Annonse
Vi er i den paradoksale situasjonen at Stortinget kan legge ned Andøya flystasjon, uten å vite hvor eller hvordan Norge vårt skal ta i mot allierte jagerfly i nord, skriver de tre stortingsrepresentantene for Senterpartiet. Daniel Kalinikov, Forsvaret

Nedleggelse av Andøya flystasjon vil være et historisk feilgrep

Hvordan kan regjeringen legge ned Andøya flystasjon, uten å ha noen plan for erstatning av mottakskapasiteten ved flystasjonen? Dette likner på en strategi der kun halve landet skal forsvares. Noe slikt kan og vil aldri Senterpartiet akseptere.

Stortinget vil denne våren fatte en avgjørelse som vil få store konsekvenser for norsk sikkerhet og beredskap. Dersom Stortinget ikke stanser nedleggelsen av Andøya flystasjon, gjør man Norge langt mer sårbart. Det vil være et historisk feilgrep, fattet på et skremmende dårlig beslutningsgrunnlag.

Det er bred erkjennelse i Norge om at vi er avhengig av støtte fra NATO i en krig. Slik støtte er igjen avhengig av at vi har kapasitet til å motta allierte styrker. Til dette trengs egnet infrastruktur. Ingen militær base i Nord-Norge er mer egnet enn Andøya flystasjon. Høyre, Frp og Arbeiderpartiet stemte høsten 2016 ikke bare for å legge ned Andøya flystasjon. Man stemte også i mot å videreføre Andøya flystasjon som beredskapsbase med «(..) nødvendig infrastruktur for egne og eller allierte operasjoner i krise og væpnet konflikt, uten at norske avdelinger er stasjonert der i fredstid». Like fullt understreket partiene at avgjørelsen forutsatte at det ikke kom «vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget».

I konseptutvalgutredningen om Andøya flystasjon og den tilhørende kvalitetssikringen kommer det frem at Evenes heller ikke i særlig grad skal ha ansvar for mottak av allierte kampfly. I KVU-ens side 11 står det blant annet at «Evenes skal overta rollen som vertsbase for allierte maritime patruljefly etter nedleggelsen av Andøya flystasjon, både hva angår øvelser og oppdrag. Når det gjelder øvrige allierte behov som er dekket på Andøya flystasjon i dag, er det ikke lagt til grunn at disse overføres til Evenes flystasjon».

16. januar i år, hele 14 måneder etter at regjeringen fikk vedtatt sin langtidsplan, opplyste forsvarsminister Frank Bakke-Jensen for første gang at regjeringa hadde satt i gang en utredning av basestrukturen og mottak av allierte styrker. Man er altså nå i den paradoksale situasjonen at Stortinget kan legge ned Andøya flystasjon, uten å vite hvor eller hvordan Norge vårt skal ta i mot allierte jagerfly i Nord. Hvordan kan regjeringen legge ned Andøya flystasjon, uten å ha noen plan for erstatning av mottakskapasiteten ved flystasjonen? Dette likner på en strategi der kun halve landet skal forsvares. Noe slikt kan og vil aldri Senterpartiet akseptere.

Det har i etterkant av behandlinga av langtidsplanen kommet fram flere forhold som setter vedtaket om nedlegginga av Andøya flystasjon i et nytt lys. Aldrimer.no skrev 2. september i fjor at en amerikansk delegasjon som besøkte både Andøya og Evenes advarte mot å legge ned Andøya flystasjon. Forrige uke omtalte flere medier at USA planlegger å tilby Norge en innfrastrukturpakke for å bevare Andøya flystasjon. Dette illustrerer på en krystallklar måte hvor viktig Andøya flystasjon er for både Norge og NATOs forsvarsevne.

Etablering og drift av nye beredskapsbaser vil gi store investerings- og driftskostnader. Disse er ikke tatt med i kostnadsestimatet i konseptutvalgutredningen. Det får et preg av ironi når stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene rykker ut, nærmest sekundet etter at utredningen er lagt frem, og annonserer at man nå har «bevis» for at kostnadene ved Evenes ikke vil sprekke. Snakk om å lese i ekspressfart! Slike utspill virker useriøse i en debatt som fortjener det største alvor.

Heller ikke argumentet om mangelen på luftvern på Andøya står seg. På side 6 i kvalitetssikringen (KS1) av konseptvalgutredningen kan vi lese følgende: «Vi forstår det slik at det ikke planlegges å operere MPA fra Evenes under høyintensitetsoperasjoner. Vi savner en forklaring på hvordan MPA-ene skal løse sine oppgaver i nordområdene i en væpnet konflikt. Dette burde vært utredet.» Dette er eksakt det Senterpartiet har pekt på. Det fremstår hult å bruke fravær av luftvern av overvåkningsflyene som argument for å legge ned Andøya flystasjon, når overvåkningsflyene ikke skal være hverken på Andøya eller Evenes i krig.

Norske folkevalgtes mest grunnleggende ansvar, er ansvaret for norske borgeres sikkerhet. Kampen for Andøya flystasjon er en kamp for norsk forsvarsevne. For vår nasjonale beredskap. For vår felles trygghet. I ytterste konsekvens, for vår nasjons fremtid.

Å avvikle Andøya flystasjon, samtidig som man legger ned Bodø flystasjon, skaper større sårbarhet. Som Arbeiderpartiets egen representant, Espen Barth Eide, gjorde klart før valget: Norge har ikke dårlig tid i denne saken. Vi er ikke i noen tvangssituasjon. 

Stortinget må nå stanse nedleggingen av Andøya flystasjon. Stortinget kan ikke godkjenne nedleggelse før det i det hele tatt er redegjort for den endelige basestrukturen og mottak av allierte styrker. Å legge ned denne unikt gode militære basen, mens store spørsmål fortsatt står ubesvart, vil fort kunne vise seg å være et historisk feilgrep.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse