Annonse
Min ambisjon er å spre makt på kulturfeltet for å skape et sterkere politisk engasjement på regionalt nivå, det opplever jeg at de aktørene vi diskuterer med også ønsker. Så er det til syvende og sist opp til Stortinget å beslutte endelig modell, skriver kulturminister Trine Skei Grande.

Nei, jeg har ikke konkludert

Å gjøre fakta av egen fiksjon er sjeldent en god idé. Derfor må jeg si at jeg ble overrasket da Solstad kunne slå i bordet med at departementet har utpekt to nasjonale scener, og med det utøvd “rå maktmisbruk” overfor Nord-Norge. Jeg har ikke pekt ut noe som helst, vi er midt i en prosess.

Gjennom en serie drøftingsmøter med fylkeskommunene, Sametinget, kommuner og kulturvirksomheter over hele landet har vi presentert en tydelig posisjon som utgangspunkt for drøfting og dialog knyttet til ansvarsdeling og oppgaveoverføringer på kulturområdet. Utgangspunktet er å gi fylkeskommunene mer makt og myndighet til å utvikle kulturtilbudet i sin region i ønsket retning, samtidig som staten skal ha et delansvar for å bidra til å sikre en nasjonal, kulturell infrastruktur. Vi opplever en positiv og konstruktiv dialog med fylkene, og anerkjenner selvfølgelig at det er mange meninger i denne prosessen.

Men meninger er ikke konklusjoner.

De møtene jeg hadde i nord opplevde ikke jeg som konfronterende. Tvert imot møtte jeg aktører som var engasjerte og tydelige, og hvor vi er i dialog om veien videre. Hvordan Solstad på bakgrunn av det kan hevde at vi har konkludert, har jeg vanskelig for å forstå, men det er vel kanskje mer interessant med bastante meninger basert på løs luft, enn kommentarer om god dialog og prosess.

Derfor må jeg nok skuffe Solstad når hun peker på en “helt vilkårlig og asymmetrisk finansieringsmodell” som et bevis på regjeringens “rå maktmisbruk”. Når det gjelder regionteatrene er faktum nemlig at vi har foreslått en lik modell for ansvarsdeling mellom stat og fylkeskommuner i alle fylkeskommuner, med prinsippet om delt finansiering mellom stat og region som fundament. For Hålogaland Teater er mitt utgangspunkt for prosessen, og dialogen så langt, fortsatt statlig medfinansiering av teateret. Det har aldri vært snakk om reduksjon i driftstilskuddet til HT. Derimot vil en endring av ansvarfordelingen, som vi foreslår som utgangspunkt for dialog, også innebære en overføring av midler. Krone for krone.

Denne reformen dreier seg om desentralisering. Om å flytte makt ned, ut fra Oslo og til regionene selv. Hvis det er “maktmisbruk” å gå vekk fra en modell der vi sitter i Oslo og bestemmer over institusjonene i nord, og over på en modell der beslutningene, finansieringen og ansvaret i større grad ligger hos regionene, da har vi i beste fall et problem med definisjonene. I verste fall vitner det om en minimal tro på lokalt selvstyre, og lokale politiske prosesser.

Min ambisjon er å spre makt på kulturfeltet for å skape et sterkere politisk engasjement på regionalt nivå, det opplever jeg at de aktørene vi diskuterer med også ønsker. Så er det til syvende og sist opp til Stortinget å beslutte endelig modell.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse