Jeg er overrasket over at NSF går ut i media før vi i det hele tatt har hatt anledning til å se på varselet. Det er helt urimelige påstander, og det er en tynn begrunnelse om streikebryteri, skriver NHO-direktør Sigbjørn Mygland om dette innlegget fra de streikende ved Kurbadet i Tromsø. Foto: NHO / Nordnorsk debatt

NHO tar sykepleierne på alvor!

Jeg er overrasket over at NSF går ut i media før vi i det hele tatt har hatt anledning til å se på varselet. Det er helt urimelige påstander, og det er en tynn begrunnelse om streikebryteri.

Sykepleiere er en verdifull ressurs for NHOs medlemsbedrifter. De skal tjene godt, og derfor har vi strukket oss langt i dette lønnsoppgjøret.

Norsk sykepleierforbund (NSF) fikk faktisk tilbud om et langt bedre oppgjør enn det privat sektor for øvrig har fått i årets lønnsoppgjør. Likevel kaster de medlemmene ut i streik. For oss er dette uforståelig.

Dette sa NSF nei til:

  • Sykepleierne fikk tilbud om et like godt oppgjør som NHO tidligere i år ble enige med 230.000 medlemmer i LO og YS om.
  • Dessuten fikk de tilbud om at alle sykepleiere i NHO-bedrifter med minst 10 års ansiennitet i lokaloppgjørene skal løftes til samme nivå som sykepleiere det for øvrig er naturlig å sammenligne seg med.
  • På toppen av dette tilbød vi et nytt trinn i ansiennitetsstigen på 10 år, der satsene skal avtales ved neste hovedoppgjør.

NHO betaler bedre enn KS

Ved flere anledninger blir det påstått at sykepleiere i NHO Service og Handel-bedrifter tjener markant mindre enn sine kollegaer i det offentlige. Dette er en påstand som ikke har rot i virkeligheten. Sykepleiere i NHO Service og Handel-bedrifter ligger i snitt over de kommunalt ansatte sykepleierne, enten de har to, ti eller enda flere år bak seg i faget. Det viser statistikk utviklet på bakgrunn av lønnsdata fra KS og NHO.

Hvis man ser på minstelønnssatsene for sykepleiere i NHO Service og Handel, så ville NSF faktisk fått høyere minstelønn enn KS' ansiennitetsstige fra null til og syv år, hvis de hadde godtatt et oppgjør som var likedan som privat sektor for øvrig har fått. Når de i tillegg fikk tilbud om at alle med minst 10 års ansiennitet skulle spesielt tilgodesees i de lokale oppgjørene (se kulepunkt 2 over), er det ubegripelig at vi nå har havnet i denne konflikten.

Til tross for at sykepleiere i NHO-bedrifter kommer bedre ut, så vil det alltid finnes enkelteksempler på ansatte som tjener mindre – eller mer – enn det vedkommende mener man ville fått ved å gå over til det offentlige. Enkelteksemplene vil selvfølgelig være å oppdrive på begge sider, både offentlig og privat, men dette gir ikke et reelt bilde av de faktisk lønnsforhold.

Ikke streikebryteri

Lill Sverresdatter Larsen, som er nestleder i NSF, antyder i et innlegg i Nordlys at Kurbadet bedriver streikebryteri. Dette er ikke tilfelle. Etter en grundig saksbehandling av varslet fra NSF, har NHO Service og Handel konkludert med at det ikke er hold i påstandene. Jeg er overrasket over at NSF går ut i media før vi i det hele tatt har hatt anledning til å se på varselet. Det er helt urimelige påstander, og det er en tynn begrunnelse om streikebryteri.

Vi ser at streiken går ut over pasientene, og det er svært beklagelig. Men det er NSF som har bestemt hvem som skal streike, ikke NHO Service og Handel. De må ta ansvar for følgende streiken får. De vet hvilke konsekvenser som ville komme av streiken, og de må derfor også bære ansvaret for det. Vi har ingen mulighet til å påvirke dette.

Noe både NHO Service og Handel og NSF er enige om, er at det er et stort behov for sykepleiere og behovet vil bare øke i fremtiden. Dette er en konkurranse som også det private er en del av, og en viktig faktor for å tiltrekke seg de beste innen et fag er å tilby en konkurransedyktig lønn. Det er en viktig årsak til at våre bedrifter allerede i dag betaler sykepleiere godt.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse