Annonse
Det vil være feil å påføre det offentlige store kostnader ved å opprette et nytt PCI-senter når det over flere år er utviklet et anerkjent, velfungerende og høyspesialisert PCI-senter ved UNN Tromsø. Med utgangspunkt i dagens pasientgrunnlag og landsdelens geografi vil det heller ikke være faglig fornuftig og forsvarlig, skriver Erlend Svardal Bøe. Foto: Mads René Trellevik

Nei til etablering av PCI-senter ved Nordlandssykehuset i Bodø

Det bør etter min mening nå foreligge nok kunnskap om saken til å si nei til etablering av et PCI-senter i Bodø.

I forrige uke vedtok styret i Helse Nord at saken om etablering av et PCI-senter ved Nordlandssykehuset i Bodø nok en gang skulle utsettes på grunn av dårlig saksutredning. Det er svært uheldig at styret i Helse Nord opplever at en ikke har nok kunnskap til å fatte en beslutning, men det bør ikke være gjenstand for beslutningsvegring. Nå venter enda en runde med nye debatter og nye saksutredninger for at saken forhåpentligvis skal få sitt endelige punktum. Det bør etter min mening nå foreligge nok kunnskap om saken til å si nei til etablering av et PCI-senter i Bodø.

Jeg er glad for at et enstemmig formannskap i Tromsø kommune i forrige uke vedtok en uttalelse som er klar på at det ikke er ønskelig å opprette et PCI-senter i Bodø. Det vil være feil å påføre det offentlige store kostnader ved å opprette et nytt PCI-senter når det over flere år er utviklet et anerkjent, velfungerende og høyspesialisert PCI-senter ved UNN Tromsø. Med utgangspunkt i dagens pasientgrunnlag og landsdelens geografi vil det heller ikke være faglig fornuftig og forsvarlig. En desentralisering og oppsplittelse av hjertemedisinsk PCI-senter i Tromsø er ikke det fagmiljøet og landsdelen trenger. 

Det finnes ingen tunge hjertemedisinske fagmiljøer i Norge som peker på at en etablering av et PCI-senter i Bodø vil være med å forbedre tilbudet. Tvert imot skriver St. Olavs Hospital HF følgende i sitt høringssvar fra 23.januar i år: «Hvis PCI-senteret ved UNN svekkes ved en desentralisering, vil hele regionen lide. Det kan da oppstå en situasjon hvor behandlingstilbudet i Nord-Norge i sum blir svekket sammenlignet med øvrige helseregioner (fagutvikling, forskning, utdanning)». Det er et høringssvar som må tas på alvor.

Tromsø Høyre og formannskapet i Tromsø kommune har en klar oppfatning om at to PCI-sentre i Nord-Norge vil svekke det totale tilbudet for Svalbard, Finnmark, Troms og Nordland. Styret i Helse Nord bør derfor ikke gå inn for at det etableres et PCI-senter ved Nordlandssykehuset i Bodø, men at det allerede eksisterende tilbudet ved UNN Tromsø videreføres og styrkes.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse