Annonse
Foto: iFinnmark

«No må de slutte å krangle!»

Den høyst uoffisielle folkeavstemningen i Finnmark fylke 14. mai om nei («ledende svar»!)  eller ja til sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner og fylker til én region, med virkning fra 2020 (1. januar) er over. Denne partistyrte politiske parodien, med fylkesordfører Ragnhild Vassvik og fhv. stortingsrepresentant Helga Pedersen  i spissen, ga som resultat 87% nei- og 13% ja-stemmer. Valgdeltakelsen var på kun 58%, noe som kan indikere i hvert fall to årsaker: Enten manglende interesse eller å ta for gitt at det ville bli nei. Kanskje kunne en kombinasjon av nevnte to alternativer også ha vært mulig? Førstnevnte alternativ er utenkelig etter all propagandaen – riktignok for bare «nei-stemming». At noen skulle «tørre» å stemme ja, selv med hemmeligholdelsen også under dette valget, anses like usannsynlig som at tilsammen  tre-fire sentrale Ap’ere, Sp’ere  eller SV’ere skulle stemme ja! Men nei-stemmene  utgjør nær syv ganger så mange som  ja’ene. I det hele tatt minner forannevnte om en kollektiv avstemning for hele Finnmark, noe som stemmer godt overens med den forutgående ensidige «valgkampanje» – i regi av fylkets Ap – og da ikke bare v/Vassvik og Pedersen, men de fleste av dem i politisk posisjon lengst nord på fastlandet, samt som prinsipielle motstandere av dagens regjering! Det hjalp heller ikke at «en av deres egne» stilte opp som megler i forhandlingene mellom Finnmark og Troms sine til Gardermoen utsendte.

Ovennevnte avstemningsresultat har også betydelig svekket demokratisk verdi pga. at kongerikets øverste parlamentariske instans ikke hadde godkjent «fylkesfolkeavstemningen». Tvert imot har Stortinget for knapt ett år siden, 8. juni 2017, vedtatt sammenslåing av Finnmark og Troms til én  region, benevnt Troms og Finnmark. Nord- og Sør-Trøndelag ble formelt sammenslått  til region Trøndelag (allerede iverksatt!). Fylkene på hver sin side av Mjøsa, Hedmark og Oppland, ble til region Innlandet.  Akershus, Buskerud og Østfold til region Viken. Telemark og Vestfold til region  Vestfold og Telemark. Vest- og Øst-Agder sammenslås til region Agder. Stortinget vedtok også  sammenslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane til region Vestlandet. Så langt offisielle sammenslåinger (m/start i nord og internt alfabetisk benevnt).  Oslo fortsetter som hittil, dvs. som nasjonens eneste byfylke – foruten å være egen kommune! Dette så vidt jeg har forstått av de leste og uleste dokumentene i sakens anledning.

Det er ellers interessant og oppmuntrende å lese de positive vedtak og dokumenter fra land og strand rundt, ja fjell og daler med. Innstillinger i både menneskelig, administrativ og politisk forstand er så forskjellige fra Finnmarks ditto at en ikke skulle tro man bebodde samme nasjon! Troms er på den annen side mer på linje med det øvrige land.

De «originale» fylker og fylkeskommuner Nordland, Møre og Romsdal, samt Rogaland opprettholdes som i dag, i både navnet og gavnet. De aller fleste «vedtatte regioner» skal sammenslås 1. januar 2020, inkludert Finnmark og Troms, mens Trøndelag altså allerede er på plass (01.01.18).

I mellomtiden tør man ikke se helt bort fra at regional- og lokalpolitikere i Finnmark skal starte en ny offensiv for å forsøke å få Finnmark innlemmet i Finland – og kanskje prøve å forlede innbyggerne til å tro på nok en høyst urealistisk, ja, surrealistisk, folkeavstemning? Spøk til side, for all del, regiontemaet er for seriøst til å bedrive humor med! For snakk om et vondt år – ikke bare for dem lengst nord i Finnmark, men også for oss lengst sør i Troms.

Men jeg finner avslutningsvis å ville benytte anledningen til å sitere fra ytring/innlegg ultimo februar, herunder gjenta uttalelsen (direkte og indirekte) av den da kun 16 år gamle kirkenesjenta, intervjuet av media sist vinter om den aktuelle politikk: «No må de slutte å krangle!» Og hun sa dessuten at de voksne politikerne oppførte seg barnslig. For nå var det bestemt at Troms og Finnmark skulle sammenslås, og dermed måtte de (politikerne, altså) umiddelbart forholde seg til dette faktum, sa eller mente hun. Om enn enkle, var dette «kloke ord for pengan»! Den umyndige var dessuten opptatt av sin egen generasjons framtid, som hun så relativt mørkt på. Dette især på bakgrunn av forannevnte politikeres «barnslige oppførsel», men tenåringen så likevel håp i nettopp sammenslåingen av Finnmark og Troms. Jeg lar det bli med det, men overlater tolkningen av den fortsatt ikke-stemmeberettigede finnmarksjenta sine meninger og vyer til dagens ansvarlige regional- og lokalpolitikere i vårt på fastlandet høyeste nord…

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse