Annonse
Illustrasjonsfoto: Allan Klo

Nei til fiskekvoter på børs

Om utvalgets forslag til kvoteomsetning realiseres, er det i den nordnorske kystflåten de aller fleste kvoterettighetene er å hente

«Sjømatutvalget» ble oppnevnt 22. mars 2013 for å gjennomgå sjømatindustriens rammevilkår. Utvalgets rapport ble overlevert til Nærings- og fiskeridepartementet 16. desember 2014. 

NOU: 16:14 «Sjømatindustrien» fremmer en fiskeripolitikk som på flere områder bryter med den brede konsensus fiskeripolitikken og fiskerilovgivningen har vært basert på i hele etterkrigstiden. 

To fiskeripolitiske bærebjelker er nå satt i spill: Det ene er forutsetningen om at de evigvarende fiskeressursene skal eies og kontrolleres av fellesskapet og det norske folk. 
Det andre er at verdiskapingen av fiskeressursene skal komme kystsamfunnene til gode. 

Fagforbundet Finnmark er kritisk til Sjømatindustriutvalgets forslag om å endre deltakerloven slik at industrien får adgang til å eie fiskekvoter og -fartøy. 

En slik lovendring kan åpne for at kvoter og fiskefartøy kan havne på utenlandske hender. Dette fordi nasjonalitetskravet i deltakerloven gjelder ervervelse av fiskefartøy, ikke fiskeindustri. 

Fiskeindustri kan i dag kjøpes av hvem som helst; russere, kinesere og tyskere. 

Fiskefartøy og kvoter skal fortsatt være på norske hender og under politisk kontroll, og dagens selveiende fiskere skal ikke erstattes av ”marine husmenn” i form av utenlandske fiskere lønnet av industrien. 

Om utvalgets forslag til kvoteomsetning realiseres, er det i den nordnorske kystflåten de aller fleste kvoterettighetene er å hente. Det vil i dramatisk omfang og tempo flytte kvoterettigheter, verdiskaping og aktivitet fra liten til stor og fra nord til sør. 

Fagforbundet Finnmark advarer på det sterkeste mot at de fiskeripolitiske bærebjelkene erstattes av en irreversibel og kortsiktig markedstilpassing - som vil svekke næringsliv og sosial bærekraft i en rekke nordnorske kystkommuner. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse