Annonse
Administrasjonen begrunner nedleggelse av Mellomvegen mer at Tromsø kommune har flere institusjonsplasser enn sammenlignbare kommuner. Det er mulig. Men det er også slik at sammenlignbare kommuner kan tilby omsorgstjenester som helt eller delvis er mangelvare i Tromsø, ikke minst innsats for å forebygge og korttidsopphold for rehabilitering - som på Mellomvegen 100, skriver Oddny Aleksandersen.Bildet er fra 2012, før bygninga blei renovert. Foto: SNE

Nei til nedlegging av Mellomveien 100

Tromsø eldreråd vil sterkt advare mot å legge ned bo- og rehabiliteringssentret med til sammen 24 plasser på Mellomvegen 100 slik administrasjonen nå har foreslått. Sentret framstår etter vel to års drift som en veldrevet institusjon med tilfredse pasienter, og kan tilbyr omsorgstjenester det viser seg å være stort behov for. Et enstemmig eldreråd mener da også at en nedlegging vil kunne svekke omsorgstilbudet i kommunen, blant annet til utskrivningsklare pasienter fra UNN. Dette fordi Helsehuset ikke har personell og kapasitet til å erstatte tilbudene som gis på Mellomvegen.

Administrasjonens drastiske forslag om nedlegging, er selvfølgelig et nytt forsøk på å kutte driftsutgiftene til omsorgstjenesten etter at mange av de andre igangsatte tiltakene så langt ikke har hatt nevneverdig effekt.

Det vil særlig være den kommunale Hjemmetjenesten som blir stilt overfor store utfordringer hvis Mellomvegen legges ned og omsorgsoppgavene overføres til en mer hjemmebasert tjeneste. I tillegg vet vi at kommunens kontrakt med Privat Omsorg Nord og Prima Omsorg avsluttes i september. Det betyr en ytterligere overføring av omsorgsoppgaver til Hjemmetjenesten. Omlag 60 omsorgstrengende som tidligere har valgt privat omsorg, antas å bli overført til kommunal omsorg når kontrakten går ut. På toppen av det hele, forventes det at driften av Hjemmetjenesten skal reduseres med rundt 22 millioner i 2019. Mange spør også denne gangen om dette virkelig er realistiske og gjennomførbare innsparingstiltak.

Det er godt kjent at Tromsø kommune har en betydelig underdekning av institusjonsplasser i forhold til behovet. Om lag 20 eldre står for tida på venteliste for å få en sykehjemsplass. Og mange av dem har stått der lenge. I motsetning til flere andre kommuner som har satset på å tilby eldre enerom på sykehjem, har Tromsø kommune bygd om enerom til flere dobbeltrom. Rundt 40 eldre på institusjoner i Tromsø ligger til enhver tid på dobbeltrom, mer eller mindre mot deres eget ønske. Tallenes tale sier sitt om behovet for å få bygd flere institusjonsplasser for eldre.

For å begrunne nedleggelsen av Mellomvegen, ser jeg at administrasjonen nå blant annet viser til at Tromsø kommune har flere institusjonsplasser enn sammenlignbare kommuner. Det er mulig. Men det er også slik at sammenlignbare kommuner kan tilby omsorgstjenester som helt eller delvis er mangelvare i Tromsø. Det gjelder spesielt tidlig innsats for å forebygge, og ikke minst korttidsopphold med tilbud om rehabilitering som på Mellomvegen 100. Slik jeg ser det er det er faktisk svært vanskelig å forestille seg at behovet for institusjonsplasser vil gå ned de nærmeste årene. Tvert imot. Den demografiske utviklinga i befolkningen peker klart i retning av at betydelig flere eldre i årene som kommer vil ha behov for både kort- og langtidsplasser på institusjoner.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse