Annonse
Argumenterer professor Olsvik egentlig for at det er på tide å få smittespredningen opp på et sørnorsk nivå, bare slippe det løs også her så vi kan komme i gang med pandemiens styrte vandring gjennom befolkningen og helsevesenet? undrer UNN-lege Mats Irgen Olsen. (Foto: Yngve Olsen)

Nettopp derfor bør vi holde oppe trykket i Nord

Er det fortsatt håp om at vår senere vinterferie reddet oss ?

I Nordlys på nett 20. mars siteres professor Ørjan Olsvik på at han har gitt innspill til helsemyndighetene om å regionalt differensierte korona-restriksjoner. Han mener vi kan lempe på restriksjonene i Nord fordi smittetilfellene her er få og bosetningsmønsteret gir oss særlig gode forutsetninger for å håndtere pandemien. Jeg mener vårt gode utgangspunkt er et argument for at nettopp i Nord bør vi fortsatt gjøre så godt vi kan for å unngå utbredt lokal smitte.

Dagene preges av bilder av militærkolonner med kister i Italia. Tall for smittespredning og dødelighet indikerer at i første omgang Spania, dernest kanskje Frankrike, Nederland, Belgia og Storbritannia er på vei i samme retning. Da er det fortrøstningsfullt at Olsvik mener vi har gode forutsetninger i Nord. Så sniker tvilen seg inn. Hva har vi gode forutsetninger for? Er det fortsatt håp om at vår senere vinterferie reddet oss. Er det håp om at restriksjonene som i Sør kom for sent for å holde oss i FHIs fase 1-2, faktisk kan være adekvate for nord? I så fall er det absolutt ikke tida for å lempe på restriksjonene. Eller argumenterer Olsvik egentlig for at det er på tide å få smittespredningen opp på et sørnorsk nivå, bare slippe det løs også her så vi kan komme i gang med pandemiens styrte vandring gjennom befolkningen og helsevesenet?

Det er for tidlig å gi opp et høyt ambisjonsnivå i Nord. Det er tilfeller vi ikke kan spore til importsmitte i gjennom få ledd, men disse er fortsatt få. Vi bør skjerpes, ikke sløves. Jeg synes vi må vurdere å legge om dagligvarehandelen radikalt. I dag er matbutikken den største arena for folkesammenstimling, selv om vi holder respektfull avstand etter beste evne. De av oss som fortsatt møter opp på arbeidsplassene våre synes jo det er kjempehyggelig å få være nær andre mennesker, men vi må klare å opptre slik at kun et fåtall av våre kolleger må betraktes som nærkontakter.

Unngår vi utbredt lokal smittespredning kan vi forhåpentlig lempe på lokale restriksjoner kanskje allerede i slutten av april. Har vi da stoppet lokal smitte, må regionale reiserestriksjoner opprettholdes i svært lang tid. Dette er ikke et uttrykk for manglende solidaritet med landet forøvrig.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse