Annonse
Årlig analyserer NIFES mer enn 12.000 oppdrettslaks for relevante uønskede stoffer som medisinrester og miljøgifter. Laksen som blir analysert er vanlig oppdrettslaks, altså den man finner i butikken. Foto: NTB Scanpix

NIFES leverer uavhengig forskning

I NRK Brennpunkt og i Nordlys sin lederartikkel i forrige uke ble det reist tvil om NIFES sin uavhengighet og troverdighet når vi sier at norsk laks er trygg og sunn mat. Det er det ingen grunn til.

Men denne designlaksen har ingenting å gjøre med overvåkningen av oppdrettslaksen som i dag kommer i butikkhyllene og på middagsfatene.

Torsdag 10. november satte NRK Brennpunkt et kritisk søkelys på norsk oppdrettsnæring og sjømatforskning. NIFES vies mye oppmerksomhet, og seerne kan lett sitte igjen med et helt feilaktig inntrykk av NIFES og vår overvåkning av norsk sjømat. Med Brennpunkt som kilde mener Nordlys lørdag 12. november at det stilles relevante og utfordrende spørsmål om samspillet mellom forskning og sjømatnæring, og nevner NIFES spesielt siden vi «gang på gang har fortalt at laks er trygg mat».  

NIFES er Norges analyse-, forsknings- og kompetanseinstitutt innenfor fiskeernæring og trygg og sunn sjømat. NIFES gir uavhengige, forskningsbaserte råd til myndighetene. Forskningen skal ta høyde både for negative og positive helseeffekter av å spise sjømat. Det kan derfor komme forskningsresultater fra NIFES som fører til at matmyndighetene gir råd om å spise mindre eller å unngå visse typer sjømat, for eksempel lever fra torsk i visse fjorder og havner.  Analyseresultater av dioksin og dioksinliknende PCB i blåkveite medførte for eksempel at Fiskeridirektoratet stengte to områder langs Eggakanten mellom 66 og 69 grader nord for fiske av blåkveite i perioden 2012-2015. Deler av forskningen vår viser samtidig at befolkningsgrupper med lave nivåer av marine omega-3-fettsyrer, jod og vitamin D kan få bedre helse ved økt sjømatinntak. Forskningen vår er og skal være uavhengig. Denne uavhengigheten ble det sådd tvil om i NRK Brennpunkt-programmet på grunn av en uheldig utlysningstekst der det opprinnelig stod at det skulle «forskes på positive effekter». Slikt er bare å beklage.

En av hovedoppgavene til NIFES er å undersøke norsk oppdrettslaks for uønskede stoffer. Årlig analyserer vi mer enn 12.000 oppdrettslaks for relevante uønskede stoffer som medisinrester og miljøgifter. Laksen som blir analysert er vanlig oppdrettslaks, altså den man finner i butikken. Dette er viktig å presisere, og analysene våre viser at denne laksen er trygg mat.

Brennpunkt nevner også at NIFES bruker såkalt designlaks i sin forskning, noe som er korrekt. Vi har for eksempel gjort studier med hjertepasienter som har fått laks med høyt, middels og lavt nivå av fiskeolje i fôret, og med kvinner som har fått laks med høyt og lavt nivå av vitamin D. Forsøksdesignet beskrives nøye i vitenskapelige publikasjoner. Det er altså ingen motsetning mellom på den ene siden å drive forskning med ulike nivåer av næringsstoffer og uønskede stoffer, og på den andre siden å uttale seg om at gjeldende anbefalinger er sunne og trygge.

Men denne designlaksen har ingenting å gjøre med overvåkningen av oppdrettslaksen som i dag kommer i butikkhyllene og på middagsfatene. Designlaksen som Brennpunkt problematiserer ble brukt i et prosjekt som heter Fish Intervention Studies (FINS), og ble gitt til skoleelever.  Det er en laks som har fått mindre fiskeolje i fôret, og som derfor har mindre av de marine omega-3-fettsyrene og lavere nivåer av dioksin og dioksinlignende PCB i seg. Brennpunkt hevder at denne fisken har lavere nivåer av dioksin og dioksinlignende PCB fordi den vanlige oppdrettslaksen vi finner i butikkene ikke er trygg nok slik den er. Det er en feilaktig fremstilling.
 
Vi skreddersydde laksen for at den ikke skulle ha unaturlig høye nivåer av marint omega-3 for at forskningen skulle være relevant. Prosjektet startet i 2013, og vi forventet at oppdrettslaksen fire år frem i tid ville ha lavere nivåer av fiskeolje i fôret enn det den hadde på det tidspunktet. Og vi traff ganske godt. FINS-laksen inneholder 9 mg/g marint omega-3, mens laksen i butikken inneholder cirka 11,4 mg/g, men som forbruker kan du finne nivåer som er både lavere og høyere enn dette. Både når det gjelder marint omega-3 og dioksin og dioksinliknende PCB, finner du laks i butikken allerede som i høy grad ligner på den såkalte designlaksen fra FINS-prosjektet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse