Annonse
Den jevne nordmann består ikke bare av mennesker som er etnisk norske. Den jevne nordmann er et mangfold i hudfarger og etnisiteter. Den jevne nordmann er alle vi som bor i dette landet. Den jevne nordmann lever godt med at vi er forskjellige. Den jevne nordmann tror ikke en kan dele mennesker inn i raser og gi dem spesielle egenskaper ut ifra dette, skriver Jan Skogheim. (Illustrasjon: Colourbox)

Nei til mer antirasisme!

De såkalte antirasistene har lagt beslag på definisjonsmakten. De mest ekstreme deler ut «rasismekort» i øst og vest til alle de ikke liker meningene til.

Kampen mot «rasisme» handler om at ingen skal forskjellsbehandler eller diskrimineres på grunn av sin hudfarge eller etnisitet. Alle skal ha like rettigheter uavhengig av hudfarge eller genetisk opphav. Tidenes kanskje mest kjente borgerrettighetsforkjemper, Martin Luther King jr., uttalte en gang følgende; «I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.» Han ville altså at hans barn skulle bli bedømt ut fra hvem de var som mennesker. Ikke ut ifra hvilken hudfarge de hadde. Et utsagn de aller, aller, fleste nordmenn vil stille seg bak.

Når ytterliggående krefter som de såkalte antirasistene forsøker å definere alt som rasisme, da kjenner ikke vanlige folk seg igjen. Dette medfører at kampen mot den reelle rasismen mister støtten. Den jevne nordmann kjenner seg ikke igjen når vårt land defineres som grunnleggende rasistisk. Den jevne nordmann kjenner seg ikke igjen når vårt samfunn defineres som systematisk rasistisk. Den jevne nordmann går ikke rundt og deler mennesker inn i raser og tenker at siden du har en annen hudfarge er du mindre verdt. Den jevne nordmann tildeler ikke mennesker egenskaper ut ifra hvilken hudfarge eller etnisitet de har. Den jevne nordmann mener at en ikke skal gjøre forskjell på folk og at det er kvalifikasjoner, ikke hudfarge eller etnisitet, som skal kvalifisere eller diskvalifisere deg.

De såkalte antirasistene har lagt beslag på definisjonsmakten. De mest ekstreme deler ut «rasismekort» i øst og vest til alle de ikke liker meningene til. Det er nesten blitt slik at en er pr. definisjon er rasist om en er født hvit i huden. Unntatt om en er såkalt antirasist da. Og like ekstremt opptatt av hudfarge og etnisitet som dem selv. I og med at vi er født hvite har vi ifølge dem et privilegium de med annen hudfarge, eller av annen etnisitet, ikke har. Vi bør derfor knebles snarest. Det de glemmer er at den ytringsfriheten de har lagt beslag på også gjelder de som påpeker utfordringer med norsk innvandrings- og asylpolitikk. Det de glemmer er at den ytringsfriheten de påberoper seg også gjelder for andre. Det de glemmer er at det norske samfunnet er et av de minst rasistiske i verden. Det de glemmer er at den volden og det hærverket de utsetter andre og samfunnet for, er den samme volden og hærverket de demonstrerer mot. Det de glemmer er at de gjennom å fokusere på rase og etnisitet bekrefter den raseideologien de sier de skal bekjempe. Det de glemmer er at ideen om at en kan dele mennesker inn i raser etter hudfarge heldigvis forlengst er bekjempet i Norge. Og ikke minst glemmer de at uten den ytringsfriheten vi i Norge har hadde ikke de kunnet ytret seg. Det må vel være et paradoks for dem….

Kjære såkalte antirasister. Jeg gjentar; Den jevne nordmann er ikke rasistisk. Den jevne nordmann diskriminerer ikke mennesker eller gir dem spesielle egenskaper ut ifra hudfarge eller etnisitet. Den jevne nordmann er raus, imøtekommende og forståelsesfull. Den jevne nordmann liker ikke forskjellsbehandling. Og ikke minst; Den jevne nordmann har hudfarger fra det hviteste hvite til det mørkeste brune. Den jevne nordmann består ikke bare av mennesker som er etnisk norske. Den jevne nordmann er et mangfold i hudfarger og etnisiteter. Den jevne nordmann er alle vi som bor i dette landet. Den jevne nordmann lever godt med at vi er forskjellige. Den jevne nordmann tror ikke en kan dele mennesker inn i raser og gi dem spesielle egenskaper ut ifra dette. Hvorfor tror dere det? Den jevne nordmann blir ikke utsatt for vold fra politiet. Den jevne nordmann forstår ikke hvordan sinnet deres skal hjelpe saken deres. Og; Deres fremferd er faktisk litt skremmende. Den har nemlig flere slående likheter med IS. Ingen får ha andre meninger enn dere. Dere bruker stempler og merkelapper på de som er uenige med dere. Det siste er at dere vil ha revet statuer over personer med andre holdninger enn dere selv. Personer som må sees i lys av sin samtid og ikke nåtiden. Personer som utrettet store ting for datidens mennesker, men som, om de hadde levd i nåtiden, hadde blitt sterkt kritisert. Og i alle fall ikke fått noen statue reist etter seg. Den forståelsen og respekten dere avkrever andre er totalt fraværende når det gjelder dere selv. Og dere er historieløse. En historieløshet som er farlig! Og sist, men ikke minst; Norsk politi dreper ikke mennesker p.g.a. hudfarge eller etnisitet!

Når det er sagt; Demonstrasjonene mot politivolden, og de svartes situasjon, hadde vært helt på sin plass om ikke pandemien med COVID-19 hadde rammet oss. Urett begått på grunn av hudfarge, etnisitet, religion, politiske ståsted, kjønn osv. skal ikke godtas. Arnulf Øverlands ord i diktet «Du må ikke sove» fra 1937 er like aktuelt i dag som den gang. Det inneholder blant annet den velkjente setningen «Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv». Dette diktet skrev han for å advare mot fasismens og nazismens fremmarsj i Europa i forkant av 2. verdenskrig. Diktet var viktig da og er like viktig nå. Vi må ikke sove! All urett, uansett årsak, må bekjempes. Vi er alle like verdige som mennesker uansett bakgrunn, kjønn, etnisitet, hudfarge, religion, opprinnelsessted osv.. Man skal alltid kjempe for menneskeverdet. Uansett i hvilken «innpakning» det kommer i.

Til slutt «kjære» antirasister; Det dere burde protestere mot, og som ville vært et bidrag til å få slutt på den såkalte rasediskrimineringen, er at en i det hele tatt deler mennesker inn i raser. Protester mot raseideologien! Få fjernet rasebegrepet i alle FN-konvensjoner og alle multinasjonale avtaler. Få fjernet rasebegrepet fra det norske lovverket. Det hadde hjulpet! Protestene og parolene deres bekrefter jo bare det absurde i at en kan dele mennesker inn i raser. Og det er vel ikke meningen?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse