Annonse
UVÆR I NORD: En fersk meningsmåling viser at et stort flertall blant nordlendingene ikke støtter Per Sandbergs forslag om å løse trålerne fra leveringspliktene i Nord-Norge.

Nei takk fra Nord-Norge

Per Sandberg er på kollisjonskurs med kystfolket i Nord-Norge.

Statsråden har feiltolket det politiske landskapet i Nord-Norge fullstendig

I dag kan Lofotposten, Nordlys og iFinnmark presentere en helt fersk meningsmåling om fiskeriminister Per Sandbergs forslag om å fjerne alle forpliktelsene for trålerne i Nord-Norge.

Målingen viser at Per Sandberg er helt i utakt med det befolkningen i Nord-Norge mener. Fiskeriministre blir sjelden populære nordpå. Men få, om noen, har feiltolket den nordnorske folkesjela og det politiske landskapet i Nord-Norge på samme måte som Per Sandberg. Kun skarve ni prosent mener at forslaget fiskeriministeren la fram for to uker siden, er en god ide.

Overfor Lofotposten klager Sandberg over måten spørsmålene er stilt på. Det er ingen antydning til ydmykhet overfor folkemeningen i Nord-Norge. Det er ikke overraskende. Sandberg har i gjort det til en vane å bagatellisere motstanden mot egen politikk i Nord-Norge.

«Dette kystopprøret som alle mener er etablert, det føler jeg ikke på i det hele tatt. Men noen Ap-ordførere reagerer. Det forstår jeg, for det er en viss frykt knyttet til dette», uttalte Sandberg tidligere i uka til NRK.

Han har forsøkt å isolere det til en sak om noen få kystordførere som protesterer.  Men meningsmålingen vi kan presentere viser at motstanden er stor, og den er tverrpolitisk. Bakgrunnsttallene levner ingen tvil om at det ulmer også i Sandbergs eget parti, Fremskrittspartiet. Et overveldende flertall av hans egne velgere i nord, vender nå ryggen til forslagene han har lansert.

Og i Lofotposten fredag uttalte lederen i Nordland Høyre, Jonny Finstad, seg også kritisk til sin egen regjerings forslag om å oppheve alle aktivitets-, bearbeidings- og tilbudsplikter for trålerne i Nord-Norge.

Regjeringen vil kompensere bortfallet av disse pliktene med at 20 prosent av kvotene inndras, og fordele disse på kystflåten under 15 meter i Nordland, Troms og Finnmark. I tillegg foreslås en kompensasjonen på 100 millioner totalt, til berørte kystsamfunn i landsdelen. 

Summen blir sett på som en ren fornærmelse. Noe som er høyst forståelig i en landsdel der torsken fremdeles er en sterk markør for kulturell identitet. Dette er tross alt fiskekvoter som ifølge meglere har en verdi på 15 milliarder kroner, uten forpliktelser. Oppfatningen er at rederne slipper alt for billig unna.

Det blir også reagert på at forslaget fra Sandberg vil medføre at mange arbeidsplasser kommer til å forsvinne fra hjørnesteinsbedrifter i små lokalsamfunn langs kysten.

I Nord-Norge har engasjementet vært formidabelt  etter at forslaget fra Sandberg ble lagt fram. Det ser vi i kommentarfeltene på våre redaksjonelle plattformer. Mye er preget av sinne, avmakt og frustrasjon. Saken - som snart skal behandles på Stortinget - vekker sterke følelser i nord, og strider åpenbart mot rettferdighetssansen.

Mange spør hvorfor fisk som historisk tilhører Nord-Norge overføres til et fåtall rederier, slik at de kan ta den med ut av landsdelen? Det har oppstått en sterk følelse av at det blir begått en urett. Trålerne må gjerne dra sørover, men fiskekvotene må bli igjen på kaia i nord.

Sandberg sier dette er umulig. Men det Sandberg ikke ser ut til å begripe, er at han nå blir sett på som en talsperson for pengesterke trålerrederier som har vendt ryggen til samfunnsansvaret i Nord-Norge.

Regjeringens forslag har ikke tålt møtet med nordlendingenes forståelse av hvordan fellesskapets verdier skal forvaltes. Og det er all grunn til å spørre hvilke lytteposter Per Sandberg har i fiskeripolitikken. Folk flest kan det umulig være.  

Sandberg har tidligere brukt sterke ord om sine kritikere. «Mørke krefter» er en betegnelse han har brukt om de som han mener svekker næringens omdømme. Spørsmålet er hvordan han vil karakterisere alle de nordlendingene som nå snur ryggen til fiskeripolitikken hans.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse