Annonse
Med sin sending av VM-kampene i fullkontakt kickboksing bidrar NRK til å alminneliggjøre bruk av vold, hevder artikkelforfatteren. Illustrasjonsfoto fra worldkickboxingnetwork.com

Når vold blir underholdning hos NRK

Først distribueres dette som underholdning i beste sendetid. I dette ligger en sosial aksept og ufarliggjøring av kampsport.

I en årrekke har nordmenn i så å si alle aldre trent ulike former for kampsport. De ulike formene for kampsport omfatter slag og spark mot alle deler av et annet menneskes kropp. Kampsport omfatter også trening i bruk av strangulering, skade mot øyne og dødelige slag.

Målet: Påføre mest mulig og størst mulig fysisk skade.

Påstått hensikt: Evne til selvforsvar.

Lørdag 29. april bryter NRKTV en barriere og sender  direkte fra Radisson Plaza i Oslo der Thea T. Næss og Birgit R. Øksnes forsvarer VM-tittelen i fullkontakt kickboksing. 

Når NRK som en ikke-kommersiell allmennkringkaster finansiert med lisensmidler, formidler en slik hendelse gir dette grunn til å  spørre:

  1. Hvorfor sender NRK VM-kampen?
  2. Hva er hensikten?
  3. Har publikum bedt NRK vise fullkontakt kick-boksing?

Min hypotese er at NRK sender VM-kampen for å befeste sin posisjon i det norske TV-markedet. Slik jeg ser det, er hensikten å nå frem  til seere som vanligvis ikke  prioriterer NRK. Altså – NRK har gjort en rent strategisk, kommersiell beslutning for å nå  flere mediekonsumenter. Selvsagt har ikke det brede lag bedt om å få tilgang til hendelsen via NRK. Sendingen er basert på  en redaksjonell vurdering. Og det er NRKs hevdvunne rett å bedrive og formidle stoff som medarbeiderne finner formålstjenlig. Dette er tuftet på norske mediers pressefrihet.

Men NRKs dekning av VM-kampen reiser et viktig spørsmål: I hvilken grad er det samfunnsbyggende å la publikum ta del i denne typen sport? En del av svaret finnes i en norsk undersøkelse utført av seniorforsker Inger Endresen og professor Dan Olweus, Universitetet i Bergen. De publiserte i 2005 en omfattende undersøkelse blant 477 gutter i alderen 11 til 13 år. Hensikten med undersøkelsen var å kartlegge eventuell sammenheng mellom deltakelse/trening i kamp- eller styrkesporter (boksing inklusive kickboksing, bryting, vektløfting og orientalske kampsporter som karate, Tae Kwon Do, judo) på den ene siden og voldelig  og generelt antisosial atferd. 

Totalt ga resultatene en sterk støtte til at trening i kamp- og styrkesport har en fremmende effekt på antisosial og voldelig atferd. Det er rimelig å anta at både tilegnelse av kampteknikker, forekomst av voldelige rollemodeller, forsterkning av aggressiv atferd fra trenere og kamerater og kanskje foreldre samt ”macho”-holdninger i de aktuelle sportsmiljøene med fokus på tøffhet og fysisk styrke bevirker disse effektene.  Det er også viktig å være klar over at de dokumenterte effektene var nok så sterke. Blant annet fant forskerne at godt over 50 prosent av de mest voldelige og antisosiale guttene i de aktuelle aldersgruppene (13-15 år) deltok i noen form for kamp-/styrkesport. Det må imidlertid påpekes at de rapporterte resultatene var på gruppenivå, dvs. at de ikke vil gjelde alle som deltar i disse sportsaktivitetene, men hovedtendensene var likevel meget klare.

Så vil enkelte hevde: Vi trener kampsport for å kunne forsvare oss. 

Dette argumentet har liten holdbarhet ut fra Statistisk sentralbyrås offisielle statistikker over blant annet voldsbruk og anmeldte tilfeller av vold. De siste tilgjengelige opplysningene fra  2015 viser at bare 9,8 prosent av den voksne befolkningen i løpet av det siste året ble offer for ett eller flere tilfeller av tyveri, skadeverk, vold eller trusler om vold. Andelen ofre for hver av disse typene lovbrudd er mindre i 2015 enn i alle tidligere levekårsundersøkelser fra og med 1983. Behovet for å ruste seg mot fysisk vold er meget lite.

Men det saken gjelder er altså: Med sin sending av VM-kampene i fullkontakt kickboksing bidrar NRK til å  alminneliggjøre bruk av vold. Først distribueres dette som underholdning i beste sendetid. I dette ligger en sosial aksept og ufarliggjøring av kampsport. NRK stiller ikke noen spørsmålstegn ved en slik utvikling. Men bidrar aktivt til å legalisere kampsport og forherligelse av vold.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse