Annonse

Nasjonal sikkerhet viktig

Ordføreren i Bodø må akseptere at Bodøs nye flyplass også i framtiden vil ha en viktig sikkerhetspolitisk funksjon for hele Norge.

Pinnerød er en meget dyktig politiker, men dette virker i overkant nærsynt av en ordfører i en by med tradisjoner som sentral medspiller i norsk forsvarsplanlegging.

Alarmen har gått på ordfører-kontoret i Bodø, etter spekulasjoner om at Forsvaret ønsker tyngre tilstedeværelse på den planlagte nye flyplassen i Bodø enn det som hittil har vært kjent.

Da regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett, kom det blant annet frem at Forsvaret har behov for å bruke den nye flyplassen i Bodø som mottak for allierte fly og forsterkninger. Forsvarsminister Bakke-Jensen avviser -  ikke overraskende - at det kan bli en konflikt mellom Forsvarets behov, og et lokalt byutviklingsprosjekt i Bodø.Hva skulle han ellers si? 

La oss forsøke å se saken fra NATOs hovedkvarter i Brussel. Der opererer generalene med store verdenskart. For tiden med store hull i nord hva angår operative flybaser. Og plutselig oppdager man at på NATOs nordflanke, der planlegger norske myndigheter en topp moderne flyplass til flere milliarder kroner.

Med tanke på den sikkerhetspolitiske situasjonen er det ikke unaturlig at det oppstår en interesse for hvordan forvarsalliansen kan utnytte den nye flyplassen i en militærstrategisk sammenheng. Det burde ikke være omstridt at nasjonal sikkerhet vil måtte ha høy prioritet, uten at det nødvendigvis fortrenger nyskapende lokale prosjekter.

Saken fører til nye og begrunnede spørsmål rundt beslutningen i 2012 om å legge ned kampflybasen i Bodø. Kampflyene ble flyttet sørover og nordområdene skulle ivaretas gjennom en såkalt fremskutt base på Evenes. Dette viser seg å være like galt i dag som den var den gang. Nedleggingen og nedbyggingen av de militære aktivitetene i Bardufoss, Bodø og Andøya har i ettertid vist seg å være diskutable, ettersom forutsetningene har endret seg raskt.

Ordfører Ida Pinnerød sier på sin side at forutsetningen for å legge ned kampflybasen i Bodø var “at den militære aktiviteten skulle avsluttes”. Pinnerød er en meget dyktig politiker, men dette virker i overkant nærsynt av en ordfører i en by med tradisjoner som sentral medspiller i norsk forsvarsplanlegging. Hun går langt i å nesten erklære Forsvaret som en uønsket forstyrrelse på flyplassen. Det er en argumentasjon som går på tvers av det vi ellers forsøker på i nord, som handler om å styrke Forsvarets tilstedevælse.

Nord-Norges geopolitiske beliggenhet som nabo til Russlands enorme militære kapasiteter i nord, til alltid være det som definerer Norges rolle i NATO. Og som alle vet har Bodø med sin strategiske beliggenhet, spilt en historisk viktig rolle for vår nasjonale sikkerhet. Å nulle dette ut og lage støy om forsvarets fremtidige behov, virker i beste fall naivt.

Det er naturlig at NATO i en ny og mer spent internasjonal situasjon ønsker å benytte samfunnets infratruktur Bodø til sikkerhetspolitiske formål. Det synes vi det er vanskelig å klandre det norske Forsvaret for. 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse