Annonse
Biblioteket her i Tromsø har problemer med at lokalene brukes til kjøp og salg av narkotika. Foto: Siv Johansen, Nordlys

Narko-salget på biblioteket

Biblioteket vårt er en fellesarena som ikke må få bli et lovløst fristed for kriminalitet, skriver Nordlys i sin lederartikkel.

Det er dessverre ingen grunn til å bli overrasket over at det foregår salg av narkotika på biblioteket i Tromsø.  Biblioteket har lav terskel for hvem som oppholder seg der, og det er sted hvor det er lett å gjemme seg bort. Ikke desto mindre er det viktig å gjøre noe med problemet.

Biblioteksjef Paul Henrik Kielland sier til avisa iTromsø at han er bekymret over at biblioteket brukes til kriminalitet, både salg av narkotika og omsetning av tyvegods.  Det kan for eksempel handle om at misbrukere avtaler salg av narkotika via sms, og at biblioteket blior avtalt møteplass for å gjennomføre handelen.

Mange brukere av biblioteket lar seg forståelig nok opprøre over dette. Og det er illevarslende at stadig flere, ikke minste de mange eldre brukerne, faktisk opplever biblioteket som et utrygt sted. Kielland forteller om grupper av ungdommer som oppfører seg støyende og truende overfor de som benytter biblioteket til det faktisk er ment som; et sted der man søke ro og lese aviser, tidsskrifter og bøker. Vi vet også at mange studenter har stor nytte av leseplassene ved biblioteket.

En viktig fellesarena må ikke få bli et lovløst fristed for kriminalitet. Derfor må kommunens ledelse nå ta de nødvendige grep for å rydde opp. Vaktholdet må forsterkes, og samarbeidet med politiet må bli enda tydeligere i form av en tydeligere tilstedeværelse.  Samtidig må også allmennheten ta et felles ansvar.  De som blir vitner til det de tror kan være narkosalg, bør varsle enten betjeningen eller politi.

Det betyr selvsagt ikke at problemet med narkosalg på offentlig sted i Tromsø vil bli borte. Det er en kjennsgjerning at det er mye narkotika i omløp. Dersom det ryddes opp på biblioteket, vil selgerne og kjøperne simpelthen forflytte seg til et annet sted i sentrum.    

Men biblioteket i Tromsø står i en særstilling, som en helt sentral del av det offentlige fellesrommet i byen.  Dagens bibliotek er ikke bare en arkitektonisk perle, det har også vært en stor suksess etter at det åpnet i 2005 i ombygde lokaler hos det som tidligere var Fokus kino.  Konseptet bygger i stor grad på et utstrakt tillitsforhold mellom publikum og Tromsø kommune, som eier og drifter bygget. Dette handler blant annet om de såkalte selvbetjente åpningstidene, som har vist seg å være en populær ordning.  Det vil være et nederlag å endre denne profilen, derfor bør absolutt alle andre mulige tiltak prøves ut før man går til et slikt skritt.

 

 

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse