Annonse
SS Tennessee en av de atomdrevne, amerikanske ubåtene Foto: MC1 James Kimber/ United States Navy.

Nei til reaktordrevne militærfartøyer i Tromsø

Støtt punktdemonstrasjonen på Tønsnes søndag 7. juni kl. 13.

«Nei til atomdrevne militærfartøyer» (NAM), er en gruppe mennesker som ønsker en atomvåpenfri verden. Atomvåpen løser ingen problemer og skaper ikke fred. Det er kun atomvåpenindustrien som har interesse av økt militæraktivitet med reaktordrevne fartøy og atomvåpen i våre områder.

NAM ønsker ikke slike fartøyer i Tromsø. Det vil hindre sivil bruk av havneområdet på Tønsnes, og gjøre hele byens befolkning utsatt for alvorlige skader ved uhell eller ulykker på fartøyene og ved alvorlige konflikter mellom stormaktene.

NAM krever: All planlegging som legger til rette for at reaktordrevne militærfartøyer skal komme til Tromsø havn eller til tidligere Olavsvern må  stanse.

Tromsø kommunes vedtatte planer for havneutbygginga på Tønsnes må respekteres av statlige myndigheter.

Bakgrunnen for NAM

NAM arbeider for å få skrinlagt planene om at atomubåter eller andre reaktordrevne militærfartøyer, regelmessig skal få utført forskjellige slags service- og vedlikeholdsarbeid, samt skifte mannskap i Tromsø. Tønsnes Havn og tidligere Olavsvern er aktuelle steder. De nevnte steder ligger få kilometer fra Tromsø sentrum, Nord-Norges tettest befolkede område med en rekke livsviktige samfunnsfunksjoner, bl.a. Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Planene er etter NAMs mening velegnet til å illustrere Norges integrasjon i NATOs og USAs atom- og basepolitikk, og reiser spørsmål om bl.a. statlige interesser, slik disse defineres av den forsvarspolitiske ledelsen, er i samsvar med folkets interesser i Tromsø. NAM mener at det er uansvarlig å gjøre Tønsnes sivile industrihavn om til militær havn for reaktordrevne fartøyer. Både befolkningstettheten og de mange viktige samfunnsinstitusjoner i nærområdet viser det.

Så langt NAM har erfart, er det ikke foretatt risikovurderinger eller lagt planer for eventuelle ulykker eller radioaktive utslipp, verken for befolkningen, helsetjenestene eller eksisterende samfunnsinstitusjoner etc.

I den offentlige debatt bør også militærstrategiske konsekvenser bringes frem, f.eks. økt sannsynlighet for at Tromsø kan bli et angrepsmål ved en konflikt mellom stormaktene.

Ulykker skjer, også med militære atom- eller reaktordrevne fartøyer. Risikoen for det, kan aldri elimineres, selv om det hevdes – og vil bli hevdet – at sannsynligheten er tilnærmet null.

Dersom en ulykke skulle skje i eller med en atomubåt, vil skadene for Tromsø sentrum og nærområdet for øvrig, kunne bli formidable. Det samme vil kunne bli tilfelle ved et angrep. Under koronapandemien har norsk statsledelse planlagt for den verst tenkelige situasjon. Det må man også gjøre når det gjelder spørsmålet om bruk av Tønsnes havn og Olavsvern.

Verken folk i nord eller sør har noen interesse i at Norge skal bli en part i stormaktsspillet som har ført til at atommaktene Russland, USA, Frankrike og Storbritannia, i den senere tid har økt sin virksomhet med atomdrevne fartøyer utenfor norskekysten. Med jevnlige anløp mv. av NATO-landenes atomdrevne fartøyer vil Norge – og Tromsø spesielt – bli involvert i dette spillet.

I mars 2019 gjorde kommunestyret vedtak om at Tromsø kommune ikke ønsket etablering av logistikkhavn for reaktordrevne marinefartøy i Tromsø. På kommunestyremøtet i oktober 2019 stilte gruppeleder i Rødt, Bendik Hugstmyr Woie, spørsmål til ordfører Gunnar Wilhelmsen om Tromsø kommune fortsatt hadde samme standpunkt. Ordføreren bekreftet at kommunen fortsatt var mot etableringen.

NAM er glad for at styreleder i Tromsø havn, Jarle Heitmann, har gjentatt at kommunen helst skulle sett at industriområdet på Tønsnes «ikke ble brukt til dette formålet» (Klassekampen 27. mai 2020). Mange andre enkeltpersoner er urolige og bekymret for hva som vil kunne komme til å skje.

NAMs ambisjon er å få stoppet den pågående planleggingen og gjennomføringen av å tillate atomdrevne fartøyer i Tromsø. I første omgang oppfordrer vi de som deler vårt syn om å delta i punktdemonstrasjonen på Tønsnes søndag 7.juni kl. 13, og slutte seg til NAMs FB-gruppe.

Slik kan vi vise de ansvarlige myndigheter at dette vil vi ikke ha noe av.

  • Håkon Elvenes 
  • Kjerstin Haukland
  • Asbjørg Fyhn
  • Rolf Evensen
  • Svein Jarle Hansen
  • Svein Karoliussen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04062020 13590

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse