Annonse
BLIR SYKE I FANGENSKAP: Dersom Polar Park trenger flere og bedre attraksjoner er vårt råd at dyrs velferd settes over underholdning og profitt. Isbjørn har det best i sitt naturlige levemiljø - nær hav, is og matfatet sitt blant seler i Arktis. Et liv i fangenskap driver isbjørn syke, et ansvar dyreparken bør være bevisst og ta på alvor, skriver kronikkforfatterne. Foto: Nick Cobbing, Norsk Polarinstitutt

Nei til isbjørn i dyreparker

Isbjørn trenger å leve i områder med hav og is, og ikke innesperret i en dyrepark i Bardu.

I Norge bør tilfellet Knut, og forskning på feltet, være et godt nok grunnlag til å forby isbjørn i norske dyreparker. Isbjørn lider både mentalt og helsemessig i fangenskap, og man bør heller konsentrere seg om å bevare dyrenes naturlige leveområder.

Polar Park i Bardu vil framskynde planene om isbjørn i parken. Sist uke var Ragnar Norum på besøk til Bardu formannskap for å snakke om isbjørnplanene. Norum er investeringsanalytiker i selskapet Forte Narvik og nestleder i styret i Polar Park.

Norum argumenterte for at dyreparken trenger nye attraksjoner som selger og trekker mye folk, og at isbjørn kan være løsningen på de stadig dårligere besøkstallene.

Lider i fangenskap

Vi vil applaudere at dyreparken spiller med åpne kort, at de ikke skjuler at det er inntekter som er hovedmålet for å bure inn isbjørn i parken. Men skal penger og underholdning gå på bekostning av dyrevelferd?

Det finnes ingen forskning som hevder at isbjørn lever gode liv i fangenskap. Forskning viser derimot det motsatte, at isbjørn i dyreparker lider. Biologene Ros Clubb og Georgia Mason (2003, 2007) viser i sine studier at isbjørnens enorme bevegelses- og plassbehov er blant de viktigste grunnene til at de lider mer enn mange andre dyr i fangenskap.

Isbjørn som lever i frihet har som kjent store leveområder, mye større enn noen andre bjørnearter. De vandrer over enorme avstander med havis og land, og svømmer i åpent hav.

Kan utløse depresjon hos dyrene

Isbjørn er i tillegg rovdyr, med behov for utfordringene som jakt bringer med seg. De lever mye alene, unntatt i parringstiden og når moren har unger - og de lever kaldt. Det er vanskelig å forestille seg at noen dyreparker kan tilfredsstille de svært krevende behovene til isbjørn.

Et typisk tegn på at dyr i fangenskap mistrives er når de viser unaturlig adferdsmønster (stereotypisk adferd). Det skjer ved at de samme bevegelsene gjentas. Dyrene kan rulle med hode, vugge, gå frem og tilbake og svømme i bassenget i eksakt sammen mønster - om og om igjen.

Dette er hva besøkende i dyreparker ser hos ulver, seler og andre rovdyr, og også blant høyt intelligente arter som elefanter og aper. Isbjørn er spesielt utsatt for stereotypisk adferd.

Langvarig stress hos dyr kan utløse depresjonslignende tilstander som kan gi seg utslag i manglende evne til å ta seg av ungene sine. Den psykologiske effekten av fangenskap hos isbjørnmødre gjør at de ofte er ute av stand til å yte omsorg for egne unger.

Høy dødelighet hos isbjørnunger i fangenskap

Ville isbjørnmødre er oppmerksomme og beskyttende, og de følger sine unger tett de to første leveårene til de er store nok til å klare seg alene. I dyreparker har mødre en tendens til å ignorere ungene etter fødselen, noe som bidrar til den høye dødeligheten i forhold til mange andre dyr i fangenskap.

Det er liten tvil om at det svært begrensede livet til isbjørn i fangenskap driver dyrene syke. Selv dyreparker med svært bekostede anlegg har problemer med å takle atferdsproblemer hos isbjørn. Det er også blitt rapportert at noen dyreparker medisinerer isbjørn for å kontrollere unormal atferd.

Dette underbygges med tall som viser at kun 35 % av isbjørn født i fangenskap lever lengre enn 30 dager, som er dårligere enn mange andre dyr i dyreparker.

Medieyndlingen Knuts tragiske liv

Medieyndlingen, isbjørnungen Knut, er et av flere eksempler på hva som ofte går galt med isbjørn i dyreparker. Knut ble født i Berlin Zoo i Tyskland, og både han og broren ble avvist av sin mor ved fødselen. Broren døde etter noen dager, mens Knut overlevde ved å bli flasket opp for hånd av en dyrepasser, men døde fire år senere etter at han fikk et epileptisk anfall og veltet ut i bassenget.

Mens Knut var liten ble han vist frem for millioner av mennesker og dyreparkens økonomi skjøt i været. Men livet til Knut var sannsynligvis ikke bra, selv før dyreparken kuttet ut noen av hans favorittgodbiter fra kostholdet, som croissanter, for å holde vekta nede.

Dyreparker mener de har gode fasiliteter

Etter at Knut døde for noen år siden har debatten rast i Tyskland og dyrevernere krever nå forbud mot å holde isbjørn i fangenskap. I Norge bør tilfellet Knut, og forskning på feltet, være et godt nok grunnlag til å forby isbjørn i norske dyreparker. Isbjørn lider både mentalt og helsemessig i fangenskap, og man bør heller konsentrere seg om å bevare dyrenes naturlige leveområder.  

Men dyreparker forsvarer gjerne dyreholdet sitt med at de har gode fasiliteter og at dyr som er født i fangenskap mestrer dette livet godt. Slike argumenter rettferdiggjøres ikke så lenge fangenskapet forringer livene og river bort livsgrunnlaget til dyr ved eksempelvis frata mødrene muligheten til å omgås og oppdra unger på naturlig vis eller jakte på isen etter føde.

Ragnar Norum sier til Nye Troms at dyreparken jobber opp imot Universitetet i Tromsø (UiT) med planene om å få på plass isbjørn. Det hadde vært fint om Polar Park kan utdype hvilke fagmiljøer de samarbeider med ved UiT.

Mulig å stoppe drømmen om isbjørn i dyreparken

Polar Park stopper ikke med isbjørndrømmen, snøleopard og sibirsk tiger står også på ønskelista. Hvor skal dette ende? Forhåpentligvis i første omgang hos norske myndigheter ved at de ikke godkjenner søknader fra Polar Park eller andre dyreparker om innførsel og hold av isbjørn, eller andre dyr som trenger sitt naturlige levemiljø.

Dersom Polar Park trenger flere og bedre attraksjoner er vårt råd at dyrs velferd settes over underholdning og profitt. Isbjørn har det best i sitt naturlige levemiljø - nær hav, is og matfatet sitt blant seler i Arktis. Et liv i fangenskap driver isbjørn syke, et ansvar dyreparken bør være bevisst og ta på alvor.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse