Annonse
I motsetning til alkohol og usunn mat er tobakk helseskadelig uansett bruk, skriver Bent Høie.

Det neste

Hvert eneste skritt på tobakksområdet har blitt latterliggjort i forkant. Og hvert eneste skritt har fått støtte i etterkant. Egon Holstad følger altså en gammel tradisjon, skriver helseminister Bent Høie.

Forslaget som skal hindre at barn blir avhengige av et helseskadelig produkt blir behandlet på akkurat samme måte som tidligere forslag på tobakksområdet.

Hva blir det neste, sukket noen da det ble forbudt å røyke på fly.

Hva blir det neste, stønnet andre da det ble forbudt å røyke på serveringssteder.

I dag er de fleste av dem glade for å slippe sigarettrøyk på flyreiser og kafébesøk.

Hvert eneste skritt på tobakksområdet har blitt latterliggjort i forkant. Og hvert eneste skritt har fått støtte i etterkant. Egon Holstad følger altså en gammel tradisjon i kommentaren 10. april som omhandler forslaget om nøytrale tobakkspakninger. Han spør også hva som blir det neste.

Hva med godteri, potetgull, sjokolade, brus, sukker, smør, iskrem og salt? Bør man også vurdere å legge slike produkter i gusjegrå/grønn emballasje med formanende helseadvarsler i krigstyper trykket på pakningene, skriver Holstad.

Kommentaren i Nordlys lyder som et ekko av tobakksindustriens påstander om at standardiserte og reklamefrie tobakkspakninger ikke vil ha effekt. Industrien har i tillegg hevdet at pakningene vil føre til økt ulovlig handel, og at det vil blir mer arbeid for butikkansatte å finne frem til dem.

Ingen av påstandene stemmer, viser erfaringer fra Australia som har innført slike pakninger.

Jeg er bekymret over at vi er i ferd med å få en ny tobakksavhengig ungdomsgenerasjon. Fem prosent av norske ungdommer røyker daglig. Andelen har gått jevnt nedover det siste tiåret. I samme periode har andelen unge som snuser gått kraftig opp. 18 prosent i aldersgruppen 16-24 år bruker nå snus daglig.

Hvert år dør om lag 6600 personer i Norge som følge av sykdommer som skyldes røyking. Snus kan føre til kreft, diabetes 2 og økt dødelighet etter en rekke sykdommer. Risikoen for prematur fødsel og dødfødsel øker ved snusing under graviditeten.

Formålet med forslaget om reklamefrie pakninger er slett ikke å hindre voksne mennesker i å snuse eller røyke. Formålet er å hindre barn og unge i å begynne. Vi vet at tobakksindustrien utformer emballasjen på en måte som skal virke tiltrekkende på unge mennesker. Rosa og lysegrønne snusbokser med lakrissmak og tegninger av jenteansikter er neppe laget for å glede middelaldrende menn som har brukt snus siden russetiden på åttitallet.

Det har aldri vært aktuelt å innføre standardiserte pakninger for andre produkter. I motsetning til alkohol og usunn mat er tobakk helseskadelig uansett bruk.

Forslaget som skal hindre at barn blir avhengige av et helseskadelig produkt blir behandlet på akkurat samme måte som tidligere forslag på tobakksområdet.

Det blir latterliggjort i forkant av noen som spør hva som blir det neste.

Jeg vet hva som blir det neste.

At flere i etterkant innser at dette var veien å gå.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse