Annonse
Narvik har helt fra den ble grunnlagt for litt over hundre år siden distansert seg fra landsdelen for øvrig og har ønsket å leve sitt eget liv.  Dette har vært mulig siden byen helt fra starten har levd godt på å være utskipningshavn for jernmalm fra Sverige, skriver Gunnar Thraning. Foto: Gunnar Thraning

Narvik bør styres fra Tromsø

Med Narviks stadig større betydning for Troms fylke, kan ikke vi i Troms leve med at våre folkevalgte ikke har noen innflytelse på utviklingen i malmbyen. 

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Nordland, Åsunn Lyngedal, uttrykte i onsdagens «Fremover» stor skuffelse over at det i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 ikke ligger inne penger til å øke kapasiteten på Ofotbanen.  Det er ikke satt av penger til dobbeltspor på Ofotbanen og heller ikke til forlenging av krysningssporet på Narvik stasjon.  Lyngedal sier blant annet at «regjeringen ikke har skjønt omfanget av sjømat som skal ut fra nordre Nordland og Sør-Troms».

Når Lyngedal samtidig lar være å kommentere at regjeringen i det samme budsjettet har avsatt 10 mill. kroner til gjennomføring av en helhetlig konseptvalgutredning (KVU) for utvikling av transportløsninger i Nord-Norge, er dette ganske så symptomatisk.  For man mangler i Narvik evnen til å se forbi Orneshaugen og er kun opptatt av hva som kan gagne Narvik by alene.  Byen er vel for så vidt ikke alene om å tenke slik, men i tilfellet Narvik er dette ganske kritisk.

Narvik har helt fra den ble grunnlagt for litt over hundre år siden distansert seg fra landsdelen for øvrig og har ønsket å leve sitt eget liv.  Dette har vært mulig siden byen helt fra starten har levd godt på å være utskipningshavn for jernmalm fra Sverige.  Der vi andre her nord har vært gjensidig avhengig av hverandre, har Narvik klart seg alene og som oftest fått styre med sitt, uten noen innblanding utenfra.  Til og med fylkeshovedstaden Bodø har langt på vei latt Narvik i fred.

Jeg ønsker regjeringens beslutning om en bred analyse av transportbehovene her nord velkommen.  Denne tilnærmingen er i samsvar med det jeg etterlyste i et leserinnlegg i sommer og etter min mening riktig vei å gå.

For økt kapasitet på Ofotbanen vil helt åpenbart generere mer godstransport på E6 gjennom Troms.  En vesentlig andel av de vogntogene som i dag krysser grensen mellom Norge og Finland ved Kilpis, må antas å i stedet bli å se langs E6 mellom Nordkjosbotn og Narvik. 

Dersom man holder Lofoten og Vesterålen utenfor, vil Narviks ytterligere fremvekst som sentralt logistikkpunkt for gods ha konsekvenser også utover Narvik by og langt større betydning for oss som bor i Troms enn for folk i Nordland.  Dette har ikke politikerne i Nordland øye for, noe Åsunn Lyngedals omtalte kommentar i «Fremover» er et godt eksempel på.  Samtidig er altså politikerne i Troms uten innflytelse på det som skjer i Narvik, selv om det har svært stor betydning for oss i Troms. 

Med Narviks stadig større betydning for Troms fylke, kan ikke vi i Troms leve med at våre folkevalgte ikke har noen innflytelse på utviklingen i malmbyen.  Narvik bør rett og slett regionpolitisk og administrativt styres fra Tromsø, ikke fra Bodø.  Fylkesgrensen som skiller Nordland og Troms bør forskyves fra Gratangsfjellet og sørover til Tysfjorden.  Nye Narvik kommune og Evenes kommune bør overføres til Troms!

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse