Annonse
FOR MYE MØLLERS TRAN: Å utrope Nord-Norge som vinner av veibudsjettet, slik stortingsrepresentant Kent Gudmundsen og statsråd Per Sandberg gjorde da de presenterte statsbudsjettet i Tromsø i går, er å ta altfor hardt i. Foto: Ragnhild Gustad

Nei, Nord-Norge er nok ikke vinneren, Frp

Sett med nordnorske øyne er det ikke mange Pokemoner å finne i regjeringen Solbergs statsbudsjett.

Om vanlige folk ikke merker det på husholdningsbudsjettet neste år, kan det jo være fordi skattelettelsen allerede er oppspist av kommunale skatter og avgifter, bompenger, flyseteavgift, bensinavgift eller ganske enkelt generell prisøkning.

- Nord-Norge er vinneren når det gjelder samferdsel, sa en fornøyd leder i Troms Frp, Geir Are Winther, etter at fiskeriminister Per Sandberg og stortingsrepresentant Kent Gudmundsen hadde gått igjennom skrytelisten som var satt opp i anledning statsbudsjettet.

Og statsråden var ikke snauere enn fylkespartilederen. Sandberg klinket like godt til med å si at regjeringen overoppfyller NTP (Nasjonal Transportplan) og nordområdesatsingen, med sin innsats for  infrastrukturen i nord. For her får vi 21 prosent av riksveibevilgningene, og også vesentlig mer til fylkesveiene enn befolkningsgrunnlaget skulle tilsi.

Nå kan jo dette ha en sammenheng med at geografien her nord er noe spesiell, at veistrekningene  av den grunn har en tendens til å bli lange, og at midler til vedlikehold nødvendigvis må bli deretter. Hvor mye som brukes på utbedring og vedlikehold må vel henge sammen med antall kilometer vei.

Men, når Nord-Norge ikke er vinneren i samferdselskabalen, er det blant annet fordi landsdelens største by ikke er nevnt med så mye som en krone i et prosjekt som er allerede er vedtatt, og som er svært viktig for videre næringsutviklingen i Tromsø.

Det dreier seg om den planlagte rundkjøringen nord for tunnelinnslaget og avkjøringen til UNN. Skal det etableres mer næringsareal her, forlanger vegvesenet at trafikkmaskinen kommer på plass. Ellers er det bom stopp. Og det er per nå en realitet.

Det er fullt forståelig at ordfører Kristin Røymo i går kalte dette dramatisk for næringsutviklingen i Tromsø. Nå setter hun sin lit til at Stortinget tar grep. Rundkjøringen kom med i NTP i 2013, og skulle etter planen påbegynnes kommende år. Ordføreren mener det er uforståelig at den ikke er prioritert. Her snakker man om tidenes samferdselsløft, og så kommer ikke veiprosjekt som allerede er beslutta med, sukket hun.

Frp har hatt samferdsel som fanesak lenge før partiet kom med i regjering, og en god del er da også gjort med etterslepet på vedlikehold av veiene. Så hvorfor regjeringen strøyper Tromsø på en trafikkløsning som legger premisser for videre næringsutvikling, kan man jo lure på. Det er også god grunn til å spekulere på hvilken skjebne E8 inn til Tromsø vil lide, selv om Sandberg ønsker den inn i NTP til våren. Trasévalget, som det borgerlige regimet i kommunen fikk vedtatt, blir veldig kostbart, sett i forhold til alternativet. Dermed kan Tromsø tape i konkurransen om bevilgningene nok en gang.

Sett med nordnorske øyne var det ikke mange Pokemoner å finne i regjeringen Solbergs statsbudsjett. Det skal satses på marin forskning, og fiskeriministeren har, som han selv sa det, fått sutret seg til bygging av et kystgående forskningsfartøy til 75 millioner, samt oppgradering av eksisterende forskningsfartøy. Selve flaggskipet, det isgående forskningsfartøyet “Kronprins Haakon”, ligger selvsagt også inne i budsjettene. Det skal være ferdig neste år, og fiskeriministeren har selv deltatt i sveisearbeidet, rett nok med en beskjeden innsats, kunne han humrende fortelle under pressekonferansen i går.

Han lovet også at alle som nå går på politihøgskolen er garantert jobb etter endt utdanning. Men i det er det liten trøst for kommuner som står i fare for å miste lensmannskontorene. Så kan det jo være at noen av dem får noen kroner til oppgradering av fiskerihavna si, ut av en total pott på 20 millioner kroner. Sandberg var fornøyd med det, selv om han flirende la til at han håpet fiskerihavnene snart kunne komme inn under hans ansvarsområde, slik at vi får fart på dem også, som han sa.

Kent Gudmundsen la fram gledelige nyheter for Forsvaret i nord, nemlig at regjeringen har besluttet å videreutvikle Brigade Nord. Videreutviklingen består av 300 millioner til vedlikehold av bygningsmasse. Har ikke Høyre fått med seg forsvarsdebatten som har rast i månedsvis? Den om strategier, tilstedeværelse og forsvar av landsdelen? Det virker ikke sånn. Langtidsplanen for Forsvaret gjør nemlig Nord-Norge til en regelrett taper.

Hva så med Frps store sak, skatter og avgifter? Joda, skatteforliket innebærer redusert skatt på arbeidsinntekt. Om vanlige folk  ikke merker det på husholdningsbudsjettet neste år, kan det jo være fordi gevinsten allerede er oppspist av kommunale skatter og avgifter, bompenger, flyseteavgift, bensinavgift  eller ganske enkelt generell prisøkning.

 

 

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse