om tid, før de kan bli stengt på dagen. Derfor er det merkelig at det ikke settes inn tiltak, før det er for seint.

Godt vedlikehold er god økonomi, og det er samtidig miljøvennlig og bærekraftig. «Bygg, bruk og riv» systemer er ikke det. Stein peker på det nye Tromsøbadet og det faktum at her skal det avsettes opp mot 5 millioner av inntektene hvert år til vedlikehold, for ikke å ende opp i samme situasjon som de andre svømmeanleggene har kommet i.

Det er en god start, men de færreste kommunale bygg har inntekter å avsette. Derfor er det en politisk oppgave, for samtlige partier, å sørge for at vedlikehold blir prioritert, og å få Tromsø kommune bort fra verstinglista til ASSS.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse