Annonse
Skal vi sammen klare å snu flyttestrømmen sørover er vi avhengig av et ordskifte som bygger under verdiskapning og optimisme i distriktene, og ikke nedsnakker hvor godt det egentlig går i Nord Norge, skriver stortingsrepresentant Jonny Finstad fra Nordland Høyre. Foto: Høyre

Nei, offentlige arbeidsplasser sentraliseres ikke fra Nord-Norge til Oslo.

Mens landet går så det suser- særlig i distriktene, forsøker de rødgrønne partiene å skape en fortelling om at regjeringen sentraliserer offentlige arbeidsplasser til Oslo. Tallenes tale er klar: Det stemmer ikke.

Alle de tre Nord Norske fylkene har vekst i antall offentlige arbeidsplasser, også statlige.

I 2013 var det 95.500 offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge. I 2018 er det 99.000. Dvs økning på 3 500 offentlige arbeidsplasser etter 5 år med dagens regjering.

Altså helt motsatt av den rødgrønne politiske fortellingen om Nord Norge.

Ved å gjøre kloke politiske reformer tilpasset teknologiske fremskritt har Norge, særlig etter 2 verdenskrig, blitt ett av verdens rikeste og mest demokratiske velferdssamfunn. Med små forskjeller, også mellom bygd og by.

Sentralisering i det politiske ordskiftet er gjerne definert som at offentlige arbeidsplasser i distriktene forsvinner og sentraliseres bort fra Nord-Norge til Oslo. Det er særlig dette de rødgrønne partiene beskylder regjeringen for i distrikts-debatten. Avisenes politiske kommentatorer synes ukritisk å ha adoptert denne fremstillingen.

At offentlige/private arbeidsplasser og tjenestetilbud endrer karakter, skifter offentlig ansvar, overtas av private -eller kanskje flytter på seg internt i regionen, er ikke noe nytt fenomen under dagens regjering. Telegrafisten er i dag dataspesialisten, og tjenester man for få år siden måtte reise langt for å få, utføres nå lokalt eller i sin egen stue. Alt er mye nærmere enn før.Regjeringen forandrer ikke Norge- Norge er forandret.

 Når vi så vet at næringslivet i Nord-Norge og distriktene går veldig godt, skaper nye jobber, skriker etter kompetanse og mangler arbeidskraft til ledige stillinger, så er det kanskje snart på tide å løfte blikket, slutte å snakke usant om offentlig sentralisering og heller snakke pent om mulighetene i distriktene?

For det synes ikke helt å ha nådd inn hos de rødgrønne nedsnakkingskameratene at de 30 kommunene med størst vekst i sysselsetting er distriktskommuner, og at 45 av de 50 kommunene i Norge med lavest ledighet er distriktskommuner. Alle de tre Nord Norske fylkene har vekst i offentlige arbeidsplasser, også statlige, mens prosentandel offentlige arbeidsplasser i Oslo-regionen har gått ned i samme periode.

Skal vi sammen klare å snu flyttestrømmen sørover er vi avhengig av et ordskifte som bygger under verdiskapning og optimisme i distriktene, og ikke nedsnakker hvor godt det egentlig går i Nord Norge.

Den største trusselen mot Nord Norge er politikere og partier som vil verne mer, skattelegge hardere for å sende pengene sørover, og som vil si opp EØS-avtalen.

Høyre legger til rette for videre vekst i distriktene ved å blant annet satse på næringslivet og samferdselsutbygging, hvor Nord Norges andel av et 75% større veibudsjett har økt fra 14-22% sammenlignet under rødgrønn regjering. Høyre vil også slå ring om verdiskaping i nord, og ikke minst satser vi på en skole som løfter elevenes resultater.

Skal vi sammen klare å stoppe og snu flyttestrømmen sørover er vi avhengige av et ordskifte som er mindre opptatt av Oslo - og mere opptatt av å skape nye jobber, optimisme, bolyst - og ikke nedsnakker hvor godt det går i den vakreste og mest spennende delen av Norge i fremtiden, nemlig Nord Norge.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse