Annonse
Dersom det ligger mistroiske holdninger bak det som nå framstår som systematisk forskjellsbehandling av folk og grupper i vårt samfunn, er det all grunn til å føle uro, skriver Lars Bjørn Mehus. (Foto: Colourbox)

NAV, reformen som sporet av?

​​​​​​​I motsetning til Vy og Equinor betyr faktisk NAV noe, nemlig ny arbeids- og velferdsforvaltning. Visjonen var at Aetat, trygd og sosial skulle samordnes slik at man fikk en bedre helhetsoversikt over behovene og at brukerne fikk en mer effektiv tjeneste, «en dør inn». Intensjonen var så mye mer, enn å pynte bruden.

Hvordan er det mulig at det har sviktet på så mange nivå gjennom så mange år? Første, andre, tredje og fjerde statsmakt har, bevisst eller ikke, forsømt sitt samfunnsansvar. I mer enn ti år.

Innenfor enkelte av NAV’s tjenesteområder framstår det nå som at rettspraksis er snudd på hodet. Prinsippet om at heller må en forbryter gå fri, enn at en uskyldig skal bli dømt synes tilsidesatt. De politiske holdningene til, og den offentlige omtalen av «NAV-brukerne» har tydeligvis ikke endret seg like mye til det positive, som visjonen for NAV skulle tilsi. Kan dette ha påvirket saksbehandlernes vurderinger og rettssystemets praksis, heller enn gjeldende lovverk, retningslinjer og avtaler for området? Jeg kan ikke forstå annet enn at det er med bakgrunn i et tendensiøst tankesett at det ble mulig å heller dømme en for mange, enn en for lite.

En EØS-avtale ble inngått for å kompensere for folkets nei til EU i 1972 og i 1994. Den sikrer fri flyt av kapital, varer og tjenester/arbeidskraft. Nå kommer det for en dag at den også sikrer folk som mottar NAV-ytelser rett til å bevege seg over landegrensene, selv om «din brors vokter» helst hadde sett at denne gruppen medmennesker burde hatt bevegelsesbegrensning. Mye tyder på at denne feiltolkningen av regelverket har vært kjent i systemet over lengre tid. Tross det har rettigheten blitt satt til side, ja ikke bare det, det har til og med blitt gjort straffbart å benytte den!

Hvordan har dette gått til? Hvordan er det mulig at det har sviktet på så mange nivå gjennom så mange år? Første, andre, tredje og fjerde statsmakt har, bevisst eller ikke, forsømt sitt samfunnsansvar. I mer enn ti år. For en nedtur for forhenværende riksadvokat Busch.

Det avdekkes i kjølvannet av feilbehandlingen av NAV-sakene i forhold til EØS-avtalen mulig feilbehandling innenfor også andre NAV-områder. Vi er flere som nå opplever å være i familie med, venn eller bekjent med noen som i kontakt med NAV har blitt utsatt for urett og feilbehandling. For den som oppsøker NAV for bistand, er årsaken sjelden villet eller ønsket. Sammenhengene og årsakene er ikke alltid enkelt forklart. Dersom det ligger mistroiske holdninger bak det som nå framstår som systematisk forskjellsbehandling av folk og grupper i vårt samfunn, er det all grunn til å føle uro. Hvem vet når dette kan ramme en selv? Er dette et utslag av den polariseringen som synes å bre mer og mer om seg? Uansett, et stort forklaringsproblem har oppstått for flere av våre sentrale samfunnsinstitusjoner. Legitimiteten forvitrer.

En ting er de som urettmessig er blitt idømt fengsel, tilbakebetaling av ytelser og erstatning. En annen er alle de som har søkt og fått avslag med bakgrunn i NAVs feilbruk av regelverket. De har blitt fratatt sin handlefrihet og mulighet til livsutfoldelse som vi andre mer privilegerte ville funnet fullstendig uholdbart og uakseptabelt om det hadde rammet oss selv.

Og nå, til overmål; den nye riksadvokaten melder seg inhabil i NAV-skandalen fordi han er samboer med den tidligere statsråden som - ja, nettopp! - fremmet den mye omtalte EØS-forskriften som har ført oss opp i dagens situasjon.

Og fortsatt undrer noen seg over hvor mistillit og skepsis til maktinstitusjoner og myndighetspersoner kommer fra?

Jeg synes jeg hører Erna her: «Jeg ville ikke formulert meg på den måten».

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse