Annonse
Hvis en student i Tromsø ikke får penger fra andre steder enn Lånekassen så vil studenten være i en særdeles sårbar situasjon, vi kan ikke ta lett på studenters økonomiske situasjon.

Nei Brynjar Andersen Saus, det er rett og slett usosial politikk

I sitt innlegg «Fordi vi må forsvare den norske modellen» angriper Brynjar Andersen Saus mitt innlegg «Hvorfor vil Arbeiderpartiet innskrenke studentens arbeidsmuligheter?», Han bagatelliser viktigheten av å kunne arbeide ved siden av studiene, og forteller en historie om hvordan Høyre og Frp har rasert det norske arbeidslivet. Noe som rett og slett ikke stemmer. 

Det er flott å snakke om å bevare den norske modellen, men hvordan har bemanningsbransjen truet den norske modellen? Det er ingen som er uenig i at faste ansettelser skal være normalen i Norge. Selv om Saus ser ut til å mene at norsk arbeidsliv er truet av snart fem år med Høyre og Frp i regjering forteller tallene en helt annen historie.

Kun 1,5% av alle årsverk i Norge utføres av midlertidige ansatte fra bemanningsbransjen. Bemanningsransjen er for mange inngangsporten til arbeidslivet, ikke et tvunget karrierevalg. Tall fra NHO viser at 40% av de ansatte i bemanningsbransjen er tidligere arbeidsledige og 20% nyutdannede. Gjennomsnittstiden man jobber i bemanningsbransjen er 4 måneder, før de fleste går over til fast jobb. Midlertidighet er på ingen måte i ferd med å bli normalen.

Videre viser Saus til at han ikke kjenner noen studenter som ønsker å dele lønnen sin med et bemanningsbyrå. Det er heller ikke tilfellet. De aller fleste som jobber i bemanningsbyrå får lønn etter tariff. Den ekstra kostnaden de som leier inn arbeidskraft gjennom vikarbyrå betaler, kommer i tillegg til lønn. Jeg kjenner flere studenter som foretrekker å jobbe gjennom for eksempel Pedagogisk VikarSentral (PVS) fordi det gir dem både fleksibilitet og helt normale lønnsvilkår.

På den andre siden har midlertidige ansettelser bidratt med å legge bedre til rette for små bedrifter. Når man ønsker å satse på en ny tjeneste eller produkt så kan man ansette midlertidig inntil et år, mens man ser om den nye tjenesten blir en suksess eller ikke. Dette senker terskelen for å satse, og å skape nye arbeidsplasser. Ved å kunne gjøre disse ansettelsene gjennom et bemanningsbyrå blir det lettere å finne kvalifisert arbeidskraft. Dette øker sjansen for at det finnes en fast jobb til deg når du er nyutdannet. Dette må også Saus kunne støtte.

Hvis en student i Tromsø ikke får penger fra andre steder enn Lånekassen så vil studenten være i en særdeles sårbar situasjon, vi kan ikke ta lett på studenters økonomiske situasjon. Jeg legger mye vekt i å opprettholde tilbudet om andre inntektskilder for studenter i Tromsø, de trenger det sårt. Det er viktig at jeg og du, Brynjar, som to engasjerte studenter i Tromsø arbeider for bedre økonomiske vilkår. Hvis dette er noe du fortsatt ikke kan støtte, så skyver du ikke studentene foran deg, du skyver dem helt bakerst i køen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse