VIKTIG JOBB: Stiftelsen Wayback legger ned mye arbeid i samtaler med de innsatte her ved Tromsø fengsel. Mange får hjelp med arbeid og bolig etter endt soning. Foto: Ole Åsheim/Nordlys

NAV lar de aller svakeste i stikken

Det er helt uforståelig at NAV vil gjøre veien tilbake til samfunnet enda lengre for innsatte ved norske fengsler.

NAV vil kutte den økonomiske støtten til Wayback, en stiftelse som hjelper straffedømte etter endt soning i fengsel. Ifølge NRK risikerer Wayback å bli fratatt hele det årlige driftstilskuddet fra NAV på to millioner kroner. Konsekvensen kan bli at ansatte sies opp, og oppfølgingen av en sårbar og utsatt gruppe blir dermed vesentlig svekket.

Wayback har tilstedeværelse i samtlige norske storbyer, og har siden 2011 også hatt kontor i Tromsø. Her legger daglig leder Gro Lind-Olsen og  en rekke frivillige ned en forbilledlig innsats for å få kriminelle på rett kjøl. Det handler om grunnleggende integrering i samfunnet i tiden etter løslatelse.

Styreleder Erik Joachimsen i Wayback Tromsø sier til Nordlys at virksomheten i verste fall må avvikles uten støtte fra NAV. Eventuelt vil man tvinges til å kutte kraftig ned på besøkstjenesten i fengselet, der det legges ned mye arbeid på samtaler med de innsatte.

Waybacks fokus er å understøtte de som er motiverte for et liv uten kriminalitet, alkohol og narkotika. Det unike er at tidligere straffedømte gjennom egne erfaringer hjelper innsatte med å mestre overgangen til et liv på utsiden av fengselsmurene.

Mange starter på bar bakke etter soning, og veien er ofte kort tilbake til gamle og dårlige vaner med lovbrudd og rusmisbruk. Wayback har en viktig funksjon med bistand på to helt sentrale områder, både på bolig- og arbeidsmarkedet, ikke minst gjennom et godt nettverk i Tromsøs næringsliv.

Erfaringene viser at tidligere innsatte, med litt tilrettelegging, er en stor ressurs i mange bedrifter. I de tilfellene hvor rehabiliteringsarbeidet lykkes, spares samfunnet for store beløp samtidig som enkeltpersoner og pårørende får et nytt liv.

At NAV vil kutte støtten til denne type samfunnsnyttig arbeid, er helt uforståelig. Og særlig fordi begrunnelsen er byråkratisk regelrytteri; den er rent formalistisk og handler om at Wayback ikke er underlagt departementet NAV sorterer under.

Waybach har anket NAVs beslutning videre til Arbeids- og sosialdepartementet. Vi håper de vinner frem, og at avgjørelsen ikke blir stående.

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse